حل مرحله 944 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 944 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 944 جدولانه کلاسیک

افقی 1 نیتروژن -> ازت
افقی 1 سربازی -> خدمت
افقی 1 مدارا کردن -> مماشات
افقی 2 از مقاطع تحصیلی -> کارشناسی
افقی 2 تطبیق و سنجش -> مقایسه
افقی 3 اسم ترکی -> اد
افقی 3 ماه کامل -> بدر
افقی 3 از کار افتاده بر اثر ضربه یا زخم -> ناکار
افقی 3 مضمون -> تم
افقی 4 بریدن سر گاو یا گوسفند -> ذبح
افقی 4 ماه خارج -> اوت
افقی 4 لیست غذای رستوران -> منو
افقی 4 لخت -> رت
افقی 5 کشور فلاسفه -> یونان
افقی 5 پایتخت سوئیس -> برن
افقی 5 سپاسگزار -> ممنون
افقی 6 کوسه -> بمبک
افقی 6 تیری که با کمان انداخته می‌شود -> پیکان
افقی 6 بانی -> موسس
افقی 7 آفتابه سفالی -> لولیین
افقی 7 طایفه ساکن در غرب کشور -> کرد
افقی 7 کاشف باسیل سل -> کخ
افقی 8 از اجزای پوند -> پنی
افقی 8 تست و امتحان -> رون
افقی 8 یار صندلی -> میز
افقی 8 فوتبالیست پرتغالی -> پپه
افقی 9 نت میانی -> لا
افقی 9 چاقوی کفاشی -> گزن
افقی 9 حیوان خزنده -> سوسمار
افقی 10 اشاره -> ایما
افقی 10 الهه‌ای در روم باستان -> دیانا
افقی 10 ساز کوبی -> تنبک
افقی 11 نازا -> سترون
افقی 11 کمانگیر معروف -> ارش
افقی 11 پایتخت لسوتو -> ماسرو
افقی 12 تصدیق فرنگی -> یس
افقی 12 بازیکن هم تیمی -> یار
افقی 12 شهر نیروگاه مازندران -> نکا
افقی 12 از میوه‌ها -> سیب
افقی 13 رود فرانسوی -> رن
افقی 13 خط فرضی زمین -> استوا
افقی 13 مادر ترک -> انا
افقی 13 حرف خطاب -> ای
افقی 14 رضایت و موافقت کردن با پذیرش سفیر -> اگرمان
افقی 14 پایتخت هائیتی -> پرتوپرنس
افقی 15 آرایشگاه -> سلمانی
افقی 15 میوه نورسیده -> نوبر
افقی 15 بطن -> شکم
عمودی 1 سخنان دروغ -> اکاذیب
عمودی 1 نوعی پارچه ضخیم و خشن -> پلاس
عمودی 1 هر مثلثی دارد -> راس
عمودی 2 محل تولد -> زادبوم
عمودی 2 اولین پرستار جهانی -> نایتینگل
عمودی 3 خیس -> تر
عمودی 3 یکی از چهار مذهب اهل سنت -> حنبلی
عمودی 3 الفبای تلگراف -> مرس
عمودی 3 فرار حیوان -> رم
عمودی 4 نیمه تاریک زمین -> شب
عمودی 4 انعکاس صدا -> اکو
عمودی 4 حیوان مفید اهلی -> گاو
عمودی 4 کلمه شرط -> اما
عمودی 5 نوعی پسته -> خندان
عمودی 5 همراه تب -> لرز
عمودی 5 ماه چهارم سال شمسی برخی کشورهای عربی -> نیسان
عمودی 6 دوا -> دارو
عمودی 6 اتصال و پیوستگی -> پیوند
عمودی 6 اهل پایتخت یونان -> اتنی
عمودی 7 تیم فوتبالی در کرمان -> مس
عمودی 7 توضیح و تفسیر -> تبیین
عمودی 7 فلانی -> یارو
عمودی 8 انجیر عرب -> تین
عمودی 8 پایه و ستون -> رکن
عمودی 8 نوعی پرنده -> سار
عمودی 8 نوعی آشپزخانه -> اپن
عمودی 9 هیئت مورد اعتماد همه -> امنا
عمودی 9 تیم فوتبال گلادباخ آلمان -> مونشن
عمودی 9 هر یک از دو سطح سکه -> رو
عمودی 10 شدنی و میسر -> ممکن
عمودی 10 موسیقیدان عصر خسروپرویز -> نکیسا
عمودی 10 نویسنده -> کاتب
عمودی 11 ایستادگی کننده -> مقاوم
عمودی 11 جنگ و نبرد -> رزم
عمودی 11 رزمایش -> مانور
عمودی 12 رود بزرگ سوئیس -> اار
عمودی 12 کمک کننده -> ممد
عمودی 12 گروه جدایی طلبان باسک اسپانیا -> اتا
عمودی 12 بالای فرنگی -> اپ
عمودی 13 ضمیر انگلیسی -> شی
عمودی 13 نوعی خودرو -> رنو
عمودی 13 ملکه -> پرنسس
عمودی 13 بارانی اندک -> رش
عمودی 14 گوشی پزشکی -> استتوسکپ
عمودی 14 از محلات تهران -> بریانک
عمودی 15 پهلوان -> تهم
عمودی 15 مجوز پزشک برای مصرف دارو -> نسخه
عمودی 15 از سبک‌های نقاشی -> کوبیسم