حل مرحله 904 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 904 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 904 جدولانه کلاسیک

افقی 1 مال باختن در تجارت -> ورشکست
افقی 1 بسیار سخت و آزاردهنده -> طاقتفرسا
افقی 2 صدمات -> افات
افقی 2 اصل و فطرت -> جبلت
افقی 2 چراغ دریایی -> فانوس
افقی 3 سپیدموی شاهنامه -> زال
افقی 3 بازی قهوه‌خانه -> ترنا
افقی 3 گیره پزشکی -> پنس
افقی 3 کلام صریح -> رک
افقی 4 پایمال شده -> له
افقی 4 روز آینده -> فردا
افقی 4 ایالتی در آمریکا -> مونتانا
افقی 5 جاذبه -> کشش
افقی 5 شکاک و بدبین -> بددل
افقی 5 دوست داشتن -> وداد
افقی 6 غمگین و افسرده -> ناراحت
افقی 6 پایتخت کوبا -> هاوانا
افقی 7 آتش -> هیر
افقی 7 فرمودن و بازداشتن -> امرونهی
افقی 7 میان و وسط -> لا
افقی 8 از سبزیجات -> تره
افقی 8 کلبه ترکمنی -> ابه
افقی 8 آقا و سید -> میر
افقی 8 فرزند پسر -> ابن
افقی 9 دریای عرب -> یم
افقی 9 انجمن علمی -> انستیتو
افقی 9 مردمی -> ملی
افقی 10 در بیمارستان خدمت می‌کند -> پرستار
افقی 10 انباشته شده -> متراکم
افقی 11 بعد از نرمش -> ورزش
افقی 11 شکوه و عظمت -> ابهت
افقی 11 قسمتی از پا -> ران
افقی 12 درفش معروف -> کاویانی
افقی 12 سخن‌چین -> نمام
افقی 12 خون و نفس -> دم
افقی 13 فلز صنعتی -> مس
افقی 13 کبک فارسی -> دری
افقی 13 تلاش و سعی -> کوشش
افقی 13 نوعی یقه -> ارو
افقی 14 پایتخت کانادا -> اتاوا
افقی 14 سرا -> حجره
افقی 14 جنس و کالا -> متاع
افقی 15 از هنرهای دستی ایران -> نازککاری
افقی 15 درب بزرگ -> دروازه
عمودی 1 روغن بهداشتی -> وازلین
عمودی 1 سلاح جنگ‌های قدیم -> تیروکمان
عمودی 2 آسودگی و راحتی -> رفاه
عمودی 2 وسیله‌ای برای جابجایی اجسام سنگین -> اهرم
عمودی 2 امتداد -> راستا
عمودی 3 از پوشاک زمستان -> شال
عمودی 3 زشت منظر -> کریه
عمودی 3 واحد پول آرژانتین -> پزو
عمودی 3 فزون‌خواهی -> از
عمودی 4 نیم تنه آقایان -> کت
عمودی 4 مبحثی در فیزیک -> فشار
عمودی 4 لقب شاهزادان اتریش -> ارشیدوک
عمودی 5 تراویدن -> ترشح
عمودی 5 خو و الفت -> انس
عمودی 5 مرکز استان مرکزی -> اراک
عمودی 6 بی‌زن بودن -> تجرد
عمودی 6 نوعی سینمای فصلی -> تابستانی
عمودی 7 شهر کباب -> بناب
عمودی 7 ایوان جلوی عمارت -> مهتابی
عمودی 7 آزاده کربلا -> حر
عمودی 8 زر -> طلا
عمودی 8 روزگار -> دهر
عمودی 8 یار مشهدی -> یره
عمودی 8 ناراستی -> کجی
عمودی 9 اسب ترکی -> ات
عمودی 9 استمرار -> مداومت
عمودی 9 محل پخت نان -> تنور
عمودی 10 یک شبه فلز پرتوزای نادر -> پولونیوم
عمودی 10 شهر محل شهادت -> مشهد
عمودی 11 سرگرمی -> تفنن
عمودی 11 ارسباران فعلی -> اهر
عمودی 11 از وسایل دانش‌آموز -> تراش
عمودی 12 پارچه کت و شلوار -> فاستونی
عمودی 12 مسلک و آرمان -> مرام
عمودی 12 زینت رو -> مو
عمودی 13 رود فرانسه -> رن
عمودی 13 ناز و کرشمه -> ادا
عمودی 13 حالا -> الان
عمودی 13 پدر ترک -> اتا
عمودی 14 سردار نامی ایرانی -> سورنا
عمودی 14 کلمه‌ای در مقام اجابت -> لبیک
عمودی 14 بلند و کشیده -> دراز
عمودی 15 یگان تاکتیکی نیروی هوایی تقریباً معادل گردان -> اسکادران
عمودی 15 کلکسیون -> مجموعه