حل مرحله 900 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 900 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 900 جدولانه کلاسیک

افقی 1 عزرائیل -> ملکالموت
افقی 1 بسامد -> فرکانس
افقی 2 بیماری قندی -> دیابت
افقی 2 ظرف شیشه‌ای آزمایشگاه -> بالن
افقی 2 فیلمی با شرکت هدیه تهرانی -> دنیا
افقی 3 تپه -> اکمه
افقی 3 مورد استعمال -> کاربرد
افقی 3 زهرآگین -> سمی
افقی 4 نفس خسته -> هن
افقی 4 پیروان پیامبر -> امت
افقی 4 دوش و کتف -> خا
افقی 4 محل کار کارمند -> اداره
افقی 5 کمک کردن -> امداد
افقی 5 ویران -> بایر
افقی 5 نیم صدای انسان خواب -> خر
افقی 6 سگ بیمار -> هار
افقی 6 سختی و عذاب -> وبال
افقی 6 تکان و جنبش -> لرزش
افقی 7 قیصر روم -> سزار
افقی 7 ثعلب -> روباه
افقی 7 نار -> اتش
افقی 8 جوانمردی -> فتوت
افقی 8 فیل ماقبل تاریخ -> ماموت
افقی 8 شریعت -> ایین
افقی 9 از حبوبات -> لپه
افقی 9 چاره اندیشی -> تدبیر
افقی 9 نوعی چاپ -> افست
افقی 10 زندانیان -> اسرا
افقی 10 ضربه آهنگ -> ریتم
افقی 10 بیم -> ترس
افقی 11 کلام تعجب خانم‌ها -> وا
افقی 11 باقیمانده -> تتمه
افقی 11 همت قوی -> اراده
افقی 12 معجر -> روسری
افقی 12 مادر عرب -> ام
افقی 12 ناخوش و بیمار -> کسل
افقی 12 علامت قرآنی -> مد
افقی 13 رقیب تام -> جری
افقی 13 نوعی لباس زمستانی -> بارانی
افقی 13 معلم متوسطه -> دبیر
افقی 14 آفریده شدگان -> انام
افقی 14 مهربان -> ریوف
افقی 14 مسافت قریب شش کیلومتر -> فرسنگ
افقی 15 چشم انتظار بودن -> نگرانی
افقی 15 ورزشگاه -> استادیوم
عمودی 1 چرب زبانی -> مداهنه
عمودی 1 از شهرهای اصفهان -> فلاورجان
عمودی 2 شاید -> لیکن
عمودی 2 جلگه وسیع -> استپ
عمودی 2 تخت -> اورنگ
عمودی 3 دهان -> کام
عمودی 3 آمال -> ارزوها
عمودی 3 غیر ثابت -> سیار
عمودی 4 پوشیده سخن گفتن -> ابهام
عمودی 4 همراه آشغال -> ات
عمودی 4 پرده -> ستر
عمودی 4 من و تو -> ما
عمودی 5 لنگه در -> لت
عمودی 5 هر چیز گرد -> مدور
عمودی 5 نظم و نسق -> ترتیب
عمودی 6 دوست خاموش -> کتاب
عمودی 6 همواره -> مدام
عمودی 6 تصدیق فارسی -> اری
عمودی 7 کلرا -> وبا
عمودی 7 از شهرهای فارس -> داراب
عمودی 7 بیماری سگی -> هاری
عمودی 8 عموی حضرت ابراهیم -> تارخ
عمودی 8 مخترع دوربین سینما -> لومیر
عمودی 8 پناهگاه -> ماوا
عمودی 9 نمدمال -> لباب
عمودی 9 حصیر -> بوریا
عمودی 9 دم -> نفس
عمودی 10 مرتجع فلزی -> فنر
عمودی 10 ابزار -> الات
عمودی 10 زبان مردم کشور ترکیه -> ترکی
عمودی 11 شکل گرد هندسی -> دایره
عمودی 11 ورم -> اماس
عمودی 11 نت چهارم -> فا
عمودی 12 پیش شماره -> کد
عمودی 12 شکاف -> درز
عمودی 12 حرف تنفر -> اف
عمودی 12 دل پیچه -> دلدرد
عمودی 13 از یاد بردن -> انسا
عمودی 13 اهل -> شایسته
عمودی 13 چه بسا -> بسی
عمودی 14 عکس پرسنلی -> نیمرخ
عمودی 14 سرفصل روزنامه -> تیتر
عمودی 14 بهشت -> مینو
عمودی 15 از اثرهای معروف صادق هدایت -> سایهروشن
عمودی 15 حیران و سرگردان -> سردرگم