حل مرحله 932 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 932 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 932 جدولانه کلاسیک

افقی 1 مبتکر فیلم‌های کارتونی -> والتدیسنی
افقی 1 جدا کننده حق و باطل -> فاروق
افقی 2 نوعی کاغذ نامرغوب -> کاهی
افقی 2 شهر و دریاچه‌ای در ترکیه -> وان
افقی 2 جامه پشمی دستباف -> چوخا
افقی 3 گونه برجسته -> لپ
افقی 3 نقش تئاتری -> رل
افقی 3 نوعی هواپیمای جنگنده -> رهگیر
افقی 3 یک ترکی -> بیر
افقی 4 پایتخت لتونی -> ریگا
افقی 4 حرف دهن کجی -> یی
افقی 4 برای پیشگیری از بیماری تزریق می‌شود -> واکسن
افقی 5 اسب چاپار -> یام
افقی 5 کشور شمال آفریقا -> تونس
افقی 5 حشره اجتماعی -> مور
افقی 5 کشیش -> قس
افقی 6 حرص و طمع -> از
افقی 6 زمانه -> روزگار
افقی 6 عدد سه رقمی ترتیبی -> صدم
افقی 7 برکنار و غیر آلوده -> مبرا
افقی 7 اهلی و دست‌آموز -> رام
افقی 7 لنز -> عدسی
افقی 8 تاکسی پرظرفیت -> ون
افقی 8 بازی طاس و مهره -> منچ
افقی 8 مزاحم اینترنتی -> هکر
افقی 8 از مبطلات روزه -> قی
افقی 9 از شهرهای استان کرمان -> بافت
افقی 9 نگاه دزدانه -> سرک
افقی 9 الگو -> اسوه
افقی 10 حسادت -> رشک
افقی 10 توجه کردن -> التفات
افقی 10 مردن بر اثر غصه -> دق
افقی 11 انکرالاصوات -> خر
افقی 11 هر نوعی سبزی خوردنی -> تره
افقی 11 خانه‌های ریز عکس -> ترام
افقی 11 دارو -> دوا
افقی 12 گیاه تریاک -> خشخاش
افقی 12 اسب تبریزی -> ات
افقی 12 سربار و مزاحم -> انگل
افقی 13 طرف و جانب -> سوی
افقی 13 ملکه جواهرات -> الماس
افقی 13 نوعی حلوا -> لو
افقی 13 دندان ناپایدار -> لق
افقی 14 دیگ مسی بزرگ -> تیان
افقی 14 گل خوشبو -> یاس
افقی 14 از شهرهای استان کرمانشاه -> صحنه
افقی 15 شاعر شیلیایی -> نرودا
افقی 15 داستانی جذاب از الکساندر دومای فرانسوی -> سهتفنگدار
عمودی 1 سنبل‌الطیب -> والریان
عمودی 1 قیام و بلند شدن -> برخاستن
عمودی 2 ریشه مو -> پیاز
عمودی 2 بین پیچ و مهره -> واشر
عمودی 2 هوش و حافظه -> ویر
عمودی 3 طایفه کریم‌خان -> لک
عمودی 3 ناپیدا -> گم
عمودی 3 جدا -> منفک
عمودی 3 نام قدیم مشکین‌شهر -> خیاو
عمودی 4 ستاره -> تارا
عمودی 4 ترشی انار -> رب
عمودی 4 آتش روستایی -> تش
عمودی 4 عود -> ند
عمودی 5 آوازش از دور خوش است -> دهل
عمودی 5 افزایش بی‌رویه و مداوم سطح قیمت‌ها -> تورم
عمودی 5 سست گردانیدن -> ارخا
عمودی 6 تکرار حرف آخر -> یی
عمودی 6 فروش اعتباری مدت‌دار -> یوزانس
عمودی 6 ستاره دنباله‌دار -> هالی
عمودی 7 طوقه فولادی چرخ خودرو -> رینگ
عمودی 7 علف خوردن حیوان -> چرا
عمودی 7 خادم کلیسا -> شماس
عمودی 8 فرزندزاده -> نوه
عمودی 8 نوعی پرنده -> سار
عمودی 8 سلاح کمری -> کلت
عمودی 8 مهره گردن -> اسه
عمودی 9 مرد خائن نمایش اتللو -> یاگو
عمودی 9 مسیر -> راه
عمودی 9 بهارخواب -> تراس
عمودی 10 غلاف شمشیر -> نیام
عمودی 10 کیفر -> مکافات
عمودی 10 از سوره‌های قرآن -> صف
عمودی 11 از ارکان نماز -> رکوع
عمودی 11 اسمی پسرانه و نوعی تیر جنگی -> رسام
عمودی 11 آهنگ کلام -> لحن
عمودی 12 از حروف انگلیسی -> اچ
عمودی 12 فرمانده بدن -> سر
عمودی 12 پوستین -> وت
عمودی 12 پاندول ساعت -> اونگ
عمودی 13 ستاره هلندی بایرن مونیخ -> روبن
عمودی 13 دفع بلا می‌کند -> صدقه
عمودی 13 رود آرام -> دن
عمودی 13 ضربه سر در فوتبال -> هد
عمودی 14 وخیم نشده -> وخی
عمودی 14 ملکوتی -> قدسی
عمودی 14 بنیانگذار فرانسه نوین -> دوگل
عمودی 15 از فیلم‌های رسول ملاقلی‌پور -> قارچسمی
عمودی 15 کنایه از کار سخت و غیر ممکن -> شقالقمر