حل مرحله 955 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 955 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 955 جدولانه کلاسیک

افقی 1 بلندمرتبه -> والا
افقی 1 آئین‌های سنتی -> مراسم
افقی 1 فساد کننده -> مفسد
افقی 2 تیره‌ای از پستانداران دریایی -> اببازان
افقی 2 پایتخت بنین -> پرتونوو
افقی 3 سماق -> لش
افقی 3 خوب نیست ->
افقی 3 زارع -> بد
افقی 3 آتش مازنی -> برزگر
افقی 4 پول کشور آفتاب تابان -> ین
افقی 4 تخته ستبر -> الوار
افقی 4 خواندن گوسفند -> هر
افقی 4 جواب های -> هوی
افقی 5 قبیله‌ای در کنار خزرج -> اوس
افقی 5 معرب نرگس -> نرجس
افقی 5 ماده قندی میوه‌ها -> گلوکز
افقی 6 گندم خردکن بادی -> اسیاب
افقی 6 بزن بزن -> دعوا
افقی 6 پاپوش سنتی -> گیوه
افقی 7 حرف نداری -> بی
افقی 7 جد -> نیا
افقی 7 نوعی شتر -> لاما
افقی 7 زنگ چارپا -> درا
افقی 8 اثری از خواند میر در ذکر احوال وزرای اسلام تا عهد مؤلف -> دستورالوزرا
افقی 9 نیاکان -> ابا
افقی 9 اشاره -> ایما
افقی 9 نوعی خودرو فرانسوی -> رنو
افقی 9 زیاده‌جویی -> از
افقی 10 سالک -> رهرو
افقی 10 گریه و زاری -> ناله
افقی 10 نفس سرکش -> اماره
افقی 11 صدایی که از برخورد مضراب یا ناخن با ساز ایجاد شود -> درینگ
افقی 11 کمیابی -> ندرت
افقی 11 گروه‌های مردم -> امم
افقی 12 گرو -> رهن
افقی 12 پنهان کردن -> دس
افقی 12 قراول -> یساول
افقی 12 غذای نذری -> اش
افقی 13 شامه‌نواز -> بو
افقی 13 دوستان -> یاران
افقی 13 همسر اسکارلت -> رت
افقی 13 مساوی ->
افقی 14 از آثار دیدنی و باستانی کازرون -> نرگسزار
افقی 14 از غذاهای محلی گیلان -> سیرابیج
افقی 15 سرزمین -> دیار
افقی 15 سازی که با لب نواخته شود -> نیلبک
افقی 15 کوچولو -> نقلی
عمودی 1 استاندار قدیم -> والی
عمودی 1 از آثار دیدنی و باستانی استان کرمانشاه -> ابشاردربند
عمودی 2 هیدرولوژی -> ابشناسی
عمودی 2 مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت -> بهرهوری
عمودی 3 اطراف دهان -> لب
عمودی 3 کلمه‌ای به نشانه تعجب و حیرت ->
عمودی 3 دنیا و آخرت -> وی
عمودی 3 مخفف گاه -> دارین
عمودی 4 عدد ورزشی -> اا
عمودی 4 عطرمایه -> اسانس
عمودی 4 جنگل درخت -> ون
عمودی 4 سهولت -> یسر
عمودی 5 زرنگ، زیرک -> زبل
عمودی 5 یگانه -> بیتا
عمودی 5 با سوز آید -> گداز
عمودی 6 زیردست -> مادون
عمودی 6 تفرجگاه تهران -> اوین
عمودی 6 بزرگان -> سران
عمودی 7 تیم فوتبال فرانسوی -> رن
عمودی 7 گندم سوده -> ارد
عمودی 7 نوعی داستان -> رمان
عمودی 7 پاسخ مثبت -> اری
عمودی 8 اثر تاریخی ورامین -> برجعلاالدین
عمودی 9 وسیله دفاع در جنگ قدیم -> سپر
عمودی 9 پرسش -> سوال
عمودی 9 بریدن شاخه‌های هرز -> هرس
عمودی 9 دشنام -> سب
عمودی 10 سبزی معطر -> مرزه
عمودی 10 رود کارها -> امور
عمودی 10 فاقد روشنایی -> تاریک
عمودی 11 یخچه -> تگرگ
عمودی 11 شهری در استان لرستان -> ازنا
عمودی 11 چله کمان -> وتر
عمودی 12 حشره پرکار -> مور
عمودی 12 رنج و محنت -> لگ
عمودی 12 هوله -> رومال
عمودی 12 از خواهران برونته -> ان
عمودی 13 قاعده و روش -> فن
عمودی 13 آشکار -> هویدا
عمودی 13 مایه -> ام
عمودی 13 پشه ->
عمودی 14 خالی از سر و صدا -> سوتوکور
عمودی 14 آشپز ضحاک -> ارماییل
عمودی 15 اثری از آرتور شنیتسلر -> دوشیزهالزه
عمودی 15 آب و هوای مرطوب -> شرجی