حل مرحله 946 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 946 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 946 جدولانه کلاسیک

افقی 1 دریافتن و فهمیدن -> استدراک
افقی 1 نوعی بالش نرم -> نازبالش
افقی 2 نوعی اسباب بازی قدیمی -> یویو
افقی 2 چشمداشت -> توقع
افقی 2 رنگارنگ -> الوان
افقی 3 آرام و بدون دغدغه -> ریلکس
افقی 3 حرف مثلثی شکل یونانی -> دلتا
افقی 3 رشوه دادن -> ارشا
افقی 4 جمله قرآنی -> ایه
افقی 4 ضد حمله -> پاتک
افقی 4 هم بازی پت -> مت
افقی 4 گزیدن مار -> نهس
افقی 5 الفبای موسیقی -> نت
افقی 5 هدیه دادن -> اهدا
افقی 5 راهنمایی کردن -> ارشاد
افقی 6 کج و مایل -> مورب
افقی 6 امامت -> رهبری
افقی 6 نوعی پیشوند فعل ماضی -> می
افقی 7 پایین آمدن -> تنزل
افقی 7 نوعی جنون -> ادواری
افقی 7 نوعی آب‌نبات -> کشی
افقی 8 رستنی -> گیاه
افقی 8 بی‌حال -> کسل
افقی 8 قدیمی -> کهنه
افقی 9 سوره انجیر -> تین
افقی 9 تحریک کردن -> انتریک
افقی 9 اندک و کم -> ویدا
افقی 10 نماد شیمیایی نیتروژن -> ان
افقی 10 گریزان -> فراری
افقی 10 آینده -> اتیه
افقی 11 کاخ معروف هندوستان -> اشوکا
افقی 11 درجه بندی شده -> مدرج
افقی 11 خاشاک -> خس
افقی 12 بخشی از اوستا -> یشت
افقی 12 خم پارچه -> تا
افقی 12 دستکاری روی عکس -> رتوش
افقی 12 نمونه خروار است -> مشت
افقی 13 منسوب به پیامبر -> نبوی
افقی 13 شکسته شده -> مکسر
افقی 13 حواری مسیحی -> یوحنا
افقی 14 فصل بهار -> ابسال
افقی 14 تبهکار -> فاجر
افقی 14 اندازه‌ها -> حدود
افقی 15 از عهده کاری برآمدن -> توانایی
افقی 15 عنصری با عدد اتمی ۴۲ -> مولیبدن
عمودی 1 لوله سیمانی -> ایرانیت
عمودی 1 اداره آگاهی قدیم -> تامینات
عمودی 2 آپارتمان کوچک و مجهز -> سوییت
عمودی 2 خاتم -> نگین
عمودی 2 گلی خوشبو -> شببو
عمودی 3 مهره شیشه‌ای -> تیله
عمودی 3 زینت داده شده -> مزین
عمودی 3 نام دختر کورش کبیر -> اتوسا
عمودی 4 وسیله نخ‌ریسی -> دوک
عمودی 4 برتر -> اولا
عمودی 4 کاکل اسب -> فش
عمودی 4 هذیان بیمار -> یان
عمودی 5 آسمان و فلک -> سپهر
عمودی 5 از فرشتگان مغضوب -> هاروت
عمودی 5 میان و وسط -> لا
عمودی 6 گوشت ترکی -> ات
عمودی 6 ادیبان -> ادبا
عمودی 6 به آرزو نرسیده -> ناکام
عمودی 7 براندازی حکومت -> کودتا
عمودی 7 از مقاطع ارشدی تحصیلی -> دکترا
عمودی 7 قسمتی از تریلی -> کفی
عمودی 8 بانک خانگی -> قلک
عمودی 8 از پوشاک زنانه -> روسری
عمودی 8 صدای بلند و واضح -> رسا
عمودی 9 ستایش -> نعت
عمودی 9 ساکنین محله -> اهالی
عمودی 9 ترجمه می‌کند -> مترجم
عمودی 10 کسی که فرمان می‌برد -> امربر
عمودی 10 هدیه و چشم روشنی -> کادو
عمودی 10 مقابل زیر -> رو
عمودی 11 به دنیا آوردن -> زا
عمودی 11 شریک کردن -> تشریک
عمودی 11 همراه غذا می‌خورند -> ترشی
عمودی 12 مصیبت و آفت -> بلا
عمودی 12 ویتامین جوانه گندم -> ای
عمودی 12 خوراک خرگوش -> هویج
عمودی 12 پیام آسمانی -> وحی
عمودی 13 فر و شکوه -> اورند
عمودی 13 لقب اشخاص -> کنیه
عمودی 13 نوعی مدل عدسی یا آینه -> محدب
عمودی 14 جسد و مردار -> لاشه
عمودی 14 مرکز استان خراسان رضوی -> مشهد
عمودی 14 راضی و شادمان -> خشنود
عمودی 15 معرفت و علم -> شناسایی
عمودی 15 توقف و درنگ کردن -> ایستادن