حل مرحله 919 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 919 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 919 جدولانه کلاسیک

افقی 1 نویسنده ایتالیایی رمان «بی‌نظمی آرام» -> ساندروورونسی
افقی 1 اثر ماتیسن -> پر
افقی 2 وطن -> میهن
افقی 2 نورانی -> باهر
افقی 2 دلشوره -> تشویش
افقی 3 پدر شهرستانی -> بوا
افقی 3 رسم مغولی -> یاسا
افقی 3 مخلوط ساختمانی -> ملات
افقی 4 محصولات شیری -> لبنیات
افقی 4 لباس بی‌آستر -> یکلا
افقی 4 گله -> رمه
افقی 5 شهری در پاکستان -> کراچی
افقی 5 مهتر و پیشوا -> زعیم
افقی 6 شهر اتومبیل -> دیترویت
افقی 6 آسان -> ساده
افقی 6 کاشف میکروب سل -> کخ
افقی 7 توانایی -> یارا
افقی 7 الکتروسکوپ -> برقنما
افقی 7 نیروی وارد بر واحد سطح در اصطلاح فیزیک -> تنش
افقی 8 فروغ -> روشنی
افقی 8 خاطر -> یاد
افقی 8 نگهبان مزرعه -> مترسک
افقی 9 یار مشهدی -> یره
افقی 9 سراپرده -> الاچیق
افقی 9 جایگاه -> ماوا
افقی 10 مظهر لاغری -> نی
افقی 10 صفت بهشت -> برین
افقی 10 از شرکت‌های تولید کننده بزرگ خودرو در سراسر جهان -> کرایسلر
افقی 11 زور -> نیرو
افقی 11 همیشگی و جاویدان -> دایمی
افقی 12 فراموشی -> نسی
افقی 12 لباس زنان هندی -> ساری
افقی 12 دیدار مجدد -> بازدید
افقی 13 فرشته‌ای در آئین زرتشت -> اراد
افقی 13 جمع ناسک -> نساک
افقی 13 آخرین حرف قافیه -> روی
افقی 14 نظم و ترتیب درست و شایسته -> سامان
افقی 14 گروه ویژه -> اکیپ
افقی 14 لبخند ملیح -> تبسم
افقی 15 تیر پیکان‌دار -> یب
افقی 15 اثری از گی دو موپاسان -> مادموازلفیفی
عمودی 1 نماد -> سمبل
عمودی 1 پالئونتولوژی -> دیرینشناسی
عمودی 2 پیامبر صبور -> ایوب
عمودی 2 نصرت -> یاوری
عمودی 2 رؤیای تشنه لب -> سراب
عمودی 3 پوشیده -> نهان
عمودی 3 همان گیاه ترشک است -> ترشه
عمودی 3 غلاف شمشیر -> نیام
عمودی 4 رود شولوخوف -> دن
عمودی 4 اسب اصیل -> یکران
عمودی 4 از ویتامین‌ها -> بی
عمودی 4 فیلمی از جلال مهربان -> دام
عمودی 5 ضد پشتک -> وارو
عمودی 5 کمک کننده -> یاررس
عمودی 5 رمق -> نا
عمودی 6 شبکه رایانه‌ای -> وب
عمودی 6 توبه کننده -> تایب
عمودی 6 آبخوری -> لیوان
عمودی 7 کلام تأسف -> وای
عمودی 7 تیره‌ای از گیاهان -> چتریان
عمودی 7 چهره‌پرداز -> رسام
عمودی 8 نجات -> رهایی
عمودی 8 برش هندوانه -> قاچ
عمودی 8 سرسلسله مادها -> دیاکو
عمودی 9 پل معروف راه‌آهن مازندران -> ورسک
عمودی 9 اتحادیه -> سندیکا
عمودی 9 سرحددار -> کیا
عمودی 10 مجبور کردن -> الزام
عمودی 10 نزدیک -> قریب
عمودی 10 خودنمایی -> پز
عمودی 11 واحد والیبال -> ست
عمودی 11 حکمی که نفس را در سینه مجرم حبس می‌کند -> اعدام
عمودی 11 فرصت -> امان
عمودی 12 سنگی است شبیه عقیق -> یشم
عمودی 12 همان یک است -> یه
عمودی 12 جدا کردن -> تمییز
عمودی 12 گرما -> تف
عمودی 13 نه سرد و نه گرم -> ولرم
عمودی 13 پیشخانه -> تراس
عمودی 13 شهرآورد -> دربی
عمودی 14 پیغام -> پیام
عمودی 14 نماینده یک دولت در یکی از شهرهای بیگانه -> کنسول
عمودی 14 پسر یعقوب نبی -> یوسف
عمودی 15 از شیرینی‌های محلی گیلان -> رشتهوخشکار
عمودی 15 کار نسنجیده -> دیمی