حل مرحله 903 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 903 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 903 جدولانه کلاسیک

افقی 1 بلند شدن -> برخاستن
افقی 1 مجموعه شعری از سهراب سپهری -> هشتکتاب
افقی 2 آدم بدبخت -> مفلوک
افقی 2 زیبا چهره -> پریرو
افقی 3 غیر مذهبی -> لاییک
افقی 3 پسوند شباهت -> اسا
افقی 3 آن که پی ساختمان می‌ریزد -> پیریز
افقی 4 اسب خالدار -> ابرش
افقی 4 گلر سابق استقلال -> رحمتی
افقی 4 وسط -> میان
افقی 5 جواز -> پته
افقی 5 خبر افشاگرانه -> لو
افقی 5 غلاف شمشیر -> نیام
افقی 5 پایان زندگی نیست -> مرگ
افقی 6 پرگویی -> ور
افقی 6 دعا کردن به درگاه الهی -> مناجات
افقی 6 سودای ناله -> اه
افقی 6 زدنی بهانه‌جو -> غر
افقی 7 ابلاغ پیام -> رساندن
افقی 7 لاغر و باریک -> ترکهای
افقی 8 ماه فوتبالی -> اوت
افقی 8 عدد کار خراب کن -> سه
افقی 8 رایگان -> زب
افقی 8 ماه تابستانی -> تیر
افقی 9 فرستاده خدا -> پیامبر
افقی 9 ساندویچی سرد -> کالباس
افقی 10 تکرار حرف سی‌ام -> وو
افقی 10 پایتخت ایتالیا -> رم
افقی 10 ضد هم -> متغایر
افقی 10 رود اروپا -> رن
افقی 11 حرف عصایی -> لام
افقی 11 دهانه اسب -> لجام
افقی 11 سرما -> زم
افقی 11 از بانک‌ها -> تات
افقی 12 زیرکی -> رندی
افقی 12 آیین‌های سنتی -> مراسم
افقی 12 نسبت زن و شوهر -> همسر
افقی 13 گروه‌ها -> افواج
افقی 13 وسیله ترمز -> لنت
افقی 13 ناشایست -> ناروا
افقی 14 جمع مولی، سروران -> موالی
افقی 14 روستا -> ابادی
افقی 15 اسید کلریدریک -> جوهرنمک
افقی 15 قاتل گاندی -> رامینات
عمودی 1 لباسی بلند بر روی لباس‌های دیگر -> بالاپوش
عمودی 1 وجه نقدی که در یک کشور دارای ارزش قانونی است -> پولرایج
عمودی 2 دم‌بریده -> ابتر
عمودی 2 از آثار چخوف نویسنده روسی -> ایوانف
عمودی 3 سرشت و فطرت -> خمیره
عمودی 3 مباح -> روا
عمودی 3 اثر ابراهیم گلستان -> مدومه
عمودی 4 ورقه چاپی تبلیغاتی -> افیش
عمودی 4 پیاپی و ادامه‌دار -> مستمر
عمودی 4 یاری دهنده -> یاور
عمودی 5 رشته مروارید -> سلک
عمودی 5 رودی در روسیه -> لنا
عمودی 5 نشانه نت نویسی -> بمل
عمودی 5 نیروی زندگی -> جان
عمودی 6 داخل -> تو
عمودی 6 شهری در کرمانشاه -> روانسر
عمودی 6 جام معروف -> جم
عمودی 6 تکیه دادن -> لم
عمودی 7 پیوند زناشویی -> نکاح
عمودی 7 شهر عربستان -> جده
عمودی 7 تپه آثار باستانی در ۱۲ کیلومتری رودبار -> مارلیک
عمودی 8 استان شرق تهران -> سمنان
عمودی 8 پوشیده نگه داشتن -> کتمان
عمودی 9 بیماری التهاب کبد -> هپاتیت
عمودی 9 کلاغ سیاه -> زاغ
عمودی 9 پوشاننده -> ستار
عمودی 10 فتنه -> شر
عمودی 10 بله آلمانی -> یا
عمودی 10 سل -> تبلازم
عمودی 10 حرف همراهی -> با
عمودی 11 از تقسیمات ارتشی -> تیپ
عمودی 11 خزنده خوش خط و خال -> مار
عمودی 11 ترس -> بیم
عمودی 11 اسم -> نام
عمودی 12 بخشنده -> کریم
عمودی 12 ده هزار متر مربع -> هکتار
عمودی 12 هدایت کننده -> هادی
عمودی 13 عنصر فلزی نقره‌ای رنگ که از سوخت‌های اتمی است -> توریم
عمودی 13 دعوت به سکوت -> هیس
عمودی 13 ممارست -> تمرین
عمودی 14 لقب ابوبکر -> یارغار
عمودی 14 موش خرما -> راسو
عمودی 15 موضوعی را دوباره بررسی کردن -> بازنگری
عمودی 15 میان‌پرده -> انتراکت