حل مرحله 911 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 911 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 911 جدولانه کلاسیک

افقی 1 از خوانندگان پاپ ایران -> علیرضاعصار
افقی 1 غله استراتژیک -> گندم
افقی 2 سخندانان -> ادبا
افقی 2 توریستی‌ترین سازه آهنی اروپا -> ایفل
افقی 2 فوق ستاره فوتبال برزیل -> نیمار
افقی 3 پستی -> دنایت
افقی 3 محتاج -> نیازمند
افقی 4 به مطالعه گذشته از طریق مدارک مادی می‌پردازد -> باستانشناس
افقی 4 قلیل -> کم
افقی 5 عزیز تازی -> ام
افقی 5 فریب و تزویر -> نتیل
افقی 5 داخل و درون -> توی
افقی 5 سود حرام پول -> ربا
افقی 6 تدارک دیده شده -> تهیه
افقی 6 ضمیر اشاره به نزدیک -> این
افقی 6 فلاح -> کشاورز
افقی 7 روحانی زردشتی -> مغ
افقی 7 به سر آمدن -> انقضا
افقی 7 ناپیدا -> گم
افقی 7 حرف گزینش -> یا
افقی 8 از آن سو نام پسرانه ترکی است -> راشای
افقی 8 لقمه شتری -> نواله
افقی 9 ماسه روان -> شن
افقی 9 صریح -> رک
افقی 9 علامت -> نشانه
افقی 9 غوزه پنبه -> وش
افقی 10 معادل فارسی ژنرال -> تیمسار
افقی 10 رشک -> حسد
افقی 10 سلام -> درود
افقی 11 سینمای سوخته آبادان -> رکس
افقی 11 خالص -> ناب
افقی 11 هنرپیشه مشهور سوری -> تاجا
افقی 11 خاشاک -> خس
افقی 12 نیمه دیوانه -> خل
افقی 12 موفق‌ترین تیم فوتبال اروپا -> ریالمادرید
افقی 13 عنوان فارسی لانگ شات -> نمایباز
افقی 13 اعتقاد من -> باورم
افقی 14 زنان -> نسوان
افقی 14 گیاهی در پخت برنج -> شوید
افقی 14 جانشین -> نایب
افقی 15 ماه نو -> هلال
افقی 15 پایتخت مغولستان -> اولانباتور
عمودی 1 صدمین سوره قرآن -> عادیات
عمودی 1 غذای معروف کرمانشاه -> اشترخینه
عمودی 2 ظرف زمان و مکان -> لدن
عمودی 2 دارای اهمیت -> مهم
عمودی 2 عنصری نقره‌ای و براق -> نیکل
عمودی 2 کلید موسیقی -> سل
عمودی 3 خراب و ویران -> یباب
عمودی 3 درشت هیکل -> یغر
عمودی 3 فلز سرخ -> مس
عمودی 3 یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی -> نوا
عمودی 4 کامپیوتر -> رایانه
عمودی 4 از رودهای مرزی ایران -> ارس
عمودی 4 فالگیر -> رمال
عمودی 5 امتحان چهار گزینه‌ای -> تست
عمودی 5 امپراتوری بعد از سلوکیان -> اشکانیان
عمودی 6 یازده -> اا
عمودی 6 از خودروهای شرکت نیسان -> تیانا
عمودی 6 «یارا»ی درهم -> راای
عمودی 7 دانش تجربی که از راه دیدن حاصل می‌شود -> عینالیقین
عمودی 7 اوضاع به هم ریخته و قاراشمیش -> بلبشو
عمودی 8 جنگ علی و معاویه -> صفین
عمودی 8 کار ناپسند -> نض
عمودی 8 خساست -> شح
عمودی 8 تأویل کننده -> ماول
عمودی 9 از توابع سوادکوه مازندران -> الاشت
عمودی 9 دختر معروف نیکلای دوم؛ آخرین تزار روسیه -> اناستازیا
عمودی 10 چانه -> زنوک
عمودی 10 نامی پسرانه به معنی امید و آرزو -> ونداد
عمودی 10 رود شولوخوف -> دن
عمودی 11 مکانی برای عرضه انبوه یک محصول -> نمایشگاه
عمودی 11 بیماری گال -> جرب
عمودی 12 کتاب رکوردها -> گینس
عمودی 12 شهر آرزو -> امل
عمودی 12 شاهدخت مرموز ولز که در تصادفی مشکوک کشته شد -> دایانا
عمودی 13 نوعی بافته سنتی زیراندازی که با پشم تولید می‌شود -> نمد
عمودی 13 سطح -> رو
عمودی 13 خورشید -> هور
عمودی 13 ظرف مرکب خوشنویسی -> دوات
عمودی 14 بله روسی -> دا
عمودی 14 ماری با گردن پهن -> کبری
عمودی 14 بذله‌گو -> شوخ
عمودی 14 از محصولات شرکت کیا -> ریو
عمودی 15 فرد سادیسمی -> مردمازار
عمودی 15 آخرین ماه میلادی -> دسامبر