حل مرحله 892 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 892 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 892 جدولانه کلاسیک

افقی 1 تجربه و آزمایش -> کارازمایی
افقی 1 از رگ‌های اصلی بدن -> شاهرگ
افقی 2 بخار کردن -> تبخیر
افقی 2 فهرست غذا -> منو
افقی 2 چراغدان -> قندیل
افقی 3 آب منجمد -> یخ
افقی 3 نوعی آجیل -> مشکلگشا
افقی 3 محو کردن -> امحا
افقی 4 مقصدش دریاست -> رود
افقی 4 پوشاک سر -> کلاه
افقی 4 پاک و پاکیزه -> طیب
افقی 4 نام ترکی -> اد
افقی 5 کالا و متاع -> اروس
افقی 5 طلیعه اعداد -> یک
افقی 5 نماد شکل‌پذیری -> موم
افقی 5 پست و فرومایه -> دنی
افقی 6 عضو پیچ در پیچ شکم -> روده
افقی 6 کمیسر -> کلانتر
افقی 7 رفت و آمد به شتاب -> تکاپو
افقی 7 تابناک و نوردهنده -> منیر
افقی 7 دست پیمان -> بیعت
افقی 8 پایتخت اتریش -> وین
افقی 8 این نام، نام دو تن از شاهان هخامنشی است -> کمبوجیه
افقی 8 با دریا جیحون شود -> امو
افقی 9 از جانوران درنده -> پلنگ
افقی 9 از مؤسسات مالی -> بانک
افقی 9 عملیات جنگی آزمایشی -> مانور
افقی 10 از هم پاشیده -> متلاشی
افقی 10 دایی شیرازی -> خالو
افقی 11 متکدی -> گدا
افقی 11 نیشتر -> ادر
افقی 11 نشانه مفعولی -> را
افقی 11 گریختن -> فرار
افقی 12 برکت برنج -> ری
افقی 12 هوش و حافظه -> ویر
افقی 12 باایمان -> مومن
افقی 12 تخلص علی اکبر دهخدا -> دخو
افقی 13 قلعه و حصار -> اورا
افقی 13 شخصی که در فن یا صنعتی دارای تخصص و تجربه علمی باشد -> تکنیسین
افقی 13 خیس -> تر
افقی 14 قوم و خویشاوند -> فامیل
افقی 14 پول نقد -> وجه
افقی 14 ویژگی راه باریکی که فقط چهارپایان یا مردم پیاده می‌توانند از آن عبور کنند -> مالرو
افقی 15 بیماری زردی -> یرقان
افقی 15 ورزش دارحلقه -> ژیمناستیک
عمودی 1 شیره خشکیده گون -> کتیرا
عمودی 1 مکان‌نگاری -> توپوگرافی
عمودی 2 مشرب -> ابخور
عمودی 2 پیمانه و اندازه -> کیل
عمودی 2 جدا کننده اتاق‌ها از یکدیگر -> دیوار
عمودی 3 مهره‌ای در شطرنج -> رخ
عمودی 3 معادل فارسی ژیروسکوپ -> دوراننما
عمودی 3 توان و نیرو -> رمق
عمودی 4 زن شوهر مرده -> ایم
عمودی 4 غذای مریض -> سوپ
عمودی 4 همنشین گنده -> گت
عمودی 4 ضروری و لازم -> وایا
عمودی 5 گاهی روی پلو می‌ریزند -> زرشک
عمودی 5 وسیله نخ‌ریسی -> دوک
عمودی 5 گل ته حوض -> لای
عمودی 5 هرگز نه عرب -> لن
عمودی 6 از اعضای داخلی بدن -> کلیه
عمودی 6 اقدام به کاری کردن -> مبادرت
عمودی 7 دارایی‌ها -> املاک
عمودی 7 پیشکار -> مباشر
عمودی 7 نوعی آینه یا عدسی -> کوژ
عمودی 8 دنباله -> ینگه
عمودی 8 معاصر -> کنونی
عمودی 8 نجات دهنده -> منجی
عمودی 9 زادگاه نیما شاعر نوپرداز -> یوش
عمودی 9 محبوب ناصرالدین‌شاه -> ملیجک
عمودی 9 مجموعاً -> رویهم
عمودی 10 پر ناز و عشوه -> اطواری
عمودی 10 پنجم عرب -> خامس
عمودی 11 محکم -> شق
عمودی 11 خجسته و مبارک -> یمن
عمودی 11 پرنده سعادت -> هما
عمودی 11 پدر شعر نو -> نیما
عمودی 12 مشک -> اناب
عمودی 12 حرارت بالای بدن -> تب
عمودی 12 حرف نخست الفبای فارسی -> الف
عمودی 12 سوره ۱۱۴ قرآن -> ناس
عمودی 13 خراب کردن -> هدم
عمودی 13 کسی که با کشتی روی دریا گردش و مسافرت کند -> دریانورد
عمودی 13 پارچه کهنه -> لت
عمودی 14 سبزی کبابی -> ریحان
عمودی 14 برادر پدر -> عمو
عمودی 14 منجم -> اختری
عمودی 15 دسته‌ای از بردگان و جنگجویان حرفه‌ای در روم باستان -> گلادیاتور
عمودی 15 وسیله کمک حرکتی اطفال -> روروک