حل مرحله 896 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 896 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 896 جدولانه کلاسیک

افقی 1 از غذاهای سنتی خطه سرسبز شمال -> کتهکباب
افقی 1 آگاهی خواستن -> استطلاع
افقی 2 آنچه به باور نزدیک است -> قریببهیقین
افقی 2 مرزبان -> کیا
افقی 3 پسوندی برای مزارع -> زار
افقی 3 رتبه اداری -> اشل
افقی 3 شکم‌بند طبی -> گن
افقی 3 دندان ناپایدار -> لق
افقی 4 فخر فروشی -> نخوت
افقی 4 به رخ کشیدن خوبی و احسان -> منت
افقی 4 بیماری کم‌خونی -> انمی
افقی 5 توپ چوگان -> گوی
افقی 5 جزم اندیش -> دگم
افقی 5 جمع محذور به معنی ناروا و ممنوع -> محظورات
افقی 6 استوار و سست نشدنی -> تزلزلناپذیر
افقی 6 استخوان ساق دست یا پا -> قصب
افقی 7 ماه کارگری -> مه
افقی 7 بازنده شطرنج -> مات
افقی 7 عدد سه رقمی -> ااا
افقی 7 از ابزار بنایی -> ماله
افقی 8 بلای بنیان‌کن -> سیل
افقی 8 سپر -> درق
افقی 8 پایتخت سوییس -> برن
افقی 9 از نام‌های خدا -> منان
افقی 9 اختیار کامل -> تام
افقی 9 ضمیر اشاره نزدیک -> این
افقی 9 حرف خطاب -> ای
افقی 10 روپوش بیمارستانی -> گان
افقی 10 صنعتگر و نیکوکار فرانسوی و بنیانگذار صندوق پس‌انداز و همچنین کارخانه قند و شکر -> بنیامیندلسر
افقی 11 واحدی در یک مؤسسه دولتی که کار رسیدگی به هزینه‌ها و پرداخت‌های آن مؤسسه مطابق با بودجه و مقررات مالی را بر عهده دارد -> ذیحسابی
افقی 11 جامه بلند -> ردا
افقی 11 کمانگیر نامی -> ارش
افقی 12 استارت قدیمی -> هندل
افقی 12 کنار نیمکت -> میز
افقی 12 برقرار و دایر -> اباد
افقی 13 خسیس -> شح
افقی 13 تصدیق آلمانی -> یا
افقی 13 رخنه در کار -> خلل
افقی 13 نشانه قرآنی -> ایه
افقی 14 مزه ناخوشایند -> تلخ
افقی 14 از تیم‌های فوتبال ایران -> ملوانانزلی
افقی 15 میدان تاریخی اصفهان -> نقشجهان
افقی 15 تنگه ترکیه که دریای اژه و مرمره را به هم پیوند می‌دهد -> داردانل
عمودی 1 کاری را به بهترین وجه انجام دادن -> سنگتمامگذاشتن
عمودی 2 کوبیدن در -> تق
عمودی 2 نام مورینیو -> خوزه
عمودی 2 زندان مسعود سعد سلمان -> نای
عمودی 2 گلو -> حلق
عمودی 3 روستایی تاریخی در نزدیکی منجیل گیلان با سرو هزار ساله -> هرزویل
عمودی 3 رویداد ناگهانی و معمولا ناگوار -> سانحه
عمودی 3 خط روی شیشه -> خش
عمودی 4 پول میانمار -> کیات
عمودی 4 سیاره خاکی -> زمین
عمودی 4 نوعی ریاست مجلس -> سنی
عمودی 5 گربه‌سان تیزرو -> ببر
عمودی 5 واسطه در معامله -> دلال
عمودی 5 پیله کرم ابریشم -> بادامه
عمودی 6 مایه حیات -> اب
عمودی 6 آهن‌ربای خارجی -> مگنت
عمودی 6 سست و بی‌حال -> تنبل
عمودی 6 تو و میان چیزی -> لا
عمودی 7 کاتالوگ فرهنگستان -> بهانما
عمودی 7 برادر مادر -> دایی
عمودی 7 مایه حیاتی بدن -> خون
عمودی 8 از بخش‌های اوستا در ستایش خدا -> یشت
عمودی 8 از تیم‌های سری آ ایتالیا -> پارما
عمودی 8 درس خوانده -> ملا
عمودی 9 کمتر -> اقل
عمودی 9 اندام چشایی -> مذاق
عمودی 9 ایالتی در آمریکا -> مریلند
عمودی 10 نت آخر -> سی
عمودی 10 شب زنده‌داری -> احیا
عمودی 10 سندروم نقص ایمنی اکتسابی -> ایدز
عمودی 10 یک بر روی یک -> اا
عمودی 11 کوته‌بین و سختگیر -> تنگنظر
عمودی 11 بصیر -> بینا
عمودی 11 زشت‌تر -> انر
عمودی 12 رشد کردن -> نمو
عمودی 12 از شهرهای آذربایجان شرقی -> مرند
عمودی 12 خدا -> ایزد
عمودی 13 اثر چربی -> لک
عمودی 13 بیماری زردی -> یرقان
عمودی 13 در میان و تو در تو -> لابهلا
عمودی 14 طایفه کوچ‌نشین -> ایل
عمودی 14 متضاد فرع -> اصل
عمودی 14 سوره سبحان -> اسرا
عمودی 14 پول ژاپن -> ین
عمودی 15 به رستگاری و راه خوشبختی رسیدن -> عاقبتبهخیرشدن