حل مرحله 917 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 917 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 917 جدولانه کلاسیک

افقی 1 از ترکیب رنگ قرمز با این رنگ، صورتی به دست می‌آید -> سفید
افقی 1 فراهم -> اماده
افقی 1 مقدار الکریسیته جاری شده در یک مدار -> امپر
افقی 2 سمت و جهت -> ور
افقی 2 درجه‌ها -> رتبات
افقی 2 نهنگ -> وال
افقی 2 دریا -> یم
افقی 3 نویسنده موش و گربه -> زاکانی
افقی 3 حکومت توسط اقلیت که مقابل دموکراسی قرار دارد -> الیگارشی
افقی 4 وفق دادن خود با شرایط -> سازگاری
افقی 4 مرغ می‌رود -> جا
افقی 4 ابوالبشر -> ادم
افقی 5 خالکوبی -> تتو
افقی 5 درجه بالاتر از ستوان و پایین‌تر از سرگرد -> سروان
افقی 5 نامی دخترانه -> هانا
افقی 6 مدیریت بر یک سازمان یا شرکت -> ریاست
افقی 6 سنگ خارا -> گرانیت
افقی 6 دوست داشتن -> ود
افقی 7 ابزار تهیه چای -> سماور
افقی 7 حرف همراهی -> با
افقی 7 رود مرزی میان ایران و ترکمنستان -> اترک
افقی 8 یازده -> اا
افقی 8 کتاب جلال آل احمد -> پنجداستان
افقی 8 هنوز بیگانه -> یت
افقی 9 مسیر -> مجرا
افقی 9 گشاده -> وا
افقی 9 ضمیر غائب -> او
افقی 9 از آن سو، مادر ورزش‌هاست -> ود
افقی 10 شمای انگلیسی -> یو
افقی 10 مهمترین کتاب فردوسی بدون حرف آخر -> شاهنام
افقی 10 شجاعت -> دلیری
افقی 11 هیهات و افسوس -> دریغ
افقی 11 نگهبان چماق به دست -> یساول
افقی 11 معدن -> کان
افقی 12 درخت همیشه سبز -> کاج
افقی 12 بویایی -> شم
افقی 12 سلامت -> تندرستی
افقی 13 عزت نفس -> مناعتطبع
افقی 13 تیر پیکان‌دار -> یب
افقی 13 بزرگترین فیلسوف بعد از کانت -> هگل
افقی 14 از ادات ندا -> ای
افقی 14 سازی کوبه‌ای -> دهل
افقی 14 کتابی ارزشمند به قلم فخرالدین عراقی -> لمعات
افقی 14 مایع حیات -> اب
افقی 15 جنگ در راه خدا -> جهاد
افقی 15 عصای آهنین سر -> عکازه
افقی 15 لولای بدن -> زانو
عمودی 1 شدت سرما -> سوز
عمودی 1 نخست‌وزیز انگلیس -> ترزامی
عمودی 1 نان سنتی مازندران -> کماج
عمودی 2 منتقد ثابت برنامه سینمایی هفت -> فراستی
عمودی 2 از مناطق خوش آب و هوای تهران -> اجودانیه
عمودی 3 از آن سو سازمان اطلاعاتی شاه است -> کاواس
عمودی 3 امیدواری -> رجا
عمودی 4 مطول -> دراز
عمودی 4 برای مبارزه با حشرات و حیوانات موذی خانه و باغ‌ها انجام می‌گیرد -> سمپاشی
عمودی 4 شماره -> عدد
عمودی 5 شهرستانی در بوشهر -> تنگستان
عمودی 5 آلوده به چیزی -> اغشته
عمودی 6 گارگردان فیلم نفس -> ابیار
عمودی 6 پول‌ها -> وجوه
عمودی 6 انسان آگاه -> مطلع
عمودی 7 ضمیر اول شخص جمع -> ما
عمودی 7 اعراض -> روگردانی
عمودی 8 نام ترکی به معنای یاور پدر -> اتایار
عمودی 8 برتری طلبیدن -> استعلا
عمودی 9 بلبشو و بی ساز و برگ -> نابسامان
عمودی 9 طعم -> مز
عمودی 10 از اجزای سوپ -> هویج
عمودی 10 سازمان پیمان آتلانتیک شمالی -> ناتو
عمودی 10 امانت -> ودیعه
عمودی 11 شناخت -> اگاهی
عمودی 11 معشوق -> دلربا
عمودی 12 از ادات شرط -> الا
عمودی 12 الکل میوه -> اتانول
عمودی 12 پایان نامه -> تز
عمودی 13 بخشی از پا -> ران
عمودی 13 املا -> دیکته
عمودی 14 قضاوت زود و بدون سنجش -> پیشداوری
عمودی 14 مجانی -> رایگان
عمودی 15 پوسیده -> رمیم
عمودی 15 نظریه -> دکترین
عمودی 15 چغندر پخته -> لبو