حل مرحله 947 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 947 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 947 جدولانه کلاسیک

افقی 1 ملغی و کنسل -> لغو
افقی 1 ورزشی رزمی که خاستگاه آن ژاپن است -> کاراته
افقی 1 نوعی از قصیده -> مسمط
افقی 2 واحد سطح -> ار
افقی 2 مقام قهرمان -> اول
افقی 2 قوم بنی‌اسرائیل -> یهود
افقی 2 انتها -> اخر
افقی 3 کشور کوچک آفریقایی که با موزامبیک و آفریقای جنوبی هم مرز است -> سوازیلند
افقی 3 غلاف شمشیر -> نیام
افقی 4 شالوده -> رکن
افقی 4 دهمین خلیفه اموی -> هشام
افقی 4 حمام عمومی -> نمره
افقی 5 نوک کوه -> راس
افقی 5 تردید -> شک
افقی 5 پایتخت بنگلادش -> داکا
افقی 6 واحد پول مکزیک و شیلی -> پزو
افقی 6 جزیره -> اداک
افقی 6 پایتخت فلاسفه -> اتن
افقی 6 شیرینی خامه‌ای -> تر
افقی 7 شهر بادمجان -> بم
افقی 7 شکیل -> اراسته
افقی 7 خبرگزاری رسمی روسیه -> تاس
افقی 8 کتاب جدولی امیل زولا -> نانا
افقی 8 پشت سر -> ورا
افقی 8 از یاران باوفای پیامبر اسلام -> یاسر
افقی 9 خانه شعری -> بیت
افقی 9 اتحادیه -> سندیکا
افقی 9 زیر پا مانده -> له
افقی 10 شهر بی‌دفاع اروپا -> رم
افقی 10 مقابل حاشیه -> متن
افقی 10 نابود شده -> زایل
افقی 10 شهر علی اسفندیاری -> یوش
افقی 11 جستجوی انگلیسی -> سرچ
افقی 11 روز تازی -> یوم
افقی 11 شهر آرزو -> امل
افقی 12 تیر آخری که به زخمی می‌زنند -> خلاص
افقی 12 ژرف -> عمیق
افقی 12 دین و قرض -> وام
افقی 13 پول چین -> یوان
افقی 13 کشور ادویه -> هندوستان
افقی 14 انتشار کاغذی -> چاپ
افقی 14 بی‌شک -> لابد
افقی 14 دست‌آموز -> رام
افقی 14 ویتامین انعقاد خون -> کا
افقی 15 تتانس -> کزاز
افقی 15 گول زدن -> فریفتن
افقی 15 دستگاه کارتخوان -> پوز
عمودی 1 ابریشم پست -> لاس
عمودی 1 تل بزرگ خاک -> تپه
عمودی 1 شانه نرم -> برس
عمودی 1 چارقد -> لچک
عمودی 2 خودخواهی -> غرور
عمودی 2 نمایی از نیمه چهره انسان -> نیمرخ
عمودی 2 طمع -> از
عمودی 3 بندبازی -> اکروبات
عمودی 3 صلیب -> چلیپا
عمودی 4 شهر لرستان -> ازنا
عمودی 4 ضمیر اول شخص مفرد -> من
عمودی 4 ضمیر غائب -> او
عمودی 5 محله و برزن -> کوی
عمودی 5 پسوند شباهت -> سا
عمودی 5 درماندگی -> استیصال
عمودی 6 خدای قرآنی -> الله
عمودی 6 بله روسی -> دا
عمودی 6 گهواره -> ننو
عمودی 6 گودی خفیف وسط شکم -> ناف
عمودی 7 از توابع تنکابن در مازندران -> نشتارود
عمودی 7 حرف همراهی عرب -> مع
عمودی 7 بیابان -> بر
عمودی 8 نامی دخترانه -> ایدا
عمودی 8 قنات -> کاریز
عمودی 8 نامی پسرانه -> مهدی
عمودی 9 آخر و انتها -> ته
عمودی 9 رنگ موی فوری -> مش
عمودی 9 قند مصنوعی -> ساکارین
عمودی 10 قوم آتیلا -> هون
عمودی 10 قطع سینمایی -> کات
عمودی 10 کلام ندا -> ای
عمودی 10 توان و یارا -> قدرت
عمودی 11 کیش و مذهب -> دین
عمودی 11 خالی -> تهی
عمودی 11 میان چیزی -> لا
عمودی 11 دریاچه بزرگ ترکیه -> وان
عمودی 12 مقابل رفتن -> امدن
عمودی 12 زائو ترسان -> ال
عمودی 12 زمان و موقع -> موسم
عمودی 13 شهری در عراق -> سامرا
عمودی 13 خدمات بانک‌ها -> تسهیلات
عمودی 14 مغز -> مخ
عمودی 14 ده هزار متر مربع -> هکتار
عمودی 14 شهری در استان آذربایجان غربی -> ماکو
عمودی 15 راندن -> طرد
عمودی 15 رود مرزی -> ارس
عمودی 15 تکلیف خانه دانش‌آموز -> مشق
عمودی 15 کرشمه -> ناز