حل مرحله 935 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 935 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 935 جدولانه کلاسیک

افقی 1 از اجزای آجیل -> بادام
افقی 1 خاتم انگشتری -> نگین
افقی 1 بیماری -> دا
افقی 2 زیر پا مانده -> له
افقی 2 الک -> غربال
افقی 2 پدر ندارد -> یتیم
افقی 3 هفت بار چرخیدن دور خانه خدا -> طواف
افقی 3 زیرکی همراه با تدبیر -> درایت
افقی 3 ویرگول -> کاما
افقی 4 نحیف است -> نزار
افقی 4 مبهوت -> مات
افقی 4 جلوگیری -> سلب
افقی 5 سبکی در ادبیات -> کلاسیک
افقی 5 صاف و مستقیم -> راست
افقی 6 خزنده خوش خط و خال -> مار
افقی 6 پراکندگی -> شت
افقی 6 ظرف سرکه -> کپ
افقی 6 انسانی که روی مسأله‌ای خیلی اصرار می‌کند ->
افقی 7 سست -> کرخت
افقی 7 واحد سطح -> ار
افقی 7 حیوان اهلی -> رام
افقی 7 نشانه قرآنی -> ایت
افقی 8 شهر ترک نشین -> ابهر
افقی 8 مانور -> رزمایش
افقی 8 طرز بیان -> لحن
افقی 9 قصد و انگیزه -> نیت
افقی 9 روزگار -> دهر
افقی 9 مظهر زیبایی در طبیعت -> گل
افقی 9 از میوه‌ها -> کیوی
افقی 10 ابریشم پست -> لاس
افقی 10 حرف زیادی ->
افقی 10 عدد فوتبال -> ور
افقی 10 چاقویی که تیز نیست -> اا
افقی 11 کاشف الکل -> رازی
افقی 11 شغل بسیاری از روستائیان -> دامدار
افقی 12 شهر صنعتی آلمان -> ینا
افقی 12 لطیف -> نرم
افقی 12 انسان شکاک -> بددل
افقی 13 رئیس -> مدیر
افقی 13 سیر کوهی -> موسیر
افقی 13 مشهور و پرآوازه -> بنام
افقی 14 توان -> نیرو
افقی 14 اولین سگ فضانورد -> لایکا
افقی 14 فرمان اتومبیل -> رل
افقی 15 استفراغ -> قی
افقی 15 اندام -> هیکل
افقی 15 نوعی خارپشت بزرگ -> راورا
عمودی 1 نادرست -> غلط
عمودی 1 وجود -> امکان
عمودی 1 سرشیر -> قیماق
عمودی 2 قوم آتیلا -> هون
عمودی 2 استانی در عراق -> اربیل
عمودی 2 چوب خوشبو -> ند
عمودی 3 از فیلم‌های حاتمی کیا -> ازکرخهتاراین
عمودی 4 فریفتن -> اغفال
عمودی 4 خیس و مرطوب -> تر
عمودی 4 پسوند شباهت -> سا
عمودی 4 شش -> ریه
عمودی 5 مروارید -> در
عمودی 5 از درختان جنگل‌های شمال ایران -> راش
عمودی 5 همسر مرد ->
عمودی 5 از شهرهای اطراف تهران -> زن
عمودی 6 تا همیشه -> ابد
عمودی 6 تارا -> ستاره
عمودی 6 جنگی شش روزه بین مسلمانان و امپراتوری روم شرقی -> یرموک
عمودی 7 شهری در فرانسه -> مارسی
عمودی 7 از قبل جا گرفتن -> رزرو
عمودی 7 زینت رو -> مو
عمودی 8 میان چیزی -> لا
عمودی 8 زغالسنگ -> کک
عمودی 8 قبول نشده -> رد
عمودی 8 بیماری رابرت کخ -> سل
عمودی 9 دریا -> یم
عمودی 9 پایتخت جمهوری چک -> پراگ
عمودی 9 دیگران -> اغیار
عمودی 10 از سازهای زهی -> گیتار
عمودی 10 از استان‌های جنگلی ایران -> ایلام
عمودی 10 تزویر -> ریا
عمودی 11 هنوز بیگانه -> یت
عمودی 11 حرف فاصله -> تا
عمودی 11 رنگ موی فوری -> مش
عمودی 11 نزاکت -> ادب
عمودی 11 کجاست -> کو
عمودی 12 کار پسندیده -> نیک
عمودی 12 چاشنی غذا -> سس
عمودی 12 تیره روی ->
عمودی 13 کنایه از کاری است که با سهل‌انگاری و سرهم بندی انجام دهند -> ماستمالیکردن
عمودی 14 شراب شاعرانه -> مل
عمودی 14 آمودریا -> جیحون
عمودی 14 از شهرهای استان فارس -> لار
عمودی 15 مدرسه بزرگسالان -> اکابر
عمودی 15 درهم بافتن -> تنیدن
عمودی 15 درس خوانده -> ملا