حل مرحله 938 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 938 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 938 جدولانه کلاسیک

افقی 1 عنوان بندی فیلم -> تیتراژ
افقی 1 از غذاهای پرطرفدار و خوشمزه -> ماکارونی
افقی 2 وزیر فرعون در عصر حضرت موسی -> هامان
افقی 2 بلای بنیان‌کن -> سیل
افقی 2 جهانگرد مشهور ونیزی -> مارکو
افقی 3 ضمیر غایب -> او
افقی 3 سرمایه اولیه و اندک -> دستمایه
افقی 3 زینت -> زیور
افقی 4 کشک سیاه -> ترف
افقی 4 نظرات -> ارا
افقی 4 مزاحم پیگیر -> سمج
افقی 4 از معیارهای ساده و مفید سنجش توزیع درآمد -> دهک
افقی 5 ضرباهنگ -> ریتم
افقی 5 خطی در دایره -> قطر
افقی 5 همراه دشت -> دمن
افقی 5 ریه -> شش
افقی 6 زمین هموار میان دو کوه -> وادی
افقی 6 از خواهران نویسنده انگلیسی -> شارلوت
افقی 7 چشم به راه داشتن -> یرمر
افقی 7 سرد -> بارد
افقی 7 نوعی قایق -> کرجی
افقی 8 مرد بی زن -> ایم
افقی 8 زیراندازی از پشم -> نمد
افقی 8 بشقاب بزرگ -> دیس
افقی 8 جوش‌های ریز بدن -> ایر
افقی 9 مباح -> حلال
افقی 9 شیوه و روش -> روال
افقی 9 زمزمه کردن -> ترنم
افقی 10 میوه مناطق گرمسیری -> نارگیل
افقی 10 اخبار انگلیسی -> نیوز
افقی 11 تیر پیکاندار -> یب
افقی 11 چین و شکن -> کیس
افقی 11 از ادات استفهام -> کجا
افقی 11 چهره تلویزیونی -> سیما
افقی 12 مقام و ارزش -> ارج
افقی 12 دور افتاده -> پرت
افقی 12 شهر شیشه‌گران آلمان -> ینا
افقی 12 حرکتی در فوتبال برای تصاحب توپ -> تکل
افقی 13 از فروع دین -> جهاد
افقی 13 مجموعه خویشاوندان یک شخص -> خانواده
افقی 13 حرف انتخاب -> یا
افقی 14 از نعمت‌های پنهان خدادای -> امنیت
افقی 14 وصل کننده مبدأ به مقصد -> راه
افقی 14 کشور فلاسفه -> یونان
افقی 15 قدرت و نیرو -> تابوتوان
افقی 15 رد و بدل کردن -> مبادله
عمودی 1 معامله پایاپای -> تهاتری
عمودی 1 نیازمندی‌ها -> احتیاجات
عمودی 2 از مربیان با سابقه فوتبال کشور -> یاوری
عمودی 2 سال ترکی -> ییل
عمودی 2 خدای بزرگ هندوها -> برهما
عمودی 3 مضمون -> تم
عمودی 3 داستان تصویری -> فتورمان
عمودی 3 سمت و جهت -> جانب
عمودی 4 جوانمرد -> راد
عمودی 4 مادر وطن -> مام
عمودی 4 بر پشت حیوانی سوار است -> لاک
عمودی 4 دشمن فرشته -> دیو
عمودی 5 خبرگزاری ایتالیا -> انسا
عمودی 5 وسیله‌ای برای خارج کردن ترشحات محل زخم -> درن
عمودی 5 صدای موتور نامیزان -> ریپ
عمودی 5 عید ویتنامی‌ها -> تت
عمودی 6 پیشرفت -> ترقی
عمودی 6 کنایه از شهادت -> مرگسرخ
عمودی 7 سفره -> سماط
عمودی 7 صحرانشین -> بدوی
عمودی 7 ستاره -> تارا
عمودی 8 نهی شاعرانه از آمدن -> میا
عمودی 8 ریسمان -> رشا
عمودی 8 سرند -> الک
عمودی 8 قوت لایموت -> نان
عمودی 9 دختر سرزمین عجایب -> الیس
عمودی 9 از شهرهای چهارمحال و بختیاری -> اردل
عمودی 9 فلزی که با دمای کف دست ذوب می‌شود -> جیوه
عمودی 10 همدلی و ترحم -> همدردی
عمودی 10 اثر امیل زولا -> نانا
عمودی 11 مخفف هستم -> ام
عمودی 11 جنگ شتر -> جمل
عمودی 11 آهن -> ستی
عمودی 11 ادب‌دان -> ادیب
عمودی 12 امر پنهان -> راز
عمودی 12 منقار پرنده -> نوک
عمودی 12 نژاد پوتین -> روس
عمودی 12 گاز تنفسی -> هوا
عمودی 13 سیاهرگ -> ورید
عمودی 13 عبور کالا از مرز بدون پرداخت گمرکی -> ترانزیت
عمودی 13 عود -> ند
عمودی 14 شماتت -> نکوهش
عمودی 14 حرف فراری -> جیم
عمودی 14 پیمانه -> مکیال
عمودی 15 از شهرهای انگلیس -> یورکشایر
عمودی 15 هر دوازده ماه یکبار -> سالانه