حل مرحله 893 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 893 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 893 جدولانه کلاسیک

افقی 1 صاحب کتاب الکافی -> شیخکلینی
افقی 1 گلی است تمام فصل -> شیپوری
افقی 2 پرنده سعادت -> هما
افقی 2 میوه تلفنی -> الو
افقی 2 پدر -> ابوی
افقی 2 نخستین سه رقمی -> صد
افقی 3 پیامبران -> رسل
افقی 3 پاسخ مثبت -> اری
افقی 3 زندیق -> مرتد
افقی 4 از شهرهای کرمان -> انار
افقی 4 از حبوبات -> عدس
افقی 4 بوی ماندگی -> نا
افقی 5 اول شخص جمع -> ما
افقی 5 جوان -> برنا
افقی 5 حیوانی که اصلا نمی‌تواند رو به عقب برود -> کانگورو
افقی 6 محصول آب و صابون -> کف
افقی 6 مردن از غصه -> دق
افقی 6 ظرف ماست -> کاسه
افقی 6 کنسل شدن -> لغو
افقی 7 بندگی -> رق
افقی 7 حکومت دیکتاتوری -> استبداد
افقی 7 پنج ترکی -> بش
افقی 8 بچه بازیگوش -> ناقلا
افقی 8 فیلم معروف داریوش مهرجویی -> گاو
افقی 8 کشوری در جنوب آفریقا -> لسوتو
افقی 9 ناپیدا -> گم
افقی 9 ببر فرانسه -> کلمانسو
افقی 9 ردیف -> رج
افقی 10 سر خوردن -> لیز
افقی 10 نوعی ادویه -> کاری
افقی 10 آزاد و رها -> ول
افقی 10 رایحه -> بو
افقی 11 محمد خدابنده -> الجایتو
افقی 11 دلسوز و مهربان -> مشفق
افقی 11 خاک صنعتی -> رس
افقی 12 بنیاد -> اس
افقی 12 در داخل کمد است -> کشو
افقی 12 مردان -> رجال
افقی 13 رانده شده و صفت شیطان -> رجیم
افقی 13 وسیله -> الت
افقی 13 پیامبر -> نبی
افقی 14 نت مخمور -> می
افقی 14 شادمانی -> مسرت
افقی 14 زخمی بر صورت -> ریش
افقی 14 خشنودی -> رضا
افقی 15 بندر مهم سیستان و بلوچستان -> چابهار
افقی 15 شهر مهم ایالت واشنگتن -> سیاتل
افقی 15 هرگز نه عرب -> لن
عمودی 1 نامی پسرانه -> شهرام
عمودی 1 سنگستان -> سنگلاخ
عمودی 1 از اجزای دست و پا -> مچ
عمودی 2 دریا -> یم
عمودی 2 پسوند آلودگی -> ناک
عمودی 2 کتاب روسو -> امیل
عمودی 2 تزویر -> ریا
عمودی 3 سنگ سخت -> خارا
عمودی 3 وسط سر -> فرق
عمودی 3 شیشه و آبگینه -> زجاج
عمودی 4 عدد اتمی این عنصر ۸۲ است -> سرب
عمودی 4 بانک خانگی -> قلک
عمودی 4 پریشان و مضطرب -> اسیمه
عمودی 5 نمی‌تواند حرف بزند -> لال
عمودی 5 قبول نشده -> رد
عمودی 5 بیخودی -> الکی
عمودی 5 هنگام غروب -> مسا
عمودی 6 قلب قرآن -> یل
عمودی 6 سیمرغ -> عنقا
عمودی 6 سوگ و عزا -> ماتم
عمودی 6 تکرار حرفی از الفبا -> رر
عمودی 7 صحرایی در آمریکا -> نوادا
عمودی 7 گوشتی که بر روی زغال بپزند -> سگارو
عمودی 7 همراه آشغال -> ات
عمودی 8 خاک صنعتی -> رس
عمودی 8 کفش ورزشی -> کتانی
عمودی 8 تمام و همه -> کل
عمودی 9 از ادات ندا -> ای
عمودی 9 خواب بد -> کابوس
عمودی 9 برجیس -> مشتری
عمودی 10 نیمه تاریک زمین -> شب
عمودی 10 انسان بدکار -> فاسد
عمودی 10 از ورزش‌های رزمی -> ووشو
عمودی 10 حرف گزینش -> یا
عمودی 11 روز تازی -> یوم
عمودی 11 بوته تازه رسته -> نهال
عمودی 11 در هم پیچیدن -> لف
عمودی 11 تراوش -> نشت
عمودی 12 بنیاد و شالوده -> پیرنگ
عمودی 12 بعد از غذا می‌خورند -> دسر
عمودی 12 نزدیکی -> قرب
عمودی 13 زخم حاصل از سوختگی -> تاول
عمودی 13 متر دستی -> وجب
عمودی 13 پوست دباغی شده -> جیر
عمودی 14 تماشای جستجوگرانه -> رصد
عمودی 14 میل و علاقه به انجام کاری -> رغبت
عمودی 14 پشت سر -> ورا
عمودی 14 گمراهی -> ضل
عمودی 15 عنصر نمک -> ید
عمودی 15 اثری از سیمین دانشور -> سووشون
عمودی 15 صحابه ایرانی پیامبر اسلام -> سلمان