جواب مرحله 288 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 288 جدولانه یک

جواب مرحله 288 جدولانه یک

آرشیو -> بایگانی
آسودگی -> استراحت
اثر آلبر کامو -> طاعون
از ابزار آهنگران -> سندان
از حروف الفبا -> شین
از شهرهای مهم مصر -> اسکندریه
از مواد مخدر -> کوکایین
اللهی -> ربوبی
اندیشه بد در دل -> وسوسه
باران اندک -> رش
بازیگر فیلم سگ کشی -> حسن پور شیرازی
باطن -> جنان
بخشودن و مهربانی کردن -> حن
بدون قصد و عمد -> ناخودآگاه
بسیار روان -> سیال
به وجود آوردن -> دایر کردن
پایتخت ایرلند -> دوبلین
پایتخت بحرین -> منامه
پایتخت دانمارک -> کپنهاگ
پایتخت کانادا -> اتاوا
پرنده قطبی -> پنگوین
پسون شباهت -> سا
پول فلزی -> سکه
تو -> درون
تواضع -> قنوت
تکیه بر پشتی -> لم
تیم فوتبال لیگ برتری -> سپاهان
جانشین او -> وی
جزا -> پاداش
چای فرنگی -> تی
حرف نفرت -> اف
خانه پشت به آفتاب -> نسر
خفاش -> شب پره
خواب -> نوم
دارای عاقبت بد -> بدانجام
درخت عرب -> شجر
دست بر سر کسی کشیدن -> نوازش
دلپذیر -> خوشایند
دوربین فیلم برداری قابل حمل -> هندیکم
دوست و همدم -> یار
رفع دلخوری و کدورت -> آشتی
رویت نشده -> نادیده
سر -> راز
سرزنش کردن -> طعن
شاهدخت -> پرنسس
شرمگین -> خجلان
شهر ایران و آمریکا -> بلد
شهر ایران و آمریکا -> میامی
ضمیر غایب -> او
ظروف شکسته تعمیر می کند -> بند زن
عالی و برتر -> تاپ
عدد خیطی -> سه
عدد روستا -> ده
فرماندهی -> ریاست
فصل -> موسم
فضایل -> کمالات
فنا -> هلاک
گرچه -> خواه
گرم مطبوع -> ولرم
گله های گاو،گوسفند و شتر -> سوایم
گوشه ای در دستگاه ماهور -> دلکش
لایه ای در زیر پوست -> هیپودرم
مالکیت و صاحب بودن -> خداوندی
متافیزیک -> ماورا الطبیعه
مجرای خون -> رگ
مجموعه -> ست
محل عبور -> معبر
مرکب سر به راه -> رهوار
مسیحی -> ترسا
مشک -> خیک
مطرب -> نواگر
مکتب ادبی معتقد به تخیل و احساسات -> رمانتیسم
میوه تلفنی -> الو
نت میانی -> لا
نوعی حلوا -> لو
نیروی شهوت -> باه
هجوم -> سورن
همیشه -> مدام
وفور -> فراوانی
یاری دهنده -> مددکار
یقین -> باور