حل مرحله 906 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 906 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 906 جدولانه کلاسیک

افقی 1 بازده و کارکرد -> راندمان
افقی 1 حق دلالی -> پورسانت
افقی 2 رایگان -> مفت
افقی 2 از انواع خط -> سریانی
افقی 2 اشاره -> ایما
افقی 3 گوشت ترکی -> ات
افقی 3 تردید -> شک
افقی 3 میخ -> وتد
افقی 3 دیسانتری -> اسهال
افقی 4 نهاد فرهنگی سازمان ملل -> یونسکو
افقی 4 نقشه‌کش -> رسام
افقی 5 زین و برگ اسب -> یراق
افقی 5 دریای عرب -> یم
افقی 5 نمونه ساخته شده -> ماکت
افقی 5 ادراک -> حس
افقی 6 پرنده آش سرد کن -> سار
افقی 6 گلخانه -> پاسیو
افقی 6 بیماری -> سقم
افقی 7 علامت قرآنی -> مد
افقی 7 مردم -> ناس
افقی 7 تفنن -> سرگرمی
افقی 8 بندگی خدا -> عبودتی
افقی 8 دارای پیچ و خم -> تابدار
افقی 9 قند سوخته -> کارامل
افقی 9 دقیقه فوتبال -> نود
افقی 9 بالای فرنگی -> اپ
افقی 10 خزنده خاکی -> کرم
افقی 10 پایتخت کانادا -> اتاوا
افقی 10 بیهوشی -> کما
افقی 11 از حروف یونانی -> چی
افقی 11 پیراهن -> ابیر
افقی 11 علامت قرآنی -> مد
افقی 11 خیانت‌کار -> خاین
افقی 12 جای گود -> مغاک
افقی 12 تورنگ -> قرقاول
افقی 13 معلم دانشگاه -> استاد
افقی 13 شیوه و روش -> مشی
افقی 13 او -> وی
افقی 13 صد متر مربع -> ار
افقی 14 داستان بلند -> رمان
افقی 14 اجداد -> نیاکان
افقی 14 فیلمی از آرش معیریان -> کما
افقی 15 تلویزیون رایانه -> مانیتور
افقی 15 کرم معده -> اسکاریس
عمودی 1 بیماری درد مفاصل -> رماتیسم
عمودی 1 ربع -> یکچهارم
عمودی 2 بیماری گیاهان -> افت
عمودی 2 بازدارنده -> رادع
عمودی 2 پسر رشتی -> ری
عمودی 2 آسمان -> سما
عمودی 3 الفبای موسیقی -> نت
عمودی 3 دوست و رفیق -> یار
عمودی 3 لال -> بکم
عمودی 3 گاز مرداب -> متان
عمودی 4 آرزومندی -> شوق
عمودی 4 آواز -> نوا
عمودی 4 کتاب حضرت سلیمان -> اغانی
عمودی 5 خانه -> مسکن
عمودی 5 نام قدیم قندهار -> نادراباد
عمودی 6 واحد سطح -> ار
عمودی 6 شماره ماه -> سی
عمودی 6 عرق‌النسا -> ستاتیک
عمودی 6 دل‌آزار کهنه -> نو
عمودی 7 ورزشگاه باشگاه بارسلون -> نیوکمپ
عمودی 7 خرمافروش -> یمار
عمودی 7 ایستگاه فضایی روسیه -> میر
عمودی 8 گزک -> اتو
عمودی 8 شالوده -> اس
عمودی 8 میدهند تا رسوا کننده -> لو
عمودی 8 آب دهان -> قشا
عمودی 9 نصیحت و اندرز -> پند
عمودی 9 شادمانی -> مسرت
عمودی 9 ینگه دنیا -> امریکا
عمودی 10 علامت پیروزی -> وی
عمودی 10 مفت -> رایگان
عمودی 10 از غصه مردن -> دق
عمودی 10 درخت مورد -> اس
عمودی 11 بیماری فقدان ویتامین سی -> اسکوربوت
عمودی 11 ریسمان آویزان کننده میوه به سقف -> اونک
عمودی 12 گاز دستی خودرو -> ساسات
عمودی 12 یاری کردن -> مدد
عمودی 12 از شهرهای آذربایجان غربی -> خوی
عمودی 13 سنگ تابان -> ایهم
عمودی 13 سازمان اطلاعاتی آمریکا -> سیا
عمودی 13 میوه نارس -> کال
عمودی 13 از رودهای مهم ایران -> کر
عمودی 14 ظاهر ساختمان -> نما
عمودی 14 راست و درست -> حق
عمودی 14 سنگ‌انداز -> رامی
عمودی 14 بیسواد -> امی
عمودی 15 از بیماری‌های خاص -> تالاسمی
عمودی 15 لوزالمعده -> پانکراس