حل مرحله 949 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 949 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 949 جدولانه کلاسیک

افقی 1 نشانی -> ادرس
افقی 1 از آلات موسیقی -> قانون
افقی 1 از پسران فریدون -> تورج
افقی 2 از صیفی‌جات -> بادمجان
افقی 2 پیامبر بت‌شکن -> ابراهیم
افقی 3 نفس خسته -> هن
افقی 3 شهر خرما ->
افقی 3 خیزاب‌ها -> بم
افقی 3 گاه از نهاد برآید -> امواج
افقی 4 باران ریزه -> رش
افقی 4 پیر شدن -> کهولت
افقی 4 مخفف آتش -> تش
افقی 4 میوه تلفنی -> الو
افقی 5 نیرنگ -> مکر
افقی 5 طینت -> سرشت
افقی 5 آزرده، رنجیده -> دلگیر
افقی 6 غم -> اندوه
افقی 6 پرچم -> درفش
افقی 6 از رنگ‌ها -> یاسی
افقی 7 حتما به دنبالش خورد می‌آید -> زد
افقی 7 حشره بی دست و پا -> کرم
افقی 7 زهره -> ونوس
افقی 7 پرده دریدن -> هتک
افقی 8 از بازیگران «قلاده‌های طلا» -> کیانوشگرامی
افقی 9 ضمیر اشاره به نزدیک -> این
افقی 9 تالار -> سالن
افقی 9 قدر و مرتبه -> ارج
افقی 9 بزرگ -> بگ
افقی 10 مرکز کشور آذربایجان -> باکو
افقی 10 خدمتکار مرد -> نوکر
افقی 10 نژاد روسی -> اسلاو
افقی 11 جمع هدیه -> هدایا
افقی 11 کاغذفروش -> وراق
افقی 11 الگو -> مدل
افقی 12 خوراک سفر -> توش
افقی 12 زوبین -> مک
افقی 12 مطلبی را با آب و تاب خواندن -> دکلمه
افقی 12 سنگ آسیاب -> اس
افقی 13 حرف مفعولی -> را
افقی 13 کشور ما -> ایران
افقی 13 تکبر -> نب
افقی 13 کتف ->
افقی 14 مسکن -> ارامبخش
افقی 14 به کارهای نمایشی خطرناکی که شخص ورزیده‌ای در فیلم‌ها و نماهنگ‌ها به جای هنرپیشه اصلی انجام می‌دهد می‌گویند -> بدلکاری
افقی 15 پوشیده، مخفی -> نهان
افقی 15 واحدی در سطح -> هکتار
افقی 15 مهیا و آماده شده -> مجهز
عمودی 1 شهری در استان زنجان -> ابهر
عمودی 1 کنایه از اجنه -> ازمابهتران
عمودی 2 عالم و بسیار دانا -> دانشمند
عمودی 2 مراسم بزرگداشت -> یادواره
عمودی 3 رفوزه -> رد
عمودی 3 شماره رمز ->
عمودی 3 مشورت -> کد
عمودی 3 دو یار بلندقد -> کنکاش
عمودی 4 زهر -> سم
عمودی 4 آدرس ترسیمی -> کروکی
عمودی 4 جانشین او -> وی
عمودی 4 جای بی‌خطر -> امن
عمودی 5 جامه گشاد -> جبه
عمودی 5 وحشت -> هراس
عمودی 5 از جانوران تک یاخته‌ای -> امیب
عمودی 6 کتاب لغت -> قاموس
عمودی 6 از صفات باریتعالی -> منان
عمودی 6 سدی در استان خوزستان -> کرخه
عمودی 7 لحظه -> ان
عمودی 7 لقب اروپایی -> لرد
عمودی 7 مارکی بر خودروهای سنگین -> ولوو
عمودی 7 آب چشم -> اشک
عمودی 8 کنایه از فتنه انگیختن -> اتشروشنکردن
عمودی 9 بدهی -> وام
عمودی 9 نوعی سلاح آتشی دستی -> تفنگ
عمودی 9 گوسفند جنگی -> راک
عمودی 9 حرف همراهی -> با
عمودی 10 یکی از پنج اصل دین اسلام -> نبوت
عمودی 10 مشورت -> شورا
عمودی 10 درویش -> قلندر
عمودی 11 راه راست یافته -> راشد
عمودی 11 همسر ابراهیم نبی -> سارا
عمودی 11 صندلی راحتی -> مبل
عمودی 12 کلاه پادشاهی -> تاج
عمودی 12 گام یک پا -> لی
عمودی 12 تندیس -> مجسمه
عمودی 12 اندک -> کم
عمودی 13 کلمه شگفتی -> وه
عمودی 13 اطلاع -> اگاهی
عمودی 13 دشمن سخت -> لد
عمودی 13 دندانه سوهان ->
عمودی 14 واقع‌بین -> ریالیست
عمودی 14 سرانجام -> بالاخره
عمودی 15 کشوری در مرکز قاره آفریقا -> جمهوریکنگو
عمودی 15 اندازه لباس -> سایز