حل مرحله 959 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 959 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 959 جدولانه کلاسیک

افقی 1 فیلمی به کارگردانی «محمد مهدی عسگرپور» با بازی «حسین یاری» -> اقلیما
افقی 1 پدر مرده -> یتیم
افقی 1 پسر گودرز و پدر بیژن -> گیو
افقی 2 کوزه سفالین -> ابریق
افقی 2 نوعی آبگوشت -> یخنی
افقی 2 برجستگی ته گیوه -> اج
افقی 3 همه دارند -> اسم
افقی 3 گونه‌ای سوسیس -> کراکف
افقی 3 شهادت خواستن از کسی -> گواهی
افقی 4 زیر پا مانده -> له
افقی 4 از اصطلاحات علم ریاضی -> سینوس
افقی 4 خدای تورات -> یهوه
افقی 5 تلاش و کوشش -> اهتمام
افقی 5 از ملزومات طبخ چای -> سماور
افقی 6 جیحون -> امو
افقی 6 تلاش -> هم
افقی 6 رایحه -> بو
افقی 6 به اندازه کافی -> مک
افقی 7 سنگدل -> شقی
افقی 7 خاک صنعتی -> رس
افقی 7 شهری در عراق -> فلوجه
افقی 7 رطوبت اندک -> نم
افقی 8 اقل -> کمتر
افقی 8 بی‌چیزی و نداری -> افلاس
افقی 8 بچه چارپایان -> نتاج
افقی 9 چه زمان -> کی
افقی 9 فعال فرنگی -> اکتیو
افقی 9 قصد و اراده -> هم
افقی 9 دوخت پارگی‌ها و سوراخ‌های پارچه و جامه -> رفو
افقی 10 اولین سه رقمی -> صد
افقی 10 عامل پیشرفت بعضی‌ها -> رو
افقی 10 قلیل -> کم
افقی 10 جمع نوبه -> نوب
افقی 11 خجسته -> مبارک
افقی 11 ه.ا.سایه -> ابتهاج
افقی 12 حمار -> الاغ
افقی 12 صحرایی در آمریکا -> نوادا
افقی 12 پول آذربایجان -> منات
افقی 13 پرنده -> طیران
افقی 13 از توابع کاشان -> نیاسر
افقی 13 سوغات گجرات -> تمر
افقی 14 ریشه -> بن
افقی 14 گریه و شیون -> زاری
افقی 14 ایالتی در ینگه دنیا -> میامی
افقی 15 محل اقامت مسافران -> هتل
افقی 15 درون خشاب -> فشنگ
افقی 15 باشگاه فوتبال اسپانیایی -> لوانته
عمودی 1 دریاچه خوارزم -> ارال
عمودی 1 در گمان افتاده -> مشکک
عمودی 1 همه و تمام مردم -> قاطبه
عمودی 2 ستاره درخشان -> سها
عمودی 2 پیراهنی که جنسش پنبه باشد -> قمیص
عمودی 2 نرمی -> لینت
عمودی 3 از حروف الفبا -> لام
عمودی 3 شرکت بین‌المللی هتل‌داری آمریکایی -> هایت
عمودی 3 از روزگار در می‌آورند -> دمار
عمودی 4 تیر پیکان‌دار -> یب
عمودی 4 کوچکترین جزء از یک عنصر که دارای خواص آن عنصر است -> اتم
عمودی 4 نشانه مفعول -> را
عمودی 4 تنگه -> بغاز
عمودی 5 از آن سو، رنگی فرعی است -> مرک
عمودی 5 حیوان بی‌آزار -> مور
عمودی 5 اجاره خانه -> کرا
عمودی 5 از اجزای شکم -> ناف
عمودی 6 زنبق سفید -> ایرسا
عمودی 6 سیاره کیوان -> ساتورن
عمودی 6 باران اندک -> رش
عمودی 7 زاویه راست -> قایمه
عمودی 7 قیمت بازاری -> فی
عمودی 7 دنیا و آخرت -> کونین
عمودی 8 بخیه بزرگ -> کن
عمودی 8 بی‌چیز و عاجز -> مفلوک
عمودی 8 حرف ندا -> ای
عمودی 9 از امراض عفونی خطرناک -> تیفوس
عمودی 9 میان چیزی -> لا
عمودی 9 تا زمانی که -> مادام
عمودی 10 آب منجمد -> یخ
عمودی 10 از فست فودهای جنوبی -> سمبوسه
عمودی 10 باکتری دراز اندام و کشیده -> باسیل
عمودی 11 گیج و مدهوش -> منگ
عمودی 11 فراز -> اوج
عمودی 11 خوبی همراه با تکرار -> منت
عمودی 11 از آن سو پسوند شباهت است -> راو
عمودی 12 از وسائل بازی کودکان -> یویو
عمودی 12 مرغ بیگانه -> هن
عمودی 12 خیال و گمان -> وهم
عمودی 12 اول شخص جمع -> ما
عمودی 13 وسیله جابجایی اجسام سنگین -> اهرم
عمودی 13 صمغی است که از درختان کاج گرفته می‌شود -> تربانتین
عمودی 14 ذکر درویش -> یاهو
عمودی 14 برای تزئین روی دیوار کاذب می‌بندند -> کناف
عمودی 14 کاپ قهرمانی -> جام
عمودی 15 نامی دخترانه -> وجیهه
عمودی 15 زرتشتی -> مجوس
عمودی 15 آبراهه و کانال -> ترعه