جواب مرحله 293 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 293 جدولانه یک

جواب مرحله 293 جدولانه یک

آتش عرب -> نار
آسیب و آفت -> اک
آهو -> مارال
از فراورده های گوشتی -> سس
از گیاهان رنگرزی -> روناس
از میوه های هسته دار -> زردآلو
الک -> غربال
امتداد -> راستا
اندیشه بد -> وسواس
بختک -> کابوس
بخیه -> کن
به هم مالیده شده -> مماس
بی بهره -> محروم
بیم -> واهمه
بیماری زردی -> یرقان
پارچه ضخیم و پرزدار -> ماهوت
پایتخت اریتره -> اسمره
پایتخت فرانسه -> پاریس
پهلو -> کنار
پیامبری -> رسالت
تخت پادشاهی -> سریر
تقلبی -> ساختگی
تلخک -> کاسنی
تلخی -> مرارت
توانایی -> یارگی
تیم فوتبال ایتالیایی -> آ اس رم
جام شراب -> پیاله
جامه پوشیدنی -> ناری
حیوان باوفا -> سگ
خانه زنبور عسل -> کندو
خبر عرب -> نبا
خداوند -> رب
خود را به مریضی می زند -> متمارض
درخت انگور -> تاک
دردمند -> رنجور
دستگیر شده -> بازداشتی
دودمان -> تیره
راهرو سرپوشیده -> دالان
رغبت -> تمایل
رمق -> نا
رموز -> اسرار
رواج و توسعه -> گسترش
رود فرانسه -> رن
زنده -> حی
زینت ناخن -> لاک
ساز مولانا -> نی
سرود -> ترانه
سقف فرو ریخته -> آوار
سگ بیمار -> هار
شریفان -> بدلا
شهر آذربایجان غربی -> بوکان
شهر رازی -> ری
صداقت -> راستی
طلا -> زر
عنوان و اصل -> سرلوحه
فلز رسانا -> مس
قوم کم حرف -> لر
گرداگرد دهان -> نس
لایق -> قابل
لبه تیغ -> یلمان
مامور هدایت کشتی -> سکاندار
مجاز از شخص فروتن -> خاک رو
مجموعه -> ست
مژده رسان -> بشیر
مشاوره -> رایزنی
مطلع -> باخبر
مغناطیس -> آهنربا
منصوب به حضرت موسی -> موسوی
موش خرما -> راسو
ناپدید شدن -> غیاب
نادر -> کمیاب
ناگهان -> یکباره
نفس نفس زدن -> هناسه
نگاه خشم آلود -> چشم غره
نگاه خیره -> زل
نه چیز دیگر -> لاغیر
هر چیز به درد نخور -> نخاله
واحدی برای مایعات -> گالن
وحشی -> دد
ورزش ژاپنی -> جودو
کثرت آمد و شد -> روارو
کشور آسیایی -> لایوس
کشور فلاسفه -> یونان
کم کم -> نم نمک
کینه ورزیدن -> ابغاض