حل مرحله 948 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 948 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 948 جدولانه کلاسیک

افقی 1 سخنرانی در جمع -> کنفرانس
افقی 1 آهوی بزرگ آفریقایی -> ایمپالا
افقی 2 علامت مخصوص کارخانه -> ارم
افقی 2 خجسته و مبارک -> همایون
افقی 2 واحد پول چین -> یوان
افقی 3 عضو دونده -> پا
افقی 3 توان آخر -> نا
افقی 3 زمان فعالیت -> روز
افقی 3 تیراندازی -> رمایت
افقی 4 قلاب کوهنوردی -> کارابن
افقی 4 سبد بزرگ میوه -> کوار
افقی 5 پدال زیر پای راننده -> ترمز
افقی 5 نشانه مفعولی -> را
افقی 5 کتاب مسلمانان -> قران
افقی 5 نت چهارم موسیقی -> فا
افقی 6 سرپیچی کردن -> ابا
افقی 6 دلواپس -> نگران
افقی 6 وسیله‌ای در ژیمناستیک -> خرک
افقی 7 قلم درشت -> نی
افقی 7 تله -> دام
افقی 7 مخترع ماشین حساب -> پاسکال
افقی 8 بلبل -> عندلیب
افقی 8 کشوری در قاره سیاه -> رواندا
افقی 9 مبارک و خجسته -> فرخنده
افقی 9 بهره و فایده -> سود
افقی 9 تصدیق انگلیسی -> یس
افقی 10 دیر انجام دادن کار در زبان عامیانه -> لفت
افقی 10 کاخی در پاریس فرانسه -> ورسای
افقی 10 زبان مردم کشور تایلند -> تای
افقی 11 بی‌پرده -> رک
افقی 11 جوانمردی -> مروت
افقی 11 کجاست -> کو
افقی 11 متکبر -> برتن
افقی 12 هدیه فرستادن -> اهدا
افقی 12 سیفون -> ابشویه
افقی 13 ملک -> فرشته
افقی 13 کلام پرسش -> ایا
افقی 13 عنصر شیمیایی -> ید
افقی 13 آواز دسته جمعی -> کر
افقی 14 بخشی از اوستا -> یسنا
افقی 14 دریچه قلب -> میترال
افقی 14 رود مصر -> نیل
افقی 15 بی سر و پا -> لاابالی
افقی 15 طیاره -> هواپیما
عمودی 1 سرگروه ورزشی -> کاپیتان
عمودی 1 ماده سبز گیاه -> کلروفیل
عمودی 2 دیوار کوتاه -> نرا
عمودی 2 بهار -> ربیع
عمودی 2 آرواره -> فک
عمودی 2 سخن شیوا -> رسا
عمودی 3 دهان عرب -> فم
عمودی 3 فیلمی از آرش معیریان -> کما
عمودی 3 طلای سیاه -> نفت
عمودی 3 شناس -> اشنا
عمودی 4 کرشمه و عشوه -> ناز
عمودی 4 گردش کودکانه -> ددر
عمودی 4 نور ماه -> مهتاب
عمودی 5 لعاب نشاسته -> اهار
عمودی 5 کهنسال -> سالخورده
عمودی 6 اثر رطوبت -> نم
عمودی 6 صد متر مربع -> ار
عمودی 6 الهه دانش روم باستان -> مینروا
عمودی 6 گل بتونه -> مل
عمودی 7 شتردار -> ساربان
عمودی 7 وجب -> بدست
عمودی 7 خرس ترکی -> ایی
عمودی 8 ذره باردار -> یون
عمودی 8 صحبت خودمانی -> گپ
عمودی 8 علامت جمع فارسی -> ها
عمودی 8 نشانه -> ایت
عمودی 9 صورت ترکی -> اوز
عمودی 9 عهد و پیمان -> قرار
عمودی 9 ناگهانی -> یکباره
عمودی 10 پول ژاپن -> ین
عمودی 10 سردار رومی -> کراسوس
عمودی 10 غوزه پنبه -> وش
عمودی 10 وی -> او
عمودی 11 پسیکانالیز -> روانکاوی
عمودی 11 خانه کنار دریا -> ویلا
عمودی 12 عهد -> پیمان
عمودی 12 قطب مثبت جریان برق -> اند
عمودی 12 درخت لرزان -> بید
عمودی 13 سقف فروریخته -> اوار
عمودی 13 ورود -> خلد
عمودی 13 از سبزی‌ها -> تره
عمودی 13 قلم درشت -> نی
عمودی 14 گل جوی آب -> لای
عمودی 14 اجاق سربسته -> فر
عمودی 14 نشانه‌های الهی -> ایات
عمودی 14 نوعی بستنی -> کیم
عمودی 15 فاصله بین دو پرده نمایش -> انتراکت
عمودی 15 فیلمی با شرکت پوپک گلدره -> سیندرلا