حل مرحله 951 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 951 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 951 جدولانه کلاسیک

افقی 1 مناسبت ۱۷ مرداد -> روزخبرنگار
افقی 1 خسته و عاجز و از تلاش به تنگ آمده -> ستوه
افقی 2 واحد پول میانمار -> کیات
افقی 2 خبرگزاری رسمی ایران -> ایرنا
افقی 2 رنگ آسمان -> نیلی
افقی 3 رها -> ول
افقی 3 دیر پخته شود -> نپز
افقی 3 حرف پیروزی -> وی
افقی 3 خداحافظی -> بدرود
افقی 4 از حبوب ریز و گرد دانه -> عدس
افقی 4 خدا به زبان عبری -> یهوه
افقی 4 زهری کشنده از گیاه بیش -> هلاهل
افقی 5 کشاورز -> ورزکار
افقی 5 یار منیژه -> بیژن
افقی 5 نیز -> هم
افقی 6 آفرین فرنگی -> براوو
افقی 6 فهرست غذا -> منو
افقی 6 سال ترکی -> ییل
افقی 7 حرف ندا -> یا
افقی 7 تنه درخت -> نرد
افقی 7 خطرپذیری -> ریسک
افقی 7 شهر آرزو -> امل
افقی 8 کشور نایروبی -> کنیا
افقی 8 هم رأی شدن -> اجماع
افقی 8 بلایا -> افات
افقی 9 جامه صاف کن -> اتو
افقی 9 نسخه بردار -> نساخ
افقی 9 زرد انگلیسی -> یلو
افقی 9 سطح -> رو
افقی 10 تکبر به نفس -> منی
افقی 10 مقابل ضرر -> سود
افقی 10 دفتر شاخص -> اندکس
افقی 11 تکرار حرف آخر -> یی
افقی 11 طایفه‌ای از تاتار -> ازبک
افقی 11 موجودی افسانه‌ای و بزرگ -> ابردیو
افقی 12 نویسنده انگلیسی حماقت آلمایر -> کنراد
افقی 12 درختی با میوه مغزدار -> گردو
افقی 12 عامل تیفوس -> شپش
افقی 13 به صورت ناخوشایند، خیلی بد -> بدجور
افقی 13 کجاست -> کو
افقی 13 از سوره‌های طولانی -> نسا
افقی 13 حرف تعجب -> وا
افقی 14 قفل قدیمی و چوبی -> کلون
افقی 14 کنایه از راحت طلب -> تناسا
افقی 14 سخن گفتن -> تکلم
افقی 15 نوعی دفتر -> سیمی
افقی 15 مجموعه سیارات و ستارگان -> اجرامسماوی
عمودی 1 از واجبات نماز -> رکوع
عمودی 1 شغل و حرفه‌ای نداشتن -> بیکاری
عمودی 1 واحدی برای هر جعبه سیگار -> بکس
عمودی 2 نویسنده تاریخ تمدن -> ویلدورانت
عمودی 2 صمیمیت، اتحاد -> یکدلی
عمودی 3 به دنیا آوردن -> زا
عمودی 3 خانه بزرگ -> سرا
عمودی 3 روز -> یوم
عمودی 3 ستاره شناسی -> نجوم
عمودی 4 شهری در چین -> ختن
عمودی 4 بیماری ویروسی پوستی -> زونا
عمودی 4 فیلمی از ابراهیمی فر -> نارونی
عمودی 5 چکش بادی -> پیکور
عمودی 5 بیشه زار نی -> نیزار
عمودی 6 اسرار -> رازها
عمودی 6 وسیله درو -> داس
عمودی 6 نامطبوع -> بد
عمودی 6 حرف فاصله -> تا
عمودی 7 از جدایی‌های شکایت می‌کند -> نی
عمودی 7 باد کردگی -> ورم
عمودی 7 از شهرهای استان هرمزگان -> جاسک
عمودی 7 زاویه -> کنج
عمودی 8 دسته و تیم -> گروه
عمودی 8 خوش خلق و مهربان -> نرمخو
عمودی 8 پسوند هضم کننده -> گوار
عمودی 9 بلافاصله -> انی
عمودی 9 معطر -> بویا
عمودی 9 وسیله بافتن قالی -> دار
عمودی 9 از ادات تشبیه -> سا
عمودی 10 گراز بی سر و ته -> را
عمودی 10 خطاب نزدیک -> هی
عمودی 10 تلاش -> سعی
عمودی 10 رسوا و بی آبرو -> بدنام
عمودی 11 کشور «بروکسل» -> بلژیک
عمودی 11 زبان شناس و دایره المعارف نویس فرانسوی -> لاروس
عمودی 12 استخوانی در گوش -> سندانی
عمودی 12 لوله گیاهی -> اوند
عمودی 12 ذره تجزیه ناپذیر -> اتم
عمودی 13 کدر و تار -> تیره
عمودی 13 خودستایی -> لاف
عمودی 13 دندان ترک -> دیش
عمودی 13 ویتامین انعقاد خون -> کا
عمودی 14 سر و صدا -> ولوله
عمودی 14 جهانگرد ونیزی -> مارکوپولو
عمودی 15 شانه غله افشان برزگران -> هید
عمودی 15 نظریه پرداز بزرگ اقتصاد انگلیسی -> مالتوس
عمودی 15 نوعی کباب -> شامی