حل مرحله 952 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 952 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 952 جدولانه کلاسیک

افقی 1 مردگان -> اهلقبور
افقی 1 فرصت‌ها یا توانایی‌ها برای انجام کار -> امکانات
افقی 2 نخ بافتنی -> کاموا
افقی 2 از طبقات جهنم -> هاویه
افقی 2 جیوه -> ابک
افقی 3 حرف پیروزی -> وی
افقی 3 سرگشته -> تیب
افقی 3 نی میان تهی -> نال
افقی 3 شهرنشینی -> تمدن
افقی 4 آشتی -> سلم
افقی 4 اصطلاحی در فوتبال -> سانتر
افقی 4 هم عقیده -> همرای
افقی 5 پهنه زمینی که به علت نداشتن راه زه‌کشی، رطوبت در آن اشباع شده است -> باتلاق
افقی 5 جدید -> نو
افقی 5 خو گرفتن -> انس
افقی 6 بی نظیر و بی‌مانند -> یکتا
افقی 6 تخت روان بیمار -> برانکارد
افقی 7 بخیه درشت -> کوک
افقی 7 نشانه مفعولی -> را
افقی 7 خودرای و مغرور -> مستبد
افقی 7 رودی در فرانسه -> رن
افقی 8 مقابل سرپایین -> سربالا
افقی 8 شیطان -> اهریمن
افقی 9 میوه پاییزی -> به
افقی 9 موسیقی -> موزیک
افقی 9 تشک ماوس -> پد
افقی 9 مرده -> میت
افقی 10 یک کتاب ادبی از برتراند راسل -> ایندهبشر
افقی 10 گل دندان نشین -> مینا
افقی 11 لباس -> رخت
افقی 11 رود آرام -> دن
افقی 11 غربال -> اردبیز
افقی 12 از نیروهای سه‌گانه نظامی -> هوایی
افقی 12 نیکوکاران -> ابرار
افقی 12 در مرتبه نخست -> یکم
افقی 13 نمونه کوچکی از خانه یا ساختمان -> ماکت
افقی 13 اردوگاه -> کمپ
افقی 13 از اجسام معدنی بلوری شکل -> زاج
افقی 13 میان و وسط -> لا
افقی 14 گزیدن مار -> نهس
افقی 14 مطلب درسی -> اموزه
افقی 14 نگهبان در -> دربان
افقی 15 سرلشکر نیروی دریایی -> دریابان
افقی 15 از آبزیان -> شیرماهی
عمودی 1 صوت شناسی -> اکوستیک
عمودی 1 کامیاب و موفق -> بهرهمند
عمودی 2 ترسناک -> هایل
عمودی 2 از آبزیان خطرناک -> کوسه
عمودی 2 همشیره -> خواهر
عمودی 3 تکیه دادن -> لم
عمودی 3 چیز تازه‌ای به وجود آورده -> مبتکر
عمودی 3 بیماری مزمن سلسله اعصاب -> اتاکسی
عمودی 4 نیرو -> قوت
عمودی 4 یازده -> اا
عمودی 4 نوعی پرتقال -> بمی
عمودی 4 علامت مصدر جعلی -> یت
عمودی 5 ضروری و لازم -> بایست
عمودی 5 نویسنده نامدار قرن ششم و صاحب راحه‌الصدور -> راوندی
عمودی 5 سرآغاز آبادانی -> اب
عمودی 6 دچار دلهره و حرکات تشنج آمیز بودن -> بالبالزدن
عمودی 6 بی‌هوشی -> کما
عمودی 7 راه میانبر -> ره
عمودی 7 آتش -> نار
عمودی 7 جمله قرآنی -> ایه
عمودی 7 نام خدای مصریان قدیم -> امون
عمودی 8 کینه‌توزی -> انتقام
عمودی 8 وسیله‌ای برای پخت و پز -> کبابپز
عمودی 9 محصول زلزله -> اوار
عمودی 9 سوره زنان -> نسا
عمودی 9 جرقه آتش -> شرر
عمودی 9 ترمز چارپا -> هش
عمودی 10 رغبت و آرزو -> میل
عمودی 10 تیزفهم و زیرک -> نکتهپرداز
عمودی 11 کلمه تصغیر -> که
عمودی 11 واحد نظامی پروازی -> هوابرد
عمودی 11 داداش -> برادر
عمودی 12 زمینه و موضوع -> تم
عمودی 12 رفوزگی -> ردی
عمودی 12 ام‌الخبائث -> می
عمودی 12 گناه و بزه -> جرم
عمودی 13 محروم -> نامراد
عمودی 13 ارزیابی مالیاتی -> ممیزی
عمودی 13 آش -> با
عمودی 14 تالاب و آبگیر -> ابدان
عمودی 14 پروتئین پنیر -> رنین
عمودی 14 پوشاک سر -> کلاه
عمودی 15 شخصی که در فن یا صنعتی دارای تخصص و تجربه علمی باشد -> تکنیسین
عمودی 15 نام جزیره و ایالتی در جنوب شرق استرالیا -> تاسمانی