حل مرحله 961 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 961 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 961 جدولانه کلاسیک

افقی 1 دوره تحصیلی ابتدایی -> دبستان
افقی 1 گونه‌ای آسانسور هوایی معمولا در مناطق کوهستانی -> تلهکابین
افقی 2 توگوشی -> سیلی
افقی 2 مرسوم -> رایج
افقی 2 صورت -> رخسار
افقی 3 بازرگانی -> تجارت
افقی 3 بلوا -> اشوب
افقی 3 کسی که در معرض اتهام باشد -> متهم
افقی 4 سقف خانه -> بام
افقی 4 سمت و سو -> ور
افقی 4 لقب شیطان -> رجیم
افقی 4 گوارا -> نوش
افقی 5 مخفف اگر -> ار
افقی 5 تیزهوشی -> فراست
افقی 5 ستاره دنباله‌دار -> هالی
افقی 6 شهرت‌طلب -> نامجو
افقی 6 وزنی در طلافروشی -> اونس
افقی 6 شهر سوهان -> قم
افقی 7 پیشرفت -> ترقی
افقی 7 هاورکرافت -> هواناو
افقی 7 واژه‌ای برای بیان درد یا شگفتی -> اوه
افقی 8 آرام خودمانی -> اروم
افقی 8 سرازیری -> شیب
افقی 8 پیشوا -> رهبر
افقی 9 بخش تیز چاقو -> لبه
افقی 9 راهنمای مکتوب کالا -> بروشور
افقی 9 ترسناک -> مهیب
افقی 10 ضمیر بیگانه -> یو
افقی 10 نوشته‌های اصلی -> متون
افقی 10 صاف -> هموار
افقی 11 شش عرب -> سادس
افقی 11 زحل -> کیوان
افقی 11 سوغات اصفهان -> گز
افقی 12 پشت سر -> ورا
افقی 12 حنا -> یرنا
افقی 12 نگاه خیره -> زل
افقی 12 زادگاه خلیل‌الله -> اور
افقی 13 دوال چرمی -> تسمه
افقی 13 توانایی -> یارا
افقی 13 ماده رنگی جامدی برای نقاشی -> ابرنگ
افقی 14 صندلی چرخدار کودک -> روروک
افقی 14 ابزاری شبیه چکش -> تیشه
افقی 14 کرم کدو -> تنیا
افقی 15 نام فیلمی به کارگردانی امید بنکدار و کیوان علیمحمدی با بازی پارسا پیروزفر -> شبانهروز
افقی 15 رئوف -> مهربان
عمودی 1 فرش گرانبها -> دستبافت
عمودی 1 از مرکبات محصول میناب -> لیموترش
عمودی 2 شهری در استان کردستان -> بیجار
عمودی 2 گل همیشه بهار -> رابو
عمودی 2 ته‌نشین مایعات -> رسوب
عمودی 3 سلامتی می‌آورد -> سلام
عمودی 3 جنس مدال دومی -> نقره
عمودی 3 شهر مقدس عراق -> سامرا
عمودی 4 ماه پرتاب کردنی -> تیر
عمودی 4 سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد -> فایو
عمودی 4 من و جنابعالی -> ما
عمودی 4 قوم آتیلا -> هون
عمودی 5 افزایش مداوم قیمت‌ها -> تورم
عمودی 5 تازه‌کار -> مبتدی
عمودی 5 کوچک -> که
عمودی 6 متضاد ماده -> نر
عمودی 6 لقب هندو -> راجه
عمودی 6 پوشش زنانه -> روسری
عمودی 7 یازده -> اا
عمودی 7 اثر معروفی از سیمین دانشور -> سووشون
عمودی 7 پیمان ناقلا -> ناتو
عمودی 8 نوعی پیراهن آستین کوتاه -> تیشرت
عمودی 8 زمین آماده کشت -> ایش
عمودی 8 قنات -> کاریز
عمودی 9 یکدنده -> لجوج
عمودی 9 فراوانی -> انبوهی
عمودی 9 غذای نذری -> اش
عمودی 10 به طور ناگهانی -> بیهوا
عمودی 10 اسرار -> رموز
عمودی 10 غم -> هم
عمودی 11 آواز گروهی -> کر
عمودی 11 رزمایش -> مانور
عمودی 11 بلندمرتبه -> والا
عمودی 12 روترش کردن -> اخم
عمودی 12 بی‌حس -> لس
عمودی 12 اشاره به دور -> همان
عمودی 12 مخفف بدتر -> بتر
عمودی 13 نوعی دسر یخ‌زده -> بستنی
عمودی 13 شهری در استان زنجان -> ابهر
عمودی 13 خرگوش -> ارنب
عمودی 14 کلام درویش -> یاهو
عمودی 14 ظرف دم کردن چای -> قوری
عمودی 14 از وسایل هندسی -> گونیا
عمودی 15 پرده داخلی مغز -> نرمشامه
عمودی 15 تاجر، سوداگر -> بازرگان