حل مرحله 910 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 910 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 910 جدولانه کلاسیک

افقی 1 پایتخت کامرون -> یایونده
افقی 1 گمان بردن -> پنداشتن
افقی 2 صحرایی در شیلی -> اتاکاما
افقی 2 از شهرهای ژاپن -> سایتاما
افقی 3 چوبه اعدام -> دار
افقی 3 همسر زن -> مرد
افقی 3 میوه ریز شیرین -> توت
افقی 3 آگاه باش -> هان
افقی 4 سدی در استان خوزستان -> دز
افقی 4 زیر پا مانده -> له
افقی 4 جدا -> سوا
افقی 4 نام ترکی -> اد
افقی 4 محکم -> شق
افقی 5 سازمان کشورهای صادر کننده نفت -> اوپک
افقی 5 پیرها یادش را اغلب به خیر می‌کنند -> جوانی
افقی 5 کسی که از روی خشم زیر لب با خود حرف بزند -> ژکان
افقی 6 نوعی ساعت قدیمی -> شنی
افقی 6 هر جسمی دارد -> وزن
افقی 6 عقاب سیاه -> دال
افقی 6 آقا و مولا -> سید
افقی 7 سلاح خودکار آتشین -> تیربار
افقی 7 جنگجوی ژاپنی -> سامورایی
افقی 8 الفبای موسیقی -> نت
افقی 8 افسانه -> سمر
افقی 8 بازی نفس‌گیر -> زو
افقی 9 شغل معلم -> اموزگاری
افقی 9 پرورش دهنده حیوانات اهلی -> دامدار
افقی 10 سال گذشته -> پار
افقی 10 سنگ انداختن -> رمی
افقی 10 گل زنبق -> سرن
افقی 10 پخش و پلا -> ولو
افقی 11 تکیه کردن -> اتکا
افقی 11 التماس کننده -> ملتمس
افقی 11 یکی از حالات سه‌گانه ماده -> جامد
افقی 12 از آن وارد می‌شویم -> در
افقی 12 حرف همراهی عرب -> مع
افقی 12 مهره‌ای در شطرنج -> اسب
افقی 12 کلام صریح -> رک
افقی 12 سرخ کمرنگ -> ال
افقی 13 از کلمات سؤالی -> ایا
افقی 13 قدیمی -> کهن
افقی 13 از بیماری‌های واگیردار -> وبا
افقی 13 محل تغذیه جنین -> ناف
افقی 14 نحس و شوم -> نامبارک
افقی 14 سرافکنده و خجل -> سرشکسته
افقی 15 از غذاهای شمالی -> الومسما
افقی 15 کشوری است در آمریکای مرکزی که پایتخت آن تگوسیگالپا است -> هندوراس
عمودی 1 نت -> یادداشت
عمودی 1 کاخی در تخت جمشید -> اپادانا
عمودی 2 آمریکا را گویند -> اتازونی
عمودی 2 ماده اولیه -> ماتریال
عمودی 3 دوست و همدم -> یار
عمودی 3 سالخورده -> پیر
عمودی 3 استخوان بالای ران -> ورک
عمودی 3 با دریا جیحون شود -> امو
عمودی 4 قورباغه -> وک
عمودی 4 اثر چربی -> لک
عمودی 4 اتومبیل آلمانی -> بنز
عمودی 4 رئیس جیمز باند -> ام
عمودی 4 آوای خشن -> بم
عمودی 5 آن را در دست پستچی ببینید -> نامه
عمودی 5 پوستین‌دوز -> واتگر
عمودی 5 چهره‌بردار -> عکاس
عمودی 6 به رو خوابیده -> دمر
عمودی 6 پایین رفتن آب دریا -> جزر
عمودی 6 امت‌ها -> امم
عمودی 6 حجم فرعونی -> هرم
عمودی 7 خلیجی در کانادا -> هادسون
عمودی 7 کشوری آسیایی که نام قدیمی آن سیلان بود -> سریلانکا
عمودی 8 کلام تعجب زنانه -> وا
عمودی 8 آغشته به زهر -> سمی
عمودی 8 سیلی -> تس
عمودی 9 رده‌ای از جانوران مهره‌دار خون‌گرم -> پستاندار
عمودی 9 از غذاهای ایرانی -> سمبوسه
عمودی 10 کشتی جنگی -> ناو
عمودی 10 اسب چاپار -> یام
عمودی 10 خواندنی محصل -> درس
عمودی 10 پایتخت سوئیس -> برن
عمودی 11 اطلاعات رایانه -> دیتا
عمودی 11 شهر مهم سوئیس -> لوزان
عمودی 11 به راه راست رونده -> راشد
عمودی 12 گوشت ترکی -> ات
عمودی 12 قلعه -> دژ
عمودی 12 سوره ایتالیا -> روم
عمودی 12 بالابر ماشین -> جک
عمودی 12 کجاست -> کو
عمودی 13 سلطان -> شاه
عمودی 13 حدیث معروف نبوی -> کسا
عمودی 13 همان دارو است -> دوا
عمودی 13 کرکس -> نسر
عمودی 14 دیدنی -> تماشایی
عمودی 14 شهری در کشور قزاقستان -> المااتا
عمودی 15 از شیرینی‌های سنتی قزوین -> نانقندی
عمودی 15 معاون آدولف هیتلر -> رودلفهس