حل مرحله 962 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 962 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 962 جدولانه کلاسیک

افقی 1 تصفیه‌خانه -> پالایشگاه
افقی 1 مرکز کردستان -> سنندج
افقی 2 پادشاه عادل -> انوشیروان
افقی 2 از شهرهای سوئد -> مالمو
افقی 3 رایج و متداول -> معمول
افقی 3 پسوند شباهت -> سا
افقی 3 تقاضا برای برکنار شدن از کار -> استعفا
افقی 4 سرگرد قدیمی -> یاور
افقی 4 دایره -> دف
افقی 4 از جهات اصلی -> شمال
افقی 4 طریق کوتاه -> ره
افقی 5 نرم فلک زده -> رمن
افقی 5 آرایش دست و ناخن‌ها -> مانیکور
افقی 5 پرنمک -> شور
افقی 6 نخستین پولی که کاسب از خریدار می‌گیرد -> دشت
افقی 6 منشی و نویسنده -> دبیر
افقی 6 نوعی خودرو -> تیبا
افقی 7 تردید -> شک
افقی 7 عنوانی است اشرافی در انگلیس -> لرد
افقی 7 دشنام -> سب
افقی 7 سلاح عجول -> مسلسل
افقی 8 نام بنایی تاریخی و قدیمی‌ترین بنای به جا مانده از شهر توس -> هارونیه
افقی 8 فرشته موکل بر آب -> اناهیتا
افقی 9 کاشتن اندیشه در ذهن دیگران -> الهام
افقی 9 پایه و بنیاد -> ام
افقی 9 وزیر خارجه آمریکا -> کری
افقی 9 خطایی در پینگ پنگ -> نت
افقی 10 درخت بدون میوه -> بیبر
افقی 10 با نظم و ترتیب -> مرتب
افقی 10 سبزی ضد سرطان -> کلم
افقی 11 کندن زمین -> حفر
افقی 11 ستاره سابق میلان و تیم ملی ایتالیا -> مالدینی
افقی 11 شهری در آلمان -> ینا
افقی 12 فرمانده بدن -> سر
افقی 12 مقدم‌تر -> اقدم
افقی 12 نفس -> دم
افقی 12 فرمان کشتی -> سکان
افقی 13 سپاه عثمانی -> ینیچری
افقی 13 چاشنی گوجه‌ای -> سس
افقی 13 فراخوان شده -> منادا
افقی 14 ماه هفتم از ماه‌های سریانی -> نیسان
افقی 14 اثری جذاب از الکساندر دوما -> سهتفنگدار
افقی 15 کمک کننده -> یاررس
افقی 15 لقب محمود خوارزمی پهلوان بنام قرن هفتم -> پوریایولی
عمودی 1 فلاتی در آسیا -> پامیر
عمودی 1 بازیگر مرد فیلم طعم شیرین خیال -> شهابحسینی
عمودی 2 سوره‌ای در شرح حال پیامبران و فرزندانشان -> انعام
عمودی 2 ایالتی در آمریکا -> کالیفرنیا
عمودی 3 روزنامه پرتیراژ فرانسوی -> لوموند
عمودی 3 پیشوا -> رهبر
عمودی 3 دانه تسبیح -> یسر
عمودی 4 نام سرزمینی قدیمی در بین‌النهرین -> اشور
عمودی 4 همراه کت -> شلوار
عمودی 4 از ابزار -> اچار
عمودی 5 سال ترکی -> ییل
عمودی 5 زمزمه کننده -> مترنم
عمودی 5 گنبد یا ایوان گچ‌کاری شده -> مقرنس
عمودی 6 بدی -> شر
عمودی 6 مادر لر -> دا
عمودی 6 ماه سرد -> دی
عمودی 6 پول پرست -> مادی
عمودی 7 از چهارپایان اهلی -> گوسفند
عمودی 7 محله سیاهان نیویورک -> هارلم
عمودی 7 نام بلاتر، رئیس سابق فیفا -> سپ
عمودی 8 صد و یازده -> ااا
عمودی 8 آدم جدی و سختگیر -> یبس
عمودی 8 روش علمی -> متد
عمودی 8 نوعی سجده -> سهو
عمودی 9 نفس خسته -> هن
عمودی 9 صبور -> شکیبا
عمودی 9 پستانداری از راسته جوندگان -> بیدستر
عمودی 10 کارها -> امور
عمودی 10 منقار کوتاه -> نک
عمودی 10 رطوبت خسیس -> نم
عمودی 10 قیمت بازاری -> فی
عمودی 11 کهنه‌فروش -> سمسار
عمودی 11 بین دوک و کنت -> مارکی
عمودی 11 قربانگاه حاجیان -> منا
عمودی 12 اولی بوی رطوبت و دومی تپه و پشته -> ناتل
عمودی 12 آسان کردن -> تسهیل
عمودی 12 مسجد شهر داراب -> سنگی
عمودی 13 نعل شکسته -> نلع
عمودی 13 کشوری در آمریکای جنوبی -> شیلی
عمودی 13 لقب امپراتوران ژاپن -> میکادو
عمودی 14 کنایه از خاموش شدن و کم حرف زدن -> دمفروبستن
عمودی 14 تنیسور بنام اسپانیایی -> نادال
عمودی 15 اشیای زینتی قدیمی -> جواهرالات
عمودی 15 از رنگ‌ها -> اناری