حل مرحله 902 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 902 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 902 جدولانه کلاسیک

افقی 1 بر بلندای تپه‌ای باستانی و طبیعی در مرکز شهر خرم آباد واقع شده است -> قلعهفلکالافلاک
افقی 2 مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای -> امانو
افقی 2 فیلم شهریار بحرانی -> ملکسلیمان
افقی 3 پیچ و خم زلف -> شکنج
افقی 3 معیار و میزان -> ملاک
افقی 3 جواب مثبت -> اری
افقی 4 روستا -> قریه
افقی 4 پوستین وارونه -> وت
افقی 4 مقدار، اندازه -> کم
افقی 4 دندانساز -> مسنن
افقی 5 مدارا کردن -> رفق
افقی 5 زدودن و ستردن -> ازاله
افقی 5 اتمسفر -> جو
افقی 5 برجستگی لاستیک -> اج
افقی 6 از گروه‌های خونی -> او
افقی 6 توافق مخفیانه برای اقدام علیه دیگری -> تبانی
افقی 6 اولین زن فضانورد روس و جهان -> ترشکوا
افقی 7 فطرت و سرشت -> ذات
افقی 7 پرنده‌ای است زیبا و خوش‌آواز -> دراج
افقی 7 کارمزد -> کرا
افقی 8 گاو پرموی تبتی -> یاک
افقی 8 پارچه کهنه و کرباس -> رکو
افقی 8 چین و شکن -> یرا
افقی 8 پیکان -> فلش
افقی 9 جایز و شایسته -> روا
افقی 9 بزرگترین آبشار دنیا -> انژل
افقی 9 همراه همیشگی ٍمن -> بخس
افقی 10 موافت دولت با آمدن سفیری از طرف دولت دیگر -> اگرمان
افقی 10 دلواپس و مضطرب -> نگران
افقی 10 تلخ -> مر
افقی 11 صفت عدد -> تا
افقی 11 نیم تنه زنانه -> یل
افقی 11 خالق رمان جان شیفته -> رولان
افقی 11 آهک -> کلس
افقی 12 زشت‌تر و ناخوش‌تر -> انکر
افقی 12 حرف موصولی -> که
افقی 12 تصدیق انگلیسی -> یس
افقی 12 لباس شنا -> مایو
افقی 13 نرم و لطیف -> لین
افقی 13 اقیانوس کبیر -> ارام
افقی 13 بیان کننده -> مبین
افقی 14 از تیم‌های فوتبال لیگ برتر جزیره -> استونویلا
افقی 14 نمایندگی مجلس شورا -> وکالت
افقی 15 از شاهکارهای هنر معماری و کاشیکاری قرن یازدهم هجری قمری که به فرمان شاه عباس اول به مدت ۱۸ سال در اصفهان ساخته شد -> مسجدشیخلطفالله
عمودی 1 از رشته‌های ورزشی آبی -> قایقرانی
عمودی 1 اثر شاتوبریان -> اتالا
عمودی 2 تکیه بر پشتی -> لم
عمودی 2 وصله هنری -> رفو
عمودی 2 مجموعه اجزا یا اعضا که جسم یک موجود را تشکیل می‌دهند -> ارگانیسم
عمودی 3 نوازنده ترک -> عاشیق
عمودی 3 مردان -> ذکور
عمودی 3 همسر یا دختر کنت -> کنتس
عمودی 4 کمک مربی آلمانی سابق استقلال تهران -> هنکه
عمودی 4 لای جامه -> تا
عمودی 4 فرمانده -> امیر
عمودی 4 وجه ناتمام -> وج
عمودی 5 واحد اندازه‌گیری شدت صوت -> فون
عمودی 5 دم بریده -> ابتر
عمودی 5 خاندان -> ال
عمودی 5 طولانی‌ترین رشته کوه دنیا -> اند
عمودی 6 از بروج دوزاده‌گانه -> جوزا
عمودی 6 معدن -> کان
عمودی 6 سرمربی تیم ملی فوتبال ایران -> کروش
عمودی 7 ناچیز -> کم
عمودی 7 از بافت‌های فیبر مانند است که عضله را به استخوان متصل می‌کند -> تاندون
عمودی 7 آرزوی دربند -> رهایی
عمودی 8 درد و رنج -> الم
عمودی 8 پول ترکیه -> لیر
عمودی 8 شهری در سوئیس -> ژنو
عمودی 8 حشره مزاحم -> ملخ
عمودی 9 سخنان بیهوده و یاوه -> لکلکه
عمودی 9 تفرجگاهی در شهر تبریز -> ایلگلی
عمودی 9 خاندان -> ال
عمودی 10 ایالت مسلمان نشین هند -> اسام
عمودی 10 خانه زمستانی -> تجر
عمودی 10 رسم کننده -> راسم
عمودی 11 از وسایل تنبیه در مکتب‌خانه‌های قدیم -> فلک
عمودی 11 حرف کشیدنی -> جر
عمودی 11 ماه پاییزی -> ابان
عمودی 11 جغد -> بوف
عمودی 12 قدم یک‌پا -> لی
عمودی 12 سلاح پرتابی -> موشک
عمودی 12 اتاقک زیر کشتی -> خن
عمودی 12 سنگ طلق -> میکا
عمودی 13 ورم -> اماس
عمودی 13 ساقه خورشتی -> کرفس
عمودی 13 آبراه و ترعه -> کانال
عمودی 14 کاروان شادی -> کارناوال
عمودی 14 ناسیونال -> ملی
عمودی 14 تکرار حرفی -> لل
عمودی 15 لاک‌پشت‌های مبارز -> نینجا
عمودی 15 در ۵۶ کیلومتری زابل قرار دارد و بیش از ۵ هزار سال قدمت دارد -> شهرسوخته