حل مرحله 901 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 901 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 901 جدولانه کلاسیک

افقی 1 دزد -> سارق
افقی 1 کتاب مقدس زرتشت -> اوستا
افقی 1 معیار -> ملاک
افقی 2 بشقاب لب تخت کوچک -> پیشدستی
افقی 2 دارای اعتبار و شرف -> ابرومند
افقی 3 لحظه کوتاه -> ان
افقی 3 عدد خیطی ->
افقی 3 پایتخت فرهنگی ایران -> سه
افقی 3 ورزش مادر -> شیراز
افقی 4 واحد تنیس -> ست
افقی 4 مرکز کانادا -> اتاوا
افقی 4 نوعی خار -> یز
افقی 4 دروازه -> درب
افقی 5 نمو -> رشد
افقی 5 آزاد شده -> مرخص
افقی 5 نخ بافتنی -> کاموا
افقی 6 خمیدگی -> انحنا
افقی 6 مرکز قطر -> دوحه
افقی 6 محل فرود هواپیما -> باند
افقی 7 عریان -> رت
افقی 7 خشک شدن -> یبس
افقی 7 از نام‌های خانم‌ها -> درسا
افقی 7 کشت به امید باران -> دیم
افقی 8 یکی از شایع‌ترین مشکلات اپتیکی چشم -> استیگماتیسم
افقی 9 معدن -> کان
افقی 9 برومند، رستگار -> رشید
افقی 9 دوست -> یار
افقی 9 به وسیله -> با
افقی 10 رهایی -> رستن
افقی 10 نان کاغذی -> لواش
افقی 10 عرصه نبرد -> میدان
افقی 11 شاعر از آنان چشم یاری داشته -> یاران
افقی 11 مرد بخشنده -> هشام
افقی 11 مقابل غرب -> شرق
افقی 12 جمع منت -> منن
افقی 12 برگ برنده -> اس
افقی 12 یکی از چهار عمل اصلی در ریاضی -> تقسیم
افقی 12 فرار حیوان -> رم
افقی 13 علف خشک -> خس
افقی 13 اخذ کردن -> گرفتن
افقی 13 داخل -> تو
افقی 13 چهره ->
افقی 14 اروپا و آسیا را گویند -> اوراسیا
افقی 14 تقویم -> روزشمار
افقی 15 تارمی جلوی ایوان -> نرده
افقی 15 شیوه، روش یا معیار معتبر -> هنجار
افقی 15 خودرو جنگی -> تانک
عمودی 1 شکرگزاری -> سپاس
عمودی 1 از آثار دیدنی و باستانی شیراز که از دوره زندیه به جا مانده است -> ارگکریمخان
عمودی 2 بزرگترین سامانه‌ای که تاکنون به دست انسان طراحی، مهندسی و اجرا گردیده است -> اینترنت
عمودی 2 بالارو -> اسانسور
عمودی 3 باران کم -> رش
عمودی 3 بخیل ->
عمودی 3 پزشک کارآموز -> شح
عمودی 3 مردود -> انترن
عمودی 4 بچه می‌کشد -> قد
عمودی 4 گیاهی از تیره آلاله -> ادنیس
عمودی 4 رمق آخر -> نا
عمودی 4 پسوند زمان -> گاه
عمودی 5 بی‌رمق و شل -> سست
عمودی 5 دم بریده -> ابتر
عمودی 5 میوه کال -> نارس
عمودی 6 تهمت، افترا -> اتهام
عمودی 6 کشوری جزیره‌ای در اقیانوس هند -> سیشل
عمودی 6 نادان -> سفیه
عمودی 7 حرف پیروزی -> وی
عمودی 7 دعای زیر لب -> ورد
عمودی 7 پاپوش سنتی -> گیوه
عمودی 7 از ضمای متصل -> تان
عمودی 8 کنایه از عجیب و غریب بودن -> شاخودمداشتن
عمودی 9 اینگونه هم لنگه بار است -> تای
عمودی 9 بیابان -> صحرا
عمودی 9 دشوار -> شاق
عمودی 9 علامت مفعول بی‌واسطه -> را
عمودی 10 هوای گرفته -> ابری
عمودی 10 وجود -> هستی
عمودی 10 پوشیده و پنهان -> مستور
عمودی 11 گیاه پیچنده -> رازک
عمودی 11 روزهای عرب -> ایام
عمودی 11 درنده جنگلی -> یوز
عمودی 12 میوه گرمسیری -> موز
عمودی 12 مایه حیات -> اب
عمودی 12 نوعی چسب نجاری -> سریشم
عمودی 12 پراکندگی -> شت
عمودی 13 تکیه به پشتی -> لم
عمودی 13 لحظه به لحظه -> دمادم
عمودی 13 مروارید -> در
عمودی 13 من و جنابعالی ->
عمودی 14 حرمسرا -> اندرونی
عمودی 14 سالار ملی -> باقرخان
عمودی 15 یکی از خورش‌های اصیل ایرانی -> کدوبادمجان
عمودی 15 سند -> مدرک