حل مرحله 928 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 928 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 928 جدولانه کلاسیک

افقی 1 خشک -> یابس
افقی 1 از جراید معروف و مهم صدر مشروطیت بود -> صوراسرافیل
افقی 2 طلایی -> زرین
افقی 2 ذکری که حاجیان در مراسم حج تکرار می‌کنند -> لبیک
افقی 2 نوعی ماهی کوچک خوراکی -> کیلکا
افقی 3 ناسزا -> دشنام
افقی 3 روییدن گیاه -> رویش
افقی 3 سوگ و عزا -> ماتم
افقی 4 از کلمات سؤالی -> ایا
افقی 4 تکیه دادن -> لم
افقی 4 رسوم و سنن -> اداب
افقی 4 جام ورزشی -> کاپ
افقی 5 جدید -> نو
افقی 5 بنا نهادن -> تاسیس
افقی 5 نمره عالی -> بیست
افقی 6 گیاهی است که از اجتماع قارچ و جلبک بر روی سنگ‌ها به وجود می‌آید -> گلسنگ
افقی 6 وادار شده -> ملزم
افقی 6 رمق آخر -> نا
افقی 7 بزرگوار -> شریف
افقی 7 روشندل -> نابینا
افقی 7 بند و زنجیر -> قید
افقی 8 از وسایل نقاشی -> ابرنگ
افقی 8 نغمه -> نوا
افقی 8 کوه‌های بلند و پابرجا -> رواسی
افقی 9 بدون آن زندگی میسر نیست -> هوا
افقی 9 پرسه -> ولگردی
افقی 9 پایتخت اکوادور -> کیتو
افقی 10 صحنه نمایش -> سن
افقی 10 فوتبال آمریکایی -> رگبی
افقی 10 سوره قلب قرآن کریم -> یاسین
افقی 11 الفبای تلگراف -> مورس
افقی 11 شیوه و روش -> منوال
افقی 11 آهار -> پت
افقی 12 بی‌خطر -> امن
افقی 12 تسمه و رکاب -> دوال
افقی 12 همه را شامل می‌شود -> هر
افقی 12 پرهیزگاری -> ورع
افقی 13 کوچ کننده -> راحل
افقی 13 وقت و هنگام -> زمان
افقی 13 کل و همه -> سراسر
افقی 14 روشنایی‌ها -> انوار
افقی 14 گردآلود -> اغبر
افقی 14 چرم براق -> ورنی
افقی 15 کنایه از موهوم و خیالی -> نیستدرجهان
افقی 15 تألیف کننده -> مولف
عمودی 1 پروردگار -> یزدان
عمودی 1 از کوه‌های کرمان -> شاهسواران
عمودی 2 بایگانی -> ارشیو
عمودی 2 بیعانه -> ربون
عمودی 2 نقاش مدعی پیامبری -> مانی
عمودی 3 بصیر -> بینا
عمودی 3 جذاب -> گیرا
عمودی 3 شوم -> منحوس
عمودی 4 مجلس شیوخ -> سنا
عمودی 4 اختراعی از الکساندر گراهام‌بل -> تلفن
عمودی 4 چهره -> رو
عمودی 4 بی‌سر و پا -> لات
عمودی 5 شیره چغندر -> ملاس
عمودی 5 عنصر کبریت -> گوگرد
عمودی 5 اثر پا -> رد
عمودی 6 روغن مار -> صل
عمودی 6 دندانساز -> مسنن
عمودی 6 نوعی چای -> لبسوز
عمودی 7 پشم شتر -> وبر
عمودی 7 احدیت -> یگانگی
عمودی 7 هدف تیر -> اماج
عمودی 8 سبزی خورشتی -> ریواس
عمودی 8 رنگ طلایی -> بور
عمودی 8 قاشق دسته بلند بزرگ مسین که از دیگ بدان آش کشند -> ملاغه
عمودی 9 محکم و استوار -> اکید
عمودی 9 میدان‌ها -> میادین
عمودی 9 سوره ۷۸ -> نبا
عمودی 10 از وسایل چاپخانه -> شابلن
عمودی 10 بیهوده و بی‌معنی -> یاوه
عمودی 10 رودی در فرانسه -> رن
عمودی 11 کلام صریح -> رک
عمودی 11 متنفر -> بیزار
عمودی 11 بیماری چینی -> سارس
عمودی 12 زن شوهر مرده -> ایم
عمودی 12 کشنده بی‌صدا -> سم
عمودی 12 نماینده حقوقی -> وکیل
عمودی 12 سوره ۳۰ -> روم
عمودی 13 بدبختی -> فلاکت
عمودی 13 شهر زعفران -> قاین
عمودی 13 همراه پشتک در ژیمناستیک -> وارو
عمودی 14 بی‌نظیر و بی‌مانند -> یکتا
عمودی 14 وجود ندارد -> نیست
عمودی 14 مجموعه کارمندان یک اداره -> پرسنل
عمودی 15 اختراعی از لانگ تور -> لامپرادیو
عمودی 15 حقیقت امری یا مطلبی را برای کسی بیان کردن -> تعریف