حل مرحله 924 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 924 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 924 جدولانه کلاسیک

افقی 1 منتخب -> برگزیده
افقی 1 نام قدیم شهر همدان -> اکباتان
افقی 2 از آلات موسیقی -> طبل
افقی 2 فیلمی ساخته صباغ‌زاده -> سناتور
افقی 2 خدای هندوان -> راما
افقی 3 نت ششم -> لا
افقی 3 حرف فاصله -> تا
افقی 3 مخترع دیگ بخار -> وات
افقی 3 از آلات هندسی -> گونیا
افقی 4 جنگ و پیکار -> کارزار
افقی 4 روزنامه ارامنه ایران -> الیک
افقی 5 قمارباز -> یسیر
افقی 5 هرگز نه عرب -> لن
افقی 5 آراسته شده -> مزین
افقی 5 ماه زمستان -> دی
افقی 6 دوستی و محبت -> ولا
افقی 6 سقز جویدنی -> ادامس
افقی 6 هستی و وجود -> بود
افقی 7 شماره ماه -> سی
افقی 7 سرزمین بلقیس -> سبا
افقی 7 ظاهر و آشکار -> نمایان
افقی 8 نگهبانی -> مراقبت
افقی 8 پایتخت ارمنستان -> ایروان
افقی 9 نابودی -> انهدام
افقی 9 از انواع ماهی -> شیر
افقی 9 مادر عرب -> ام
افقی 10 دندان تیز حیوانات -> یشک
افقی 10 عارف مجنون -> بهلول
افقی 10 محلی در مکه -> منا
افقی 11 درازگوش -> خر
افقی 11 ویتنام قدیم -> انام
افقی 11 یازده -> اا
افقی 11 رنگ مشکی -> سیاه
افقی 12 از دنیا رفتن -> مردن
افقی 12 پایتخت پرتغال -> لیسبون
افقی 13 عروسک آمریکایی -> باربی
افقی 13 گوش -> اذن
افقی 13 موسیقی مرثیه -> اد
افقی 13 بیماری -> دا
افقی 14 هدیه فرستادن -> اهدا
افقی 14 آزمایش و تجربه -> امتحان
افقی 14 پول قدیمی -> درم
افقی 15 آکروباسی -> بندبازی
افقی 15 کاشف اکسیژن -> لاوازیه
عمودی 1 منجم و جغرافی‌دان یونانی -> بطلمیوس
عمودی 1 بابزن -> سیخکباب
عمودی 2 سود حرام -> ربا
عمودی 2 پسر فریدون -> سلیم
عمودی 2 شمشاد -> شر
عمودی 2 تهم -> اهن
عمودی 3 در بازی می‌زنند -> گل
عمودی 3 مرزبان -> کیا
عمودی 3 قوچ -> راک
عمودی 3 دودل -> مردد
عمودی 4 رشته مو -> تار
عمودی 4 بازدید سپاه -> سان
عمودی 4 صاحب و مالک -> ارباب
عمودی 5 طرف چپ -> یسار
عمودی 5 کلاسمان -> طبقهبندی
عمودی 6 رود آرام -> دن
عمودی 6 لغزیدن پا -> زل
عمودی 6 خیو -> ابدهان
عمودی 6 حرص -> از
عمودی 7 پایتخت کوبا -> هاوانا
عمودی 7 دردمندی -> تالم
عمودی 7 بی‌سواد قدیمی -> امی
عمودی 8 تیره -> تار
عمودی 8 رود آرام -> دن
عمودی 8 درخت انگور -> مو
عمودی 8 خوشی بردن -> لذت
عمودی 9 ماه خارج -> اوت
عمودی 9 قابله -> ماما
عمودی 9 حل نشدنی -> لاینحل
عمودی 10 از رودهای مهم ایران -> کر
عمودی 10 تجربه و امتحان -> ازمایش
عمودی 10 برگ برنده -> اس
عمودی 10 دو یار همقد -> اا
عمودی 11 ماده صابون -> گلیسیرین
عمودی 11 خانم -> بانو
عمودی 12 تجربه -> اروین
عمودی 12 زادگاه حضرت ابراهیم -> اور
عمودی 12 بهره -> سود
عمودی 13 خودروی جنگی -> تانک
عمودی 13 خوشه گندم و جو -> بنا
عمودی 13 سلاح کاشتنی -> مین
عمودی 13 از رودهای مهم ایران -> دز
عمودی 14 بی‌سواد -> امی
عمودی 14 اولین نت -> دو
عمودی 14 الهه ماه سومریان -> نانا
عمودی 14 نوعی زبان فارسی -> دری
عمودی 15 یاس -> ناامیدی
عمودی 15 نشریه سی روزه -> ماهنامه