حل مرحله 937 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 937 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 937 جدولانه کلاسیک

افقی 1 تنوره -> دودکش
افقی 1 گونه‌ای داستان -> علمیتخیلی
افقی 2 کلبه چوبی -> الونک
افقی 2 خزنده خوش خط و خال -> مار
افقی 2 پیشکش‌ها -> هدایا
افقی 3 بوی مخصوص غذای مانده -> نا
افقی 3 ایالت آفتابی -> فلوریدا
افقی 3 ایدئولوژی -> مسلک
افقی 4 مرشد -> شیخ
افقی 4 پایه -> اس
افقی 4 ناقص نیست -> کامل
افقی 4 آقا و سید -> میر
افقی 5 ضمیر متصل دوم شخص مفرد -> ات
افقی 5 بزرگراه -> اتوبان
افقی 5 برکت سفره -> نان
افقی 6 مأمور تقسیم آب -> ابیار
افقی 6 همسر حضرت ابراهیم -> هاجر
افقی 6 دریا -> یم
افقی 7 مابین پیچ و مهره -> واشر
افقی 7 بخش حفاظتی خودرو -> سپر
افقی 7 علف خشک -> خاشاک
افقی 8 محصول رودبار -> زیتون
افقی 8 معلق -> اون
افقی 8 باربر شهری -> نیسان
افقی 9 عرصه نبرد -> میدان
افقی 9 چین و چروک پوست -> یرا
افقی 9 نام دخترانه -> تینا
افقی 10 قهوه -> بن
افقی 10 دم بریده -> ابتر
افقی 10 نوآور -> مبتکر
افقی 11 از ماکیان -> مرغ
افقی 11 موجودات -> کاینات
افقی 11 پوشش پرنده -> پر
افقی 12 پراکنده کردن دشمن -> هزم
افقی 12 نسبت زن و شوهر به هم -> همسر
افقی 12 شمار -> مر
افقی 12 نپخته -> خام
افقی 13 ظرفی در آشپزخانه -> کاسه
افقی 13 صبحانه -> ناشتایی
افقی 13 مخفف گاه -> گا
افقی 14 جمع غنی -> اغنیا
افقی 14 نصف -> نیم
افقی 14 بی‌بی، بانو -> خاتون
افقی 15 مسئول اجرایی کشور -> رییسجمهور
افقی 15 برد معروف -> یمانی
عمودی 1 محصل -> دانشاموز
عمودی 1 مقروض، وامدار -> بدهکار
عمودی 2 شهرستان -> ولایت
عمودی 2 در پناه -> ایمن
عمودی 2 پرنده‌ای از گنجشک‌سانان -> زاغی
عمودی 3 ورزش مادر -> دو
عمودی 3 ضد قهر -> اشتی
عمودی 3 شهری در استان فارس -> ممسنی
عمودی 4 خیط شده -> کنف
عمودی 4 دارای شرف و اعتبار -> ابرودار
عمودی 4 دستور سکوت -> هیس
عمودی 5 رنگ قهوه‌ای مات با ته رنگ شیری -> شکلاتی
عمودی 5 باهوش -> نابغه
عمودی 5 برجستگی ته گیوه -> اج
عمودی 6 دقت غیر عادی -> وسواس
عمودی 6 یادداشت -> نت
عمودی 6 خودم -> من
عمودی 7 مدت زندگی -> عمر
عمودی 7 ایستاده و قائم -> برپا
عمودی 7 همسر اسکندر -> رکسانه
عمودی 8 سگ فضانورد -> لایکا
عمودی 8 فلز چهره -> روی
عمودی 8 بایگانی -> ارشیو
عمودی 9 درخور آقایان -> مردانه
عمودی 9 ملاطفت -> نرمی
عمودی 9 سوغاتی از گجرات -> تمر
عمودی 10 مادر عرب -> ام
عمودی 10 صدای درد -> اخ
عمودی 10 حوض، فواره -> ابنما
عمودی 11 پائین و قعر -> ته
عمودی 11 شهری در استان اصفهان -> لنجان
عمودی 11 کهن و قدیمی -> تاریخی
عمودی 12 جمع خادم -> خدم
عمودی 12 مهندس ساختمان -> ارشیتکت
عمودی 12 اسب چاپار -> یام
عمودی 13 نام گلی خوشبو -> یاسمن
عمودی 13 در بند است -> اسیر
عمودی 13 لنگه بار -> تا
عمودی 14 یار مجنون -> لیلی
عمودی 14 آحاد -> یکان
عمودی 14 سردوشی -> پاگون
عمودی 15 از پرنده‌ها -> یاکریم
عمودی 15 سرکشی، تمرد -> نافرمانی