حل مرحله 953 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 953 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 953 جدولانه کلاسیک

افقی 1 سردار رومی سرشناسی که در مقابله با سورنا شکست خورد -> کراسوس
افقی 1 نمایش بدون دیالوگ و مونولوگ -> پانتومیم
افقی 2 از آن سو، عنوان نخستین مسجد جهان اسلام است -> ابق
افقی 2 بهت ناگهانی -> شوک
افقی 2 نهنگ -> وال
افقی 2 مجلس نمایندگان آمریکا -> سنا
افقی 3 دردمندی -> تالم
افقی 3 عنوان برخی از پادشاهان مصر -> رامسس
افقی 3 سخن صریح -> رک
افقی 4 مصرف خارج از عرف -> بیرویه
افقی 4 ویزا -> روادید
افقی 5 گروه -> دسته
افقی 5 خاک صنعتی -> رس
افقی 5 پرستار -> نرس
افقی 6 پسوند شباهت -> سا
افقی 6 حرف زیادی -> ور
افقی 6 جهت و طرف -> سمت
افقی 6 نقشه بیگانه -> مپ
افقی 7 کل و همه -> تمام
افقی 7 اولین سگ فضانورد -> لایکا
افقی 7 عضوی در صورت -> لب
افقی 8 رفیق -> یار
افقی 8 دلجویی کردن -> استمالت
افقی 8 کتاب شاتوبریان -> رنه
افقی 9 حائل اتاق‌های یک خانه -> دیوار
افقی 9 شهر هرت -> بیقانون
افقی 10 بنیاد -> اس
افقی 10 ناز آشفته -> ارن
افقی 10 از آن سو زنگ کاروان است -> سرج
افقی 10 آب عرب -> ما
افقی 11 آسمان -> فلک
افقی 11 جرس -> زنگ
افقی 11 دریای سریانی -> یما
افقی 12 خالق بابا گوریو -> بالزاک
افقی 12 سوبسید -> یارانه
افقی 13 بندگی -> رق
افقی 13 صحرای بی آب و علف -> برهوت
افقی 13 کسوت -> لباس
افقی 14 صفت سرو -> سهی
افقی 14 شاعر سایه عمر -> رهی
افقی 14 اصلاح درخت -> هرس
افقی 14 فوری -> انی
افقی 15 طبرستان امروزی -> مازندران
افقی 15 میدان نبرد -> کارزار
عمودی 1 قطع سینمایی -> کات
عمودی 1 تجدید و از سر گرفتن -> استیناف
عمودی 1 سوگند -> قسم
عمودی 2 از آلات موسیقی -> رباب
عمودی 2 از ادات شرط -> اما
عمودی 2 ممنوعیت -> سلب
عمودی 2 از نشانه‌های جمع فارسی -> ها
عمودی 3 شهر فارس -> اقلید
عمودی 3 گندم سوده -> ارد
عمودی 3 قنات -> کاریز
عمودی 4 رایج -> مرسوم
عمودی 4 حرف گزینش -> یا
عمودی 4 دندان شل -> لق
عمودی 5 غوزه پنبه -> وش
عمودی 5 بلندترین ضلع مثلث قائم الزاویه -> وتر
عمودی 5 نخستین ایرانی فاتح اورست -> اوراز
عمودی 5 جای پا -> رد
عمودی 6 کشور جنگ زده خاور میانه -> سوریه
عمودی 6 زبان -> لسان
عمودی 6 شهری در استان زنجان -> ابهر
عمودی 7 علوفه خشک -> کاه
عمودی 7 پوشاننده -> ساتر
عمودی 7 پدر حضرت یحیی -> زکریا
عمودی 8 پوسیده -> رمیم
عمودی 8 شکم‌بند طبی -> گن
عمودی 9 شهری در فرانسه -> اوسر
عمودی 9 شهری در استان آذربایجان غربی -> تکاب
عمودی 9 نوعی پاپوش تابستانی روستایی -> گیوه
عمودی 10 زخم آبکشیده -> ناسور
عمودی 10 مسافر سرزمین عجایب -> الیس
عمودی 10 رود مرزی ایران و ترکمنستان -> اترک
عمودی 11 کوه خاک -> تل
عمودی 11 نام -> اسم
عمودی 11 نگارش -> تقریر
عمودی 11 پسوند شباهت -> سا
عمودی 12 قبول نشده -> رد
عمودی 12 قنطره -> پل
عمودی 12 خلاصه -> اجمال
عمودی 13 مستمند -> مسکین
عمودی 13 پایتخت سوئیس -> برن
عمودی 13 شریک -> انباز
عمودی 14 پول ژاپن -> ین
عمودی 14 برداشت محصول -> درو
عمودی 14 خواب تازی -> نوم
عمودی 14 نامی دخترانه -> هانا
عمودی 15 خزنده گزنده -> مار
عمودی 15 نامی پسرانه -> بهنام
عمودی 15 بدبوی پرخاصیت -> سیر