حل مرحله 913 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 913 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 913 جدولانه کلاسیک

افقی 1 آماده شدن برای کاری -> استینبالازدن
افقی 1 معاون هیتلر -> هس
افقی 2 برنجی که پوستش کنده نشده -> شالی
افقی 2 برگزیده و زبده -> نخبه
افقی 2 ده هزار متر مربع -> هکتار
افقی 3 نیروگاه شمال ایران -> نکا
افقی 3 گل وسط دو آجر -> ملات
افقی 3 سخت و ناگوار -> وخیم
افقی 4 سوره‌ای در قرآن -> انشراح
افقی 4 بازگشت -> ایاب
افقی 4 خروس مازندرانی -> تلا
افقی 5 همه‌کاره روستا بود -> ارباب
افقی 5 سرقت -> دزدی
افقی 6 فراتر از هر مقدار -> بینهایت
افقی 6 از نمازها -> ایات
افقی 6 درخت انگور -> مو
افقی 7 شمالی‌ترین شهر استان کرمان -> راور
افقی 7 محلی تفریحی در شهر لاهیجان استان گیلان -> بامسبز
افقی 7 شغل -> کار
افقی 8 یک طبقه از ساختمان -> اشکوب
افقی 8 لقبی در اروپا -> کنت
افقی 8 پیوسته و پشت سر هم -> یکبند
افقی 9 ساز ایرانی -> تار
افقی 9 نزدیک‌تر از خویشاوند -> همسایه
افقی 9 عرصه بوکس -> رینگ
افقی 10 برابر -> یر
افقی 10 راه رفتن کودک -> تاتی
افقی 10 رنگ کبود -> لاجوردی
افقی 11 گیاهی با سه برگچه که به مصرف چارپایان می‌رسد -> شبدر
افقی 11 نازک و کم‌قطر -> باریک
افقی 12 اشتباه معروف -> لپی
افقی 12 خواب خوش -> رویا
افقی 12 گل پامچال -> پریمور
افقی 13 کم -> اندک
افقی 13 پارچ سفالی -> کوزه
افقی 13 ناپاک و پلید -> نجس
افقی 14 زیبایی و محبوبیت -> وجاهت
افقی 14 زین و برگ اسب -> یراق
افقی 14 فهمیده، دانا -> فهیم
افقی 15 نفس سوزناک -> اه
افقی 15 از بازیگران فیلم سینمایی نارنجی‌پوش -> فردوسکاویانی
عمودی 1 غریبه نیست -> اشنا
عمودی 1 پایتخت اسلواکی -> براتیسلاوا
عمودی 2 مقیم و بی‌حرکت -> ساکن
عمودی 2 نام پسرانه -> یاشار
عمودی 2 کف دست یا پا را گویند -> پنجه
عمودی 3 سعی -> تلاش
عمودی 3 خدمتکار مرد -> نوکر
عمودی 3 نام دخترانه -> شیدا
عمودی 4 یک عامیانه -> یی
عمودی 4 دالان -> راهرو
عمودی 4 گرمای غیر عادی بدن -> تب
عمودی 4 غار -> کهف
عمودی 5 ثروتمند -> دارا
عمودی 5 دلیر و جنگاور -> بهادر
عمودی 5 مرطوب -> تر
عمودی 6 مرکز ریشه‌ای -> بن
عمودی 6 دوست -> حبیب
عمودی 6 بجا گذاشته -> متروک
عمودی 7 رو ترش کردن -> اخم
عمودی 7 فقدان هماهنگی در حرکت‌های ماهیچه‌ای -> اتاکسی
عمودی 7 نوعی اسباب‌بازی -> یویو
عمودی 8 گیاه پیچک -> لبلاب
عمودی 8 محلی در مکه -> منا
عمودی 8 مفتش -> بازرس
عمودی 9 خطاب بی‌ادبانه -> اهای
عمودی 9 چیرگی و برتری -> استیلا
عمودی 9 همان هاگ است -> هاک
عمودی 10 تربیت کردن -> تادیب
عمودی 10 ساز سیمی -> هارپ
عمودی 10 هنوز قاچ نشده -> قا
عمودی 11 روستا -> ده
عمودی 11 پارچه‌فروشی -> بزازی
عمودی 11 خوراک روزانه -> جیره
عمودی 12 مخفف نیکو -> نکو
عمودی 12 دختر -> دت
عمودی 12 نقشه‌ای که موقعیت محلی را نشان می‌دهد -> کروکی
عمودی 12 قیمت بازاری -> فی
عمودی 13 جهان پهلوان ایران -> تختی
عمودی 13 بزرگ -> کبیر
عمودی 13 تفریق -> منها
عمودی 14 ترسناک -> هایل
عمودی 14 مثل و همتا -> مانند
عمودی 14 پاکسازی گیاهان هرز از زمین زراعی -> وجین
عمودی 15 نوعی بیماری -> سرماخوردگی
عمودی 15 به صورت جدی و برابر با مقررات و تشریفات -> رسمی