حل مرحله 940 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 940 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 940 جدولانه کلاسیک

افقی 1 بندگی و عبادت -> پرستش
افقی 1 نوعی ترشی -> ترشیبندری
افقی 2 ادب کردن -> تادیب
افقی 2 آدم آهنی -> ربات
افقی 2 حرف ۲۴ یونانی -> امگا
افقی 3 رودی در فرانسه -> رن
افقی 3 عمل ریختن -> ریزش
افقی 3 از الیاف مصنوعی -> ریون
افقی 3 بغل و کنار -> بر
افقی 4 کتاب مقدس هندوان -> ودا
افقی 4 دوست صمیمی و یکدل -> همدل
افقی 4 حرف همراهی عرب -> مع
افقی 4 از کلمات سؤالی -> ایا
افقی 5 پایتخت انگلیس -> لندن
افقی 5 خبرها -> انبا
افقی 5 بسیار گرم و سوزان -> داغ
افقی 6 شرح دادن -> بیان
افقی 6 روشنایی -> نور
افقی 6 قدرت و توانایی -> بنیه
افقی 7 نمایندگی -> وکالت
افقی 7 به احوال پرسی بیمار رفتن -> عیادت
افقی 7 سرخ کمرنگ -> ال
افقی 8 روییدنی سر -> مو
افقی 8 دوست صمیمی -> یکدل
افقی 8 بی آن فطیر است -> مایه
افقی 8 عضو صورت -> لب
افقی 9 درون دهان -> کب
افقی 9 پایان‌ها -> اواخر
افقی 9 برادران مخترع سینما -> لومیر
افقی 10 عضو پیچ در پیچ شکم -> روده
افقی 10 چاه جهنم -> ویل
افقی 10 دانا و آگاه -> فهیم
افقی 11 شکلک -> ادا
افقی 11 قوم کهن مکزیک -> مایا
افقی 11 از وسایل آشپزخانه -> هاون
افقی 12 آگاه باش -> هان
افقی 12 چهره و سیما -> خد
افقی 12 رک و بی‌پرده -> صریح
افقی 12 حرکت غیر ارادی عصبی -> تیک
افقی 13 از جدایی‌ها شکایت می‌کند -> نی
افقی 13 به هیچ وجه -> اصلا
افقی 13 استواری و استحکام -> قوام
افقی 13 بیماری -> دا
افقی 14 نشان افتخار -> مدال
افقی 14 نام‌ها -> اسما
افقی 14 روشن کردن -> تنویر
افقی 15 بیهوش شدن -> ازخودرفتن
افقی 15 انگشت شمار -> معدود
عمودی 1 نفت -> پترولیوم
عمودی 1 هدایت‌گر -> راهنما
عمودی 2 طرد کردن -> راندن
عمودی 2 از غذاهای ایرانی -> کوکو
عمودی 2 بیماری قرن -> ایدز
عمودی 3 آب‌بند -> سد
عمودی 3 ادیبان -> ادبا
عمودی 3 اشرار -> بدان
عمودی 3 صدای درد -> اخ
عمودی 4 ماه اول تابستان -> تیر
عمودی 4 کبود رنگ -> نیلی
عمودی 4 ضربه سر در فوتبال -> هد
عمودی 4 سلام تلفنی -> الو
عمودی 5 مثل و مانند -> شبیه
عمودی 5 تکیه کردن -> اتکا
عمودی 5 ویژه‌تر -> اخص
عمودی 6 وقت و هنگام -> زمان
عمودی 6 خودرویی کره‌ای -> دوو
عمودی 6 واحد پول آمریکا -> دلار
عمودی 7 خیس شدن -> ترشدن
عمودی 7 نشانه‌ها -> علایم
عمودی 7 حسرت -> اسف
عمودی 8 گوجه فرنگی پخته شده -> رب
عمودی 8 فرآورده‌های شیر -> لبنی
عمودی 8 رهایی و رستگاری -> خلاص
عمودی 8 هم بازی پت -> مت
عمودی 9 بنای مرتفع -> شار
عمودی 9 دستورات -> اوامر
عمودی 9 بیماری زردی -> یرقان
عمودی 10 پدر از دست داده -> یتیم
عمودی 10 بالاپوش بلند قدیمی -> ردا
عمودی 10 سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد -> فایو
عمودی 11 نوید دادن -> وعد
عمودی 11 مهره شیشه‌ای -> تیله
عمودی 11 بخشنده -> حاتم
عمودی 12 برکت سفره -> نان
عمودی 12 سرآغاز آبادانی -> اب
عمودی 12 ابزار لحیم‌کاری -> هویه
عمودی 12 بازداشتن -> منع
عمودی 13 لبه شمشیر -> دم
عمودی 13 بی‌نیاز کردن -> اغنا
عمودی 13 زمان مرگ -> ممات
عمودی 13 دوستی -> ود
عمودی 14 فوتبال آمریکایی -> رگبی
عمودی 14 وقت تلف کردن -> یللی
عمودی 14 وسیله پخش فیلم -> ویدیو
عمودی 15 سوبسید -> یارانه
عمودی 15 تخت روان بیمار -> برانکارد