حل مرحله 956 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 956 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 956 جدولانه کلاسیک

افقی 1 سانسور -> بازکاوی
افقی 1 زاده انسان -> ادمیزاد
افقی 2 بی‌جنبشی و بی‌حرکتی -> رکود
افقی 2 موی گردن شیر -> یال
افقی 2 پایتخت مالی -> باماکو
افقی 3 زرتشتی -> گبر
افقی 3 همسایه آلمان و سوئیس -> اتریش
افقی 3 دشت و چمنزار -> راغ
افقی 4 پسوند شباهت -> سا
افقی 4 سوره چهارم -> نسا
افقی 4 پر و لبریز -> لمالم
افقی 4 صفحه نمایش -> سن
افقی 5 باقی‌مانده حساب -> تتمه
افقی 5 ترش و شیرین -> مز
افقی 5 نوعی زمین برای مسابقات تنیس -> رسی
افقی 5 واحد خانه و مغازه -> باب
افقی 6 نهنگ -> وال
افقی 6 عضو شامه -> بینی
افقی 6 گفت و گو -> مکالمه
افقی 7 ضمیر اشاره -> ان
افقی 7 گسترده و فراخ -> پهن
افقی 7 انجام دادن کاری -> کنش
افقی 7 هوش و حافظه -> ویر
افقی 8 درس خوانده -> ملا
افقی 8 طناب محکم -> مسد
افقی 8 هنر فرنگی -> ارت
افقی 9 برکت سفره -> نان
افقی 9 کرکس -> نسر
افقی 9 از حشرات مزاحم -> پشه
افقی 9 شهر حضرت عبدالعظیم -> ری
افقی 10 محکمه -> دادگاه
افقی 10 مردن بر اثر حادثه -> هلاک
افقی 10 بذله‌گو -> شوخ
افقی 11 از گویش‌های ایرانی -> لری
افقی 11 چین و شکن -> یرا
افقی 11 رود آرام -> دن
افقی 11 مسیحی -> ترسا
افقی 12 برگ برنده -> اس
افقی 12 تیرگی روابط -> کدورت
افقی 12 فنی در کشتی -> کمر
افقی 12 پول ژاپن -> ین
افقی 13 نگهبان کودک -> داه
افقی 13 شهر مقدس برهماییان -> بنارس
افقی 13 تله صیاد -> دام
افقی 14 لگدکوب -> پایمال
افقی 14 پرنده سعادت -> هما
افقی 14 تفریق -> منها
افقی 15 فیبر سفید -> یونولیت
افقی 15 از شهرهای استان خراسان شمالی -> اسفراین
عمودی 1 زره و جوشن ویژه پوشش اسب -> برگستوان
عمودی 1 ورزشگاه تیم یوونتوس ایتالیا -> دلالپی
عمودی 2 پایتخت مادها -> اکباتان
عمودی 2 میوه کال -> نارس
عمودی 2 از گروه‌های خونی -> او
عمودی 3 قدرت و نیرو -> زور
عمودی 3 صابون خیاطی -> مل
عمودی 3 پول‌پرست -> مادی
عمودی 3 مذهب -> دین
عمودی 4 عدد رمزی -> کد
عمودی 4 جوبا مأیوس‌کننده -> نه
عمودی 4 از گربه‌سانان -> پلنگ
عمودی 4 نویسنده فرانسوی طاعون -> کامو
عمودی 5 پایه و اساس -> اس
عمودی 5 قیمت -> بها
عمودی 5 کمال مطلوب -> ایدهال
عمودی 6 ماده مفید میوه‌ها و خوراکی‌ها -> ویتامین
عمودی 6 از نخست‌وزیران هند -> نهرو
عمودی 6 قدم یکپا -> لی
عمودی 7 دوست و رفیق -> یار
عمودی 7 شریک مرد -> زن
عمودی 7 فلز رسانا -> مس
عمودی 7 امید و آرزو -> ارب
عمودی 8 شهر شب فرانسه -> لیل
عمودی 8 به صورت مستقیم و بدون توقف -> یکسره
عمودی 8 در فوتبال می‌زنند -> تنه
عمودی 9 قاتل امام حسین -> شمر
عمودی 9 عود -> ند
عمودی 9 دشمن سخت -> لد
عمودی 9 لکن -> اما
عمودی 10 خرس آسمانی -> دب
عمودی 10 ضربه‌ای در بدمینتون -> اسمش
عمودی 10 لوزالمعده -> پانکراس
عمودی 11 تپه تاریخی رودبار -> مارلیک
عمودی 11 مروارید چشم -> اشک
عمودی 11 تیم فوتبال در کرمان -> مس
عمودی 12 کبوتر صحرایی -> یمام
عمودی 12 از مواد موجود در خون -> اوره
عمودی 12 نوعی شیرینی -> تر
عمودی 12 تلخ -> مر
عمودی 13 آبی سیر -> زاغ
عمودی 13 مجوز ورود به سینما -> بلیت
عمودی 13 بدی -> شر
عمودی 13 از قله‌های زاگرس -> دنا
عمودی 14 صدمه و آسیب -> اک
عمودی 14 قصه‌گو -> سامر
عمودی 14 زمستان که رفت به زغال می‌ماند -> روسیاهی
عمودی 15 پایتخت تاجیکستان -> دوشنبه
عمودی 15 آواره و سرگردان -> بیخانمان