حل مرحله 918 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 918 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 918 جدولانه کلاسیک

افقی 1 معبد -> پرستشگاه
افقی 1 کشور نوشابه -> کانادا
افقی 2 برد آن معروف است -> یمانی
افقی 2 مسلک و آرمان -> مرام
افقی 2 سرو کوهی -> ابهل
افقی 3 الهه ماه سومریان -> نانا
افقی 3 خاورشناس -> مستشرق
افقی 3 زبان مردم تایلند -> تای
افقی 4 زبان گنجشک -> ون
افقی 4 برگ -> ورق
افقی 4 بازی نفس‌گیر -> زو
افقی 4 تخت -> اورنگ
افقی 5 شادابی -> طراوت
افقی 5 شهر تمدن قدیم -> بابل
افقی 5 خدای درویش -> هو
افقی 6 بیسواد -> امی
افقی 6 دختر مازندرانی -> کیجا
افقی 6 باشگاه -> کلوپ
افقی 7 نوعی چاپ -> افست
افقی 7 نوشته پژوهشی -> رساله
افقی 7 شهر خروس جنگی -> لار
افقی 8 از شهرهای کرمان -> زرند
افقی 8 نسل پنجم -> نبیره
افقی 8 اندازه لباس -> سایز
افقی 9 سنگ سبز قیمتی -> یشم
افقی 9 خیالات -> اوهام
افقی 9 واحد فرکانس -> هرتز
افقی 10 شب‌کور -> اعشی
افقی 10 پایتخت آذربایجان -> باکو
افقی 10 ابزار احتیاطی -> یدک
افقی 11 نفس -> دم
افقی 11 آزرده‌خاطر -> مکدر
افقی 11 فراموشی -> نسیان
افقی 12 پیدا و آشکار -> هویدا
افقی 12 علوفه گاو -> ار
افقی 12 اندازه دستی -> وجب
افقی 12 واحد سطح -> ار
افقی 13 شیوا -> رسا
افقی 13 پندارهای علمی -> فرضیات
افقی 13 دشت -> بیدا
افقی 14 آشنا به کار -> وارد
افقی 14 بهشت -> مینو
افقی 14 چهارپایان -> بهایم
افقی 15 دست خدا -> یدالله
افقی 15 مخترع تلفن -> گراهامبل
عمودی 1 آش کشک -> پینوبا
عمودی 1 اسراف -> زیادهروی
عمودی 2 داستان بلند -> رمان
عمودی 2 آهنگ نظامی -> مارش
عمودی 2 سازمان اطلاعاتی اسرائیل -> موساد
عمودی 3 بازدید سپاه -> سان
عمودی 3 اسپکتروسکوپ -> طیفنما
عمودی 3 جرأت -> یارا
عمودی 4 قوی جثه -> تناور
عمودی 4 مانع -> سد
عمودی 4 از روی قصد -> عمد
عمودی 4 قلب -> دل
عمودی 5 ضمیر مؤنث انگلیسی -> شی
عمودی 5 وسیله تنیس -> راکت
عمودی 5 کمد -> اشکاف
عمودی 6 انرژی‌زا -> مقوی
عمودی 6 بشارت -> نوید
عمودی 6 گله گوسفند -> رمه
عمودی 7 دیروز تازی -> امس
عمودی 7 آروین -> تجربه
عمودی 7 خشنود -> راضی
عمودی 8 واحد امواج -> هرتز
عمودی 8 طاحونه -> اسیاب
عمودی 8 عرصه بوکس -> رینگ
عمودی 9 فتنه -> اشوب
عمودی 9 آرزوی بزرگ -> ارمان
عمودی 9 زادگاه حضرت ابراهیم -> اور
عمودی 10 میانه بدن -> کمر
عمودی 10 جذام -> اکله
عمودی 10 پوشش -> کسوت
عمودی 11 ماما -> قابله
عمودی 11 غذای خرگوش -> هویج
عمودی 11 میوه نیکو -> به
عمودی 12 توان آخر -> نا
عمودی 12 پراکنده -> ولو
عمودی 12 رأس -> سر
عمودی 12 حق‌الشرب -> اببها
عمودی 13 دم بریده -> ابتر
عمودی 13 طلای سفید -> پلاتین
عمودی 13 اسب چاپار -> یام
عمودی 14 لگام اسب -> دهانه
عمودی 14 خدا و پروردگار -> ایزد
عمودی 14 نکته‌سنج و بافرهنگ -> ادیب
عمودی 15 از شهرهای لرستان -> الیگودرز
عمودی 15 قند سوخته -> کارامل