جواب مرحله 287 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 287 جدولانه یک

جواب مرحله 287 جدولانه یک

آذوقه سفر -> راه توشه
آرزوها -> آمال
ادامه مطلب -> ذیل
ارجمندی -> عز
از پوشاک زمستانی -> شال
از مقامات ارتشی -> سرتیپ
افسوس -> دریغ
اندازه گرفتن پارچه -> ذرع
اندوه -> هم
اوراق درسی -> جزوه
اولتیماتوم -> اخطار
اکنون -> همیدون
بازگشت -> رجوع
بازیگر سریال دارا و ندار -> رضا توسلی
بالغ نشده -> نابالغ
بدون سقف -> روباز
بلندی -> اوج
بلیغ -> رسا
بیهوده و بی معنی -> یاوه
پاداش خوبی -> اجر
پررونق -> آباد
تابلویی از میکلانژ -> روز رستاخیز
ترمینال -> پایانه
جغرافی دان قرن هفتم -> یاقوت حموی
چاره جویی -> تدبیر
حرارت -> دما
حرف آخر انگلیسی -> زد
خالص -> قح
خشمگین -> غضبان
خطی در دایره -> قطر
خواب آلود -> خمار
خواهر -> آبجی
خیزابه -> موج
دانه خوشبو -> هل
دانه سیاه -> سویدا
دوستی -> مودت
دیار -> موطن
رادار زیردریایی -> سونار
رغبت -> تمایل
روشنایی -> ضو
زائو ترسان -> آل
زشت و پلید -> قبیح
سالن -> تالار
سر و سامان -> نوا
سفید رنگ -> آبیض
شوکت -> جلال
صندلی اسب -> زین
ضمیر غایب -> او
فیلمی از تیم برتون -> ادوود
قاعده و دستور -> ضابطه
قرارداد مقدماتی -> قولنامه
گمراه -> ضال
گواهان -> شواهد
مات و مبهوت -> حیران
ماه -> قمر
ماهی فلکی -> هوت
مایع لعابدار -> آهار
مترجم معاصر ایرانی -> محمد آرام
مرغ می رود -> جا
مشتری -> خریدار
معجزه اللهی -> آیت
مقابل کهنه -> نو
نحس و نامبارک -> شوم
نصف -> نیم
نغمه -> آواز
نیروی حیات -> جان
هادی برق -> رسانا
همسر خروس -> مرغ
واحد پول ژاپن -> ین
کارگردان هالیوودی فیلم جنجال -> جو بی هارولد
کاکل مرغ -> پوپ
کوچک -> که
کوشش -> جهد
یقین -> حتم

powerbank