جواب مرحله 290 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 290 جدولانه یک

جواب مرحله 290 جدولانه یک

آتشدان حمام -> تون
آگاه و باخبر -> واقف
آماده کردن -> تهیه
از انواع کبابها -> برگ
از خود راضی -> ننر
از شبه فلزات -> ید
الکن -> لال
انحنای کمر -> قوز
اندرونی و جای زنان -> حرمسرا
باقی جان -> رمق
بخیه لباس -> کوک
برکت سفره -> نان
به رو خوابیده -> دمر
بی قواره -> قناس
پدافند -> تدافع
پرستار -> نرس
پوشاک گشاد بی آستین -> شنل
پیر سفید موی -> زال
تیزهوشی -> ذکاوت
چغندر پخته -> لبو
چکیدن آب -> رش
حداقل -> کمینه
حقیقی -> راستین
حلال و جایز -> روا
خبر و حدیث -> روایت
خودستایی -> لاف
خیس -> تر
دارایی -> مال
دانا -> فهیم
دانه سیاه -> سویدا
در مقام تعجب بکار رود -> واه
دستگاه خشک کننده موها -> سشوار
دنباله رو عروس -> ینگه
رئیس آشپزخانه -> خوان سالار
رایت و بیرق -> لوا
رخساره -> عذار
ردیف -> رج
رنگ و لون -> فام
روز بعد از امروز -> فردا
روغن آرایشی -> وازلین
سرزمین -> وادی
سوگند -> قسم
شعله آتش -> گر
ظرف آبخوری -> لیوان
عروس آذری -> گلین
فتنه انگیز -> فتان
فراوان -> وافر
فراورده زنبور -> عسل
فرمانده لشکر -> سرلشکر
گدا -> سایل
گشاد شدن رگهای وریدی -> واریس
گود و عمیق -> ژرف
مادر -> مام
مادر آذری -> آنا
ماهی کنسروی -> ساردین
مثل فرد خسیس -> نظرتنگ
مرکز ایتالیا -> رم
مسطح -> هموار
مقابل مرد -> زن
موی مجعد -> فر
میوه خوشه ای -> انگور
میوه گرمسیری -> موز
ناآشنا -> ناشناس
ناشی -> نابلد
نت میانی -> لا
نوعی حریر نازک -> وال
نی تو خالی -> نال
هدیه عروس -> رونما
همراه شلوار -> کت
همسر مرد -> زوجه
همکار پرستار -> بهیار
واحد شمارش گردو -> فال
وسنی -> هوو
کجاست -> کو
کوتاه شدن جامه -> آبرفتن
یکی از هفت قلم آرایش بانوان -> حنا