حل مرحله 943 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 943 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 943 جدولانه کلاسیک

افقی 1 زیرزمینی در عمق زیاد -> سرداب
افقی 1 اثری از آگاتا کریستی -> رازکوهنور
افقی 2 نصف صورت -> نیمرخ
افقی 2 گاز تنفسی -> هوا
افقی 2 آواره -> زاورا
افقی 3 نظریه -> تز
افقی 3 نوعی تفنگ -> اشنایدر
افقی 3 فیلمی از شهروز شکورزاده -> لانه
افقی 4 موشواره -> موس
افقی 4 عدد ورزشی -> اا
افقی 4 گلی خوشبو -> شببو
افقی 4 حرکت به جلو -> خیز
افقی 5 خادم قوم -> ام
افقی 5 لباس زنان ژاپنی -> کیمونو
افقی 5 نوشتن قانونی -> ثبت
افقی 6 از توابع شهرستان ورامین -> پیشوا
افقی 6 راه و جاده -> مسیر
افقی 6 افزونی -> ری
افقی 7 هجوم -> یورش
افقی 7 اشتباه -> سهو
افقی 7 اندازه -> مقیاس
افقی 8 زخم چرکینی که آب به آن نفوذ کرده باشد -> ناسور
افقی 8 مخفف بدتر -> بتر
افقی 8 گاز موجود در سطح خورشید -> هلیوم
افقی 9 حبیب خدا -> مهمان
افقی 9 ذوق، شوق -> وجد
افقی 9 سمت چپ -> یسار
افقی 10 نشانه فعل مضارع -> می
افقی 10 فرمانروایان -> امرا
افقی 10 سنگ زینتی -> یاقوت
افقی 11 از عناصر اربعه -> اتش
افقی 11 بدسرشت -> نامردم
افقی 11 حرف ربط -> یا
افقی 12 درخت تسبیح -> یسر
افقی 12 هندی -> هندو
افقی 12 علوفه‌ای مخصوص گاو -> ار
افقی 12 چه خوب -> زهی
افقی 13 شهری در آذربایجان شرقی -> بناب
افقی 13 دارویی که سبب تسکین دردهای جسمی یا روانی شود -> ارامبخش
افقی 13 درخت زبان گنجشک -> ون
افقی 14 آوردن -> اتیان
افقی 14 اجسام دارند -> وزن
افقی 14 اختیاری -> ارادی
افقی 15 سریالی از سعید آقاخانی -> خوشنشینها
افقی 15 مرطوب -> نمناک
عمودی 1 پایتخت سان مارینو -> سنتمارین
عمودی 1 نوعی خودروی لوکس -> مایباخ
عمودی 2 ساقه زیرزمینی -> ریزوم
عمودی 2 مقروض -> وامی
عمودی 2 سازمان پیمان مرکزی -> سنتو
عمودی 3 عمل نفس کشیدن -> دم
عمودی 3 ولگردی -> پرسه
عمودی 3 زینت دادن -> ارایش
عمودی 4 اندیشه‌ها -> ارا
عمودی 4 فیلمی به کارگردانی و تهیه کنندگی جمشید حیدری -> کیشومات
عمودی 4 درخت هندی -> بان
عمودی 5 از گناه و جرم و تقصیر کسی گذشتن -> بخشایش
عمودی 5 شهری در استان اصفهان -> رامشه
عمودی 5 سایه -> نش
عمودی 6 آبرو -> ناموس
عمودی 6 مذکر -> نر
عمودی 6 بوی ماندگی -> نا
عمودی 7 بی‌قید و بند -> رها
عمودی 7 بخشنده -> واهب
عمودی 7 داخل -> اندرون
عمودی 8 گیاهی از تیره نعناعیان -> اویشن
عمودی 8 حق ناحق -> وتو
عمودی 8 اشتهار -> اوازه
عمودی 9 محل تولد -> زادبوم
عمودی 9 لقب شیطان -> رجیم
عمودی 9 قربانگاه مکه -> منا
عمودی 10 آفتاب پرست -> رب
عمودی 10 کشنده بی‌صدا -> سم
عمودی 10 شهری در استان فارس -> داراب
عمودی 11 مخفف و از -> وز
عمودی 11 سند ضامن -> وثیقه
عمودی 11 لقب شاه چین -> قدرخان
عمودی 12 سرسرا -> هال
عمودی 12 عنصر فلزی کمیاب -> بریلیوم
عمودی 12 خجالت -> شرم
عمودی 13 نوازش -> نواخت
عمودی 13 فرمان توقف -> ایست
عمودی 13 پسوند دال بر زمان -> ان
عمودی 14 روغن جلا -> ورنی
عمودی 14 انگشت نمای خلق -> رسوا
عمودی 14 حواری خائن -> یهودا
عمودی 15 غارت کردن دارایی مسافران با زور و تهدید -> راهزنی
عمودی 15 نام لحنی از سی لحن باربد -> مرواینیک