حل مرحله 931 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 931 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 931 جدولانه کلاسیک

افقی 1 سوم شخص جمع -> انها
افقی 1 دستگاهی برای اندازه‌گیری جریان برق -> گالوانومتر
افقی 2 محبوب زیبا -> نگار
افقی 2 راهب -> ترسا
افقی 2 مدرسه‌ها -> مدارس
افقی 3 پیشامد -> حادثه
افقی 3 مردد -> دودل
افقی 3 فقرالدم -> انمی
افقی 4 صاف، هموار -> نرم
افقی 4 عین عبارت -> نص
افقی 4 ضربه با نوک پنجه پا -> تیپا
افقی 4 ثقل -> وزن
افقی 5 حرف ندا -> ای
افقی 5 اتومبیل -> خودرو
افقی 5 بی‌پروایی، بی‌باکی -> تهور
افقی 6 نوعی انگور -> رازقی
افقی 6 پولدوست -> مادی
افقی 6 عیب و نقص -> اک
افقی 7 قلعه قهقه از بناهای تاریخی این شهر است -> راور
افقی 7 حشره قطاری -> هزارپا
افقی 7 اثر گوگول -> شنل
افقی 8 حمله -> تهاجم
افقی 8 خبر عرب -> نبا
افقی 8 از نام‌های خانم‌ها -> فریبا
افقی 9 سخنان بیمار -> یان
افقی 9 عجیب و غریب -> اجقوجق
افقی 9 کج و مایل -> مورب
افقی 10 مذکر -> نر
افقی 10 اثری از او گوبتی، شاعر و داستانسرای ایتالیایی -> پرسش
افقی 10 آبادانی -> عمران
افقی 11 پرچم -> رایت
افقی 11 مرکز ایران -> تهران
افقی 11 نشانه اسم مصدر -> ار
افقی 12 کوه کرمانشاه -> پرو
افقی 12 روان کردن -> اجرا
افقی 12 از حروف مقطعه قرآن -> یس
افقی 12 پاره و بخش -> جزو
افقی 13 گروه ویژه -> اکیپ
افقی 13 بصیر -> وارد
افقی 13 عیب‌ها -> معایب
افقی 14 نمایش -> تیاتر
افقی 14 هیزم -> هیمه
افقی 14 پایان دادن به زندگی یک جاندار -> کشتن
افقی 15 اثری از «فرانسواز ساگان» -> یکنوعلبخند
افقی 15 سیاهی شهر -> سواد
عمودی 1 خمیدگی -> انحنا
عمودی 1 به اختلالاتی که موجب آسیب به شبکیه چشم می‌شود گویند -> رتینوپاتی
عمودی 2 بخشی از سیستم گوارش نشخوار کنندگان -> نگاری
عمودی 2 مایع نشاسته -> اهار
عمودی 2 سخن زشت -> رکیک
عمودی 3 ویران کننده -> هادم
عمودی 3 جاری -> روان
عمودی 3 جنین -> رویان
عمودی 4 ماترک -> ارث
عمودی 4 بیرون -> خارج
عمودی 4 مقیاس طول -> پا
عمودی 4 نوعی روانداز برای خواب -> پتو
عمودی 5 تاکنون -> هنوز
عمودی 5 همسر پیامبر اکرم -> ماریا
عمودی 5 رب‌النوع مصریان -> رع
عمودی 6 بزرگ ناخراشیده -> گت
عمودی 6 بلاگردان -> صدقه
عمودی 6 گشتن -> جستجو
عمودی 7 فرمان دادن -> ارد
عمودی 7 کوچک اندام -> ریزنقش
عمودی 7 پارسای دیرنشین -> راهب
عمودی 8 کشوری در آفریقا -> لسوتو
عمودی 8 نیلوفر آبی -> ابو
عمودی 8 درست عبرت دهنده -> تاریخ
عمودی 9 بیابان -> وادی
عمودی 9 بازگشتن -> مراجعه
عمودی 9 خاکروبه -> دمن
عمودی 10 رایانه همراه -> لپتاپ
عمودی 10 پرنده‌ای خاکی رنگ -> قمری
عمودی 10 ضربه سر فوتبالیست -> هد
عمودی 11 باران ریزه -> نم
عمودی 11 نشانه‌ها و مقصدها -> اهداف
عمودی 11 رسم کننده -> راسم
عمودی 12 کتاب مقدس هندوان -> ودا
عمودی 12 حرف پیروزی -> وی
عمودی 12 داستان -> رمان
عمودی 12 تصویر ثبت شدنی لحظات -> عکس
عمودی 13 عملیات جنگی آزمایشی -> مانور
عمودی 13 گریه -> شیون
عمودی 13 کارگر کشتی -> جاشو
عمودی 14 ابزاری در خودرو -> ترمز
عمودی 14 آتشگیر -> انبر
عمودی 14 نام دخترانه -> ازیتا
عمودی 15 تیم فوتبال معروفی در آرژانتین -> رسینگکلاب
عمودی 15 ماسک -> روبند