حل مرحله 912 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 912 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 912 جدولانه کلاسیک

افقی 1 پیامبر بت‌شکن -> ابراهیم
افقی 1 سوره سوم قرآن مجید -> العمران
افقی 2 جرم دندان -> طلم
افقی 2 نوعی انگور -> یاقوتی
افقی 2 بخیل -> خسیس
افقی 3 نت سوم -> می
افقی 3 مادر ورزش‌ها -> دو
افقی 3 صدا -> اوا
افقی 3 نژاد کشور کرواسی -> کروات
افقی 4 آونگ ساعت -> پاندول
افقی 4 بیم و ترس -> پروا
افقی 5 سمبل و مظهر -> نماد
افقی 5 باد سرد -> زم
افقی 5 فتنه -> اشوب
افقی 5 سراب -> ال
افقی 6 هنر خارجی -> ارت
افقی 6 فن -> تکنیک
افقی 6 دور کردن -> نفی
افقی 7 یادداشت -> نت
افقی 7 تیز و برنده -> حاد
افقی 7 کلکسیون -> مجموعه
افقی 8 از اثرهای معروف صادق هدایت -> بوفکور
افقی 8 پایتخت اسپانیا -> مادرید
افقی 9 تیم اروپایی -> ارسنال
افقی 9 سلاح زنبور -> نیش
افقی 9 برآمدگی ته لاستیک -> اج
افقی 10 مرد عرب -> رجل
افقی 10 لباسی زمستانی -> پالتو
افقی 10 ورزش مفرح -> شنا
افقی 11 تولد -> زا
افقی 11 از انواع خط -> سامی
افقی 11 حرف تردید -> یا
افقی 11 بی‌حرکت -> ساکن
افقی 12 خوب‌رویان -> برره
افقی 12 مبارک و خجسته -> فرخنده
افقی 13 برابر -> مساوی
افقی 13 حدیف معروف -> کسا
افقی 13 نیم صدای انسان خواب -> خر
افقی 13 مانع -> سد
افقی 14 بشارت -> نوید
افقی 14 میوه گرمسیری -> اناناس
افقی 14 پول حرام -> ربا
افقی 15 خمیازه -> دهاندره
افقی 15 از اثرهای معروف نظامی گنجوی -> هفتپیکر
عمودی 1 آسودگی خاطر -> اطمینان
عمودی 1 مشتاق -> ارزومند
عمودی 2 حرف تصدیق خودمان -> بلی
عمودی 2 منظم و آراسته -> مرتب
عمودی 2 مکان -> جا
عمودی 2 نژاد -> سوه
عمودی 3 شهر فراری -> رم
عمودی 3 مساوی شطرنج -> پات
عمودی 3 پارچه دریایی -> وال
عمودی 3 ضروری -> بایا
عمودی 4 عدل و انصاف -> داد
عمودی 4 کندن زمین -> حفر
عمودی 4 شعر خواندن -> سرودن
عمودی 5 شتر تندرو -> هیون
عمودی 5 دفن -> خاکسپاری
عمودی 6 حرف توفیر -> یا
عمودی 6 از رودهای مهم ایران -> دز
عمودی 6 اثر معروف نیما یوشیج -> دونامه
عمودی 6 واحد سطح -> ار
عمودی 7 ایستادگی -> مقاومت
عمودی 7 مسابقات اتومبیل‌رانی -> رالی
عمودی 7 حشره سمج -> کنه
عمودی 8 حرکت کرم گونه -> وول
عمودی 8 ناچیز -> کم
عمودی 8 لنگه در -> لت
عمودی 8 از شهرهای استان فارس -> فسا
عمودی 9 پدر ترکی -> اتا
عمودی 9 ستارگان -> انجم
عمودی 9 خرابه -> ویرانه
عمودی 10 قدم یک پا -> لی
عمودی 10 نادم -> پشیمان
عمودی 10 حرف تردید -> اخ
عمودی 10 خورشید -> اف
عمودی 11 تمساح -> کروکودیل
عمودی 11 اول -> نخست
عمودی 12 ویران شده -> مخروب
عمودی 12 جایگاه خداوند -> عرش
عمودی 12 درخت کنار -> سدر
عمودی 13 بی‌آبرو -> رسوا
عمودی 13 بازداشتن -> نهی
عمودی 13 ملک و سلطان -> شاه
عمودی 13 پسر رشتی -> ری
عمودی 14 کلام پرسش -> ایا
عمودی 14 حرف تنفر -> اف
عمودی 14 آش هفت دانه -> دانک
عمودی 14 کم‌وزن -> سبک
عمودی 15 از انواع خط -> نستعلیق
عمودی 15 طرفدار و حامی -> جانبدار