حل مرحله 914 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 914 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 914 جدولانه کلاسیک

افقی 1 تیم فوتبالی قدرتمند در لیگ پرتغال -> اسپورتینگلیسبون
افقی 2 فقدان هماهنگی در حرکت‌های ماهیچه‌ای -> اتاکسی
افقی 2 یکی از شهرهای استان قزوین -> اوج
افقی 2 نوعی آبگوشت -> یخنی
افقی 3 لقب پیامبر قبل از بعثت -> امین
افقی 3 قدیمی -> کهن
افقی 3 تاکنون -> هنوز
افقی 4 الفبای نابینایان -> بریل
افقی 4 پدر آلمانی ژیمناستیک -> یان
افقی 4 به آرزو رسیده -> کامروا
افقی 5 ته و انتها -> اخر
افقی 5 مثنوی اوحدی مراغه‌ای -> جامجم
افقی 5 مادر لر -> دا
افقی 5 سلطه و نفوذ -> ید
افقی 6 بوی رطوبت -> نا
افقی 6 صدای بم -> باس
افقی 6 شرم و حیا -> ازرم
افقی 6 شیمی کربن -> الی
افقی 7 نماینده دولتی در یکی از شهرهای کشور دیگر -> کنسول
افقی 7 نظر و عقیده ->
افقی 7 صنعتی در شعر فارسی -> رای
افقی 8 مبلغ هر متر مکعب آب -> اببها
افقی 8 هر جسم هادی الکتریسیته -> رسانا
افقی 9 از اعضای داخلی بدن -> روده
افقی 9 میوه تلفنی -> الو
افقی 9 از شهرهای استان فارس ->
افقی 10 آهک -> کلس
افقی 10 گفت و گوی در گوشی -> نجوا
افقی 10 گلشن و بوستان -> باغ
افقی 10 ویتامین جدولی -> کا
افقی 11 نوعی بازی محلی -> زو
افقی 11 عدد منفی -> نه
افقی 11 واجب کردن -> الزام
افقی 11 دروازه بزرگ -> درب
افقی 12 معجزه حضرت موسی -> یدبیضا
افقی 12 تنه درخت -> نرد
افقی 12 بدنام -> رسوا
افقی 13 دروغ نیست -> راست
افقی 13 قطعی برای کاغذ -> اسه
افقی 13 نسب‌شناس -> نساب
افقی 14 هیئت وزیران -> دولت
افقی 14 جوانمرد -> فتی
افقی 14 از حیوانات عظیم‌الجثه دریایی -> گاویال
افقی 15 به طور آشکار دشمنی و مخالفت کردن -> شمشیرراازروبستن
عمودی 1 یک و یک -> اا
عمودی 1 نهاد ناظر بر جریانات پولی کشور -> بانکمرکزی
عمودی 1 وجه مشترک دشوار و دشمنی -> دش
عمودی 2 سردار ملی -> ستارخان
عمودی 2 استادیوم مسابقات دوچرخه سواری -> ولودروم
عمودی 3 فلاتی در آسیا -> پامیر
عمودی 3 شش عرب -> سادس
عمودی 3 زیر سر خفته -> بالش
عمودی 4 مسجد، حمام و بازاری در شیراز -> وکیل
عمودی 4 هدهد -> بوبه
عمودی 4 تباهی و نابودی -> نیستی
عمودی 5 ریسمان -> رسن
عمودی 5 دل‌انگیز -> جالب
عمودی 5 جنبش و قیام -> نهضت
عمودی 6 خط‌کش مهندسی -> تی
عمودی 6 گل خوشبو -> یاس
عمودی 6 با واج می‌آید -> هاج
عمودی 6 اجاق گاز -> فر
عمودی 7 سقف دهان -> کام
عمودی 7 صبر زرد ->
عمودی 7 پدر ترک -> الوا
عمودی 8 بی راه و نامناسب -> ناهنجار
عمودی 8 تیم فوتبالی در اسپانیا -> والنسیا
عمودی 9 گیاه کتیرا -> گون
عمودی 9 مرقد -> مزار
عمودی 9 جوشن ->
عمودی 10 یکدندگی -> لج
عمودی 10 نخ تابیده -> ریس
عمودی 10 از عناصر اربعه -> باد
عمودی 10 آتش -> گر
عمودی 11 ویران کننده -> هادم
عمودی 11 نانخورش -> ادام
عمودی 11 کشتی جنگی -> ناو
عمودی 12 هنر هفتم -> سینما
عمودی 12 استخوان جلوی سینه مرغ -> جناغ
عمودی 12 ته‌نشین مایعات -> رسوب
عمودی 13 رنگ میان سیاه و کبود -> بخور
عمودی 13 از میوه‌های بهشتی -> انار
عمودی 13 حیله‌های پنهانی -> دسایس
عمودی 14 از کشورهای عضو اوپک قاره آمریکا -> ونزویلا
عمودی 14 بندباز -> اکروبات
عمودی 15 نماد لاغری -> نی
عمودی 15 پایتخت اتیوپی -> ادیسابابا
عمودی 15 هرگز عرب -> لن