حل مرحله 933 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 933 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 933 جدولانه کلاسیک

افقی 1 نامی برای کشتی باستانی -> ورزشزورخانهای
افقی 2 به جهت -> برای
افقی 2 زینت داده شده -> مزین
افقی 2 گل و لای ته حوض -> لجن
افقی 3 سنگریزه -> شن
افقی 3 علم و پرچم -> بیرق
افقی 3 جستجوگر -> جویا
افقی 3 غذای ساده -> اش
افقی 4 گاومیش تبتی -> یاک
افقی 4 شبکه حمل و نقل ریلی -> راهاهن
افقی 4 کاوشگر روباتیک ناسا که به دنبال آب در مشتری بود -> جونو
افقی 5 خنده‌رو -> بشاش
افقی 5 به رشته تحریر در آورد -> نوشت
افقی 5 دارای پنج قسمت هم شکل -> پنجپر
افقی 6 بایگانی -> ارشیو
افقی 6 ضربه سر -> هد
افقی 6 دستگاهی در موسیقی ایرانی -> ماهور
افقی 7 نوعی زغال سنگ -> تورب
افقی 7 ساز سیمی که ۴۶ سیم دارد -> هارپ
افقی 7 مدل کفش ساق بلند -> بوت
افقی 8 تهوع -> قی
افقی 8 آزاد فکر -> ازاداندیش
افقی 8 بنده زرخرید -> رق
افقی 9 در مرتبه نخست -> یکم
افقی 9 اینک -> کنون
افقی 9 نهال نازک -> نورس
افقی 10 دندان شوی -> مسواک
افقی 10 واحد بدمینتون -> ست
افقی 10 گیاهی -> نباتی
افقی 11 ایالتی در هندوستان -> بیهار
افقی 11 ابزار نقاشی -> فوتک
افقی 11 ظرف سفالی کوچک شبیه کاسه -> تغار
افقی 12 همیشگی -> ازلی
افقی 12 از ابزار فنی -> فازمتر
افقی 12 شهری در همدان -> رزن
افقی 13 بله روسی -> دا
افقی 13 روییدن -> رستن
افقی 13 گروهی تحقیقاتی با مأموریت معین -> هیات
افقی 13 علامت جمع -> ها
افقی 14 الفت -> انس
افقی 14 داستان کوتاه -> نوول
افقی 14 به طور رسمی -> رسما
افقی 15 از جاذبه‌های گردشگری استان یزد -> درختسروابرکوه
عمودی 1 شاعر قرن دهم سراینده منظومه ناتمان شیرین و فرهاد -> وحشیبافقی
عمودی 1 عضو آجیل -> بادام
عمودی 2 نشر کننده -> ناشر
عمودی 2 یکنواخت -> یکمیزان
عمودی 3 رایگان -> زب
عمودی 3 از مراحل کشاورزی -> کاشت
عمودی 3 داروی ملین -> مسهل
عمودی 3 خطای فوتبالی -> سد
عمودی 4 آشامیدن -> شرب
عمودی 4 نامی دخترانه -> شیوا
عمودی 4 سیم برق -> وایر
عمودی 5 زیارت کننده -> زایر
عمودی 5 کشاورز -> ورزکار
عمودی 5 نوع -> سنخ
عمودی 6 خراب -> ویران
عمودی 6 از مؤسسات مالی -> بانک
عمودی 6 جوانمردی -> فتوت
عمودی 7 از نوشیدنی‌های تسکین دهنده -> قهوه
عمودی 7 عدد ورزشی -> دو
عمودی 7 جاچراقی -> فانوس
عمودی 8 منحنی و خمیده -> خم
عمودی 8 کنایه از هر چیز مورد دلخواه -> اشدهانسوز
عمودی 8 طایفه غرب ایران -> لر
عمودی 9 از بابت، در مورد -> ازجهت
عمودی 9 از خواهران برونته -> ان
عمودی 9 باقیمانده -> تتمه
عمودی 10 گاز مهتابی -> نیون
عمودی 10 از دنیا رفتن -> مردن
عمودی 10 محصول گیاه گون -> کتیرا
عمودی 11 گوارا -> هنی
عمودی 11 از فیلم‌های معروف استیو مک کویین -> پاپیون
عمودی 11 رسوب شونده -> راسب
عمودی 12 جن‌ها -> اجنه
عمودی 12 نوشیدنی مهمانی‌ها -> شربت
عمودی 12 سوغات کجرات -> تمر
عمودی 13 پهلوان -> یل
عمودی 13 لازم بودن -> وجوب
عمودی 13 پیاله -> ساغر
عمودی 13 آسیب -> اک
عمودی 14 دولت ... است صحبت آموزگار، خلوت بی مدعی سفره بی انتظار -> جانپرور
عمودی 14 بی سابقه و نو -> تازه
عمودی 15 نور را تجزیه می‌کند -> منشور
عمودی 15 در آن از فرد، گروه یا سازمانی قدردانی می‌شود -> تقدیرنامه