حل مرحله 905 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 905 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 905 جدولانه کلاسیک

افقی 1 چانه -> زنخ
افقی 1 پایتخت ویتنام -> هانوی
افقی 1 توبه -> انابت
افقی 2 تا زمانی که -> مادام
افقی 2 هافبک نفت تهران -> شهامتی
افقی 2 پهلوان -> یل
افقی 3 ماست و اسفناج -> بورانی
افقی 3 یار آبسال -> سلامان
افقی 4 ریشه و بنیان -> پی
افقی 4 نخستین صدراعظم آلمان -> بیسمارک
افقی 4 مخلوقات -> انام
افقی 5 بیماری کم‌خونی -> انمی
افقی 5 ستاره‌ها -> خنس
افقی 5 فریاد شادی -> هورا
افقی 6 سوبسید -> یارانه
افقی 6 کمک رسان -> یاور
افقی 6 حدیث معروف -> کسا
افقی 7 از توابع خراسان رضوی -> گناباد
افقی 7 محلول ضد عفونی کننده -> یدفرم
افقی 8 جوانمرد -> راد
افقی 8 پیشه -> کار
افقی 8 شهر نیروگاهی شمال -> نکا
افقی 8 ناحیه صنعتی آلمان -> ینا
افقی 9 غربال آشفته -> لرباغ
افقی 9 برداشت غیر قانونی مال -> اختلاس
افقی 10 جیحون -> امو
افقی 10 زمان -> موسم
افقی 10 کلام شگفتی -> وه
افقی 10 حیاط خلوت چین -> تبت
افقی 11 جانشین -> نایب
افقی 11 آسانی -> یسر
افقی 11 نامی دخترانه -> نیره
افقی 12 خط نابینایان -> بریل
افقی 12 بازیگر -> هنرپیشه
افقی 12 عدد فوتبال -> اا
افقی 13 داغدار -> عزادار
افقی 13 کامپیوتر -> رایانه
افقی 14 ساز شاکی -> نی
افقی 14 ششمین شاه اشکانی -> مهرداد
افقی 14 راهنمایی -> هدایت
افقی 15 تیره و کدر -> متکدر
افقی 15 صدای درهم و برهم -> همهمه
افقی 15 خوبی و نیکی -> منت
عمودی 1 سرما -> زم
عمودی 1 از نوازندگان مشهور سنتور ایران -> پایور
عمودی 1 حیوان نجیب -> اسب
عمودی 1 رطوبت اندک -> نم
عمودی 2 روشندل -> نابینا
عمودی 2 درد و تعب -> الم
عمودی 2 مردم -> رعیت
عمودی 3 آب دهان -> خدو
عمودی 3 از آثار توماس مان -> مرگدرونیز
عمودی 4 ملخ دریایی -> اربیان
عمودی 4 طبق پوشش روز -> الامد
عمودی 5 پرنده سعادت -> همای
عمودی 5 ناامیدی و یأس -> ناکامی
عمودی 5 روزگار -> دهر
عمودی 6 کتاب رامپوری -> نسخهباغوبهار
عمودی 7 از قسمت‌های خانه -> نشیمن
عمودی 7 واحد سطح -> ار
عمودی 7 طارمی -> نرده
عمودی 8 کلام تعجب -> وه
عمودی 8 ترشی آزمایشگاهی -> اسید
عمودی 8 حاکم -> امیر
عمودی 8 عزیز عرب -> ام
عمودی 9 از یاران پیامبر اسلام -> یاسر
عمودی 9 رشته باریک -> نخ
عمودی 9 ودیعه -> سپرده
عمودی 10 سرشناس‌ترین چهره سیاسی انگلستان طی چند سده اخیر -> ملکهویکتوریا
عمودی 11 پدر ترک -> اتا
عمودی 11 از توابع میانکاله -> ورداله
عمودی 11 صدای اسب -> شیهه
عمودی 12 ستاره فوتبال برزیل -> نیمار
عمودی 12 هسته خانواده -> نهاد
عمودی 13 کتاب مشهور یوجین اونیل -> اناکریستی
عمودی 13 همه دارند -> نام
عمودی 14 بصیر -> بینا
عمودی 14 چاق و فربه -> سمن
عمودی 14 دلایل -> براهین
عمودی 15 تپه -> تل
عمودی 15 درس خوانده -> ملا
عمودی 15 پایان -> انتها
عمودی 15 عید ویتنامی‌ها -> تت