حل مرحله 936 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 936 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 936 جدولانه کلاسیک

افقی 1 درمنه -> علفجارو
افقی 1 بندباز -> اکروبات
افقی 2 عمق -> قعر
افقی 2 ریاست -> مدیریت
افقی 2 قشون -> لشکر
افقی 3 عضو صورت -> لب
افقی 3 پوشاک چهارپایان -> جل
افقی 3 فارسی‌زبان -> تات
افقی 3 کاسه کوچک -> پیاله
افقی 4 گفت و گو کردن در امری -> مذاکره
افقی 4 حاشیه کتاب -> هامش
افقی 5 فتنه و غوغا -> اشوب
افقی 5 پسر رشتی -> ری
افقی 5 ظل -> سایه
افقی 5 نت سوم -> می
افقی 6 بااهمیت -> مهم
افقی 6 خباز -> نانوا
افقی 6 میوه گرمسیری -> موز
افقی 7 علامت جمع فارسی -> ها
افقی 7 جشن و مهمانی -> سور
افقی 7 متخصص فنی -> مکانیک
افقی 8 از شهرهای خوزستان -> بهبهان
افقی 8 بیعانه -> پیشبها
افقی 9 نام یکی از سرداران بزرگ کوروش -> ابرداد
افقی 9 گل نومیدی -> یاس
افقی 9 ناپسند -> بد
افقی 10 درخت کنار -> سدر
افقی 10 کربلای قدیم -> نینوا
افقی 10 دور کردن -> نفی
افقی 11 درون -> تو
افقی 11 پناهگاه -> ماوا
افقی 11 چاشنی سالاد -> سس
افقی 11 جلگه وسیع -> استپ
افقی 12 بدل وضو -> تیمم
افقی 12 پشت سر هم -> متوالی
افقی 13 دادگاه -> محکمه
افقی 13 گرفتگی راه بینی -> سدت
افقی 13 کرب -> غم
افقی 13 صدای کلفت -> بم
افقی 14 سهل -> اسان
افقی 14 پایتخت هندوستان -> دهلینو
افقی 14 مادر ترک -> انا
افقی 15 کاری هنرمندانه بر روی چوب -> منبتکار
افقی 15 ماهی عنبر -> کاشالوت
عمودی 1 از اثرهای معروف سنایی غزنوی -> عقلنامه
عمودی 1 بو کشیدن -> استشمام
عمودی 2 بازی -> لعب
عمودی 2 ستاره دنباله‌دار -> شهاب
عمودی 2 مادر ورزش‌ها -> دو
عمودی 2 امام دوم شیعیان -> حسن
عمودی 3 موی مجعد -> فر
عمودی 3 مظهر نرمی -> موم
عمودی 3 سگ بیمار -> هار
عمودی 3 از شهرهای آذربایجان غربی -> تکاب
عمودی 4 مکش -> جذب
عمودی 4 علت و جهت -> سبب
عمودی 4 مبارکی -> میمنت
عمودی 5 درس نوشتنی -> املا
عمودی 5 از اثرهای معروف خواجوی کرمانی -> گوهرنامه
عمودی 6 اثر پا -> رد
عمودی 6 آواز دسته جمعی -> کر
عمودی 6 عنصر کمیاب -> رادیوم
عمودی 6 مادر لر -> دا
عمودی 7 قفسه شیشه‌ای -> ویترین
عمودی 7 الهه ماه سومریان -> نانا
عمودی 7 گاو سرخ -> سهر
عمودی 8 محل گذر -> راه
عمودی 8 مادر عرب -> ام
عمودی 8 نت اول -> دو
عمودی 8 نمونه و الگو -> مدل
عمودی 9 نشانه الهی -> ایت
عمودی 9 توقف ناگهانی قلب -> سنکپ
عمودی 9 زیبایی‌شناسی -> استتیک
عمودی 10 همراه شلوار -> کت
عمودی 10 ایالت جزیره‌ای آمریکا -> هاوایی
عمودی 10 نت پنجم -> سو
عمودی 10 توان آخر -> نا
عمودی 11 تابلوی گران‌قیمت رنوار -> پایانشام
عمودی 11 بغل -> اغوش
عمودی 12 طعام عروس -> ولیمه
عمودی 12 خشک شدن -> یبس
عمودی 12 درد -> الم
عمودی 13 خنده‌رو -> بشاش
عمودی 13 از شهرهای عربستان -> مکه
عمودی 13 فراموشی -> نسی
عمودی 13 سرخ کمرنگ -> ال
عمودی 14 پرخور -> اکل
عمودی 14 کچل ندارد -> مو
عمودی 14 جامه خشن -> ابفت
عمودی 14 خرمن -> بنو
عمودی 15 شاهی -> ترهتیزک
عمودی 15 سیاستمدار -> دیپلمات