حل مرحله 922 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 922 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 922 جدولانه کلاسیک

افقی 1 هم‌دست شدن -> شراکت
افقی 1 اثری از جواد افهمی -> تاکسیسمند
افقی 2 نسبت دادن کلمه‌ای به یک مفهوم خاص -> اطلاق
افقی 2 از آثار تاریخی شهر ارومیه -> مسجدسردار
افقی 3 مشت‌زن -> بوکسور
افقی 3 تظاهر به نیکی -> ریا
افقی 3 از غذاهای ایرانی -> کوکو
افقی 4 سرآغاز آبادانی -> اب
افقی 4 الهه شکار یونان قدیم -> دیانا
افقی 4 چوب خوشبو -> ند
افقی 4 امیدواری -> رجا
افقی 5 از آفات مزرعه -> شته
افقی 5 حشره مزاحم تابستانی -> مگس
افقی 5 از مصالح ساختمانی -> بتون
افقی 5 نشانه مفعولی با واسطه -> از
افقی 6 نقش هنرپیشه -> رل
افقی 6 ایشان -> انها
افقی 6 نارسا و کم ارتفاع -> کوتاه
افقی 7 مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد -> یاسوج
افقی 7 پسوند اسم مصدر -> ار
افقی 7 به دنیا آوردن -> زا
افقی 7 شیر -> لبن
افقی 8 همگی -> کل
افقی 8 رفتگر -> کناس
افقی 8 کدر و مات -> تیره
افقی 8 نفس سوزناک -> اه
افقی 9 از حیوانات درنده -> ببر
افقی 9 شکم‌بند طبی -> گن
افقی 9 نوعی رنگ مو -> مش
افقی 9 لحظه به لحظه -> دمادم
افقی 10 شهر بندری اوکراین -> اودسا
افقی 10 آبگیر -> برکه
افقی 10 رئیس جیمز باند -> ام
افقی 11 گریز آهو -> رم
افقی 11 چرخنده -> دوار
افقی 11 خشک مزاج -> یبس
افقی 11 آگاه باش -> هان
افقی 12 روش و شیوه -> متد
افقی 12 مهره‌ای در شطرنج -> رخ
افقی 12 پارچه پنبه‌ای سفید -> چلوار
افقی 12 حرفی در مقام تردید -> یا
افقی 13 خاموشی و سکوت -> صمات
افقی 13 نفرین -> لعن
افقی 13 نوعی هوا -> طوفانی
افقی 14 لباس خانه -> ربدوشامبر
افقی 14 آمریکایی را گویند -> یانکی
افقی 15 شهری در آلمان -> فرانکفورت
افقی 15 رحم -> زهدان
عمودی 1 پولی که بر سر عروس و داماد می‌ریزند -> شاباش
عمودی 1 نوعی ظرف -> یکبارمصرف
عمودی 2 تر شدن -> رطوبت
عمودی 2 فیلمی از کیومرث پوراحمد -> البومتمبر
عمودی 3 غربال -> الک
عمودی 3 بریدن شاخه‌های اضافه درخت -> هرس
عمودی 3 اثر پا -> رد
عمودی 3 خدمتکار پیر -> دادا
عمودی 4 بی‌رونق -> کاسد
عمودی 4 شتر قوی هیکل -> لوک
عمودی 4 آب بند -> سد
عمودی 4 آتشدان حمام -> تون
عمودی 5 گاهنامه -> تقویم
عمودی 5 مبارز -> جنگاور
عمودی 5 تردید -> شک
عمودی 6 نام کهن شهر ری -> راگا
عمودی 6 نماد شیمیایی نیتروژن -> ان
عمودی 6 جانشینان -> اخلاف
عمودی 7 زمینه و موضوع -> تم
عمودی 7 میمون آدم نما -> نسناس
عمودی 7 آغوش -> بر
عمودی 7 برادر پدر -> عمو
عمودی 8 گرفتاران -> اسرا
عمودی 8 همه را شامل می‌شود -> هر
عمودی 8 گذشتن بر چیزی -> مر
عمودی 8 حلقه -> چنبر
عمودی 9 ناراستی -> کجی
عمودی 9 آش -> با
عمودی 9 سازمان دادن -> تشکیل
عمودی 9 برهنه -> رت
عمودی 10 پرده‌داری خانه کعبه -> سدانت
عمودی 10 زندگی‌کن -> زی
عمودی 10 فرود آمدن -> هبوط
عمودی 11 بله انگلیسی -> یس
عمودی 11 قیچی پشم زنی -> دوکارد
عمودی 11 خوش خلق -> ساویز
عمودی 12 نگاه دزدکانه -> سرک
عمودی 12 جدید -> نو
عمودی 12 پرنده سعادت -> هما
عمودی 12 آسایش -> رفاه
عمودی 13 دایره مانند -> مدور
عمودی 13 پشته خاک -> تل
عمودی 13 کنیز -> امه
عمودی 13 قطب مثبت -> اند
عمودی 14 کنایه از محلی مجهول و دور افتاده -> ناکجااباد
عمودی 14 نژاد مردم پرو -> اینکا
عمودی 15 فیلمی از رومن پولانسکی -> دروازهنهم
عمودی 15 از شهرهای استان اصفهان -> نایین