جواب مرحله 286 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 286 جدولانه یک

جواب مرحله 286 جدولانه یک

آغوش -> بر
از انجیل ها -> متی
از خواهران برونته -> آن
از نام های بلبل -> هزار آوا
اسلحه کمری -> کلت
اسکلت -> استخوان بندی
الهه مصری -> آمون
بازیگر فیلم زندگی جای دیگر جاریست -> حامد بهداد
بازیگر فیلم متروپل -> پولاد کیمیایی
بدی -> شر
برادر کمبوجیه -> بردیا
بز کوهی -> کل
بزرگ ایل و طایفه -> بکتاش
بزه -> جرم
بهار زندگی -> جوانی
پایداری -> ایستادگی
پزشک اتاق عمل -> جراح
پهلوان -> گو
پول غنا -> سدی
تثبیت شده -> نهادینه
توانایی -> یرا
تکرار حرف آخر -> یی
جایز شرعی -> حلال
چسبناک -> دج
حرف فاصله -> تا
حق الزحمه -> اجرت
حلق -> گلو
حکم ابلاغی -> بخشنامه
حیوان علفخوار -> گاو
خطاب محترمانه آقایان -> جناب
خوناشام سینما -> دراکولا
درستگاه چاپگر -> پرینتر
دوربین نجومی -> تلسکوپ
رتبه کارمندی -> اشل
رمق آخر -> نا
رنگ مخالف -> وارنگ
ریسمان شکار -> کمند
زهر -> سم
زیاد کردن -> افزایش
ساز شاکی -> نی
ستمکار -> جابر
سرشت -> جوهره
سرقت کردن -> دزدیدن
سگ بیمار -> هار
سیلی -> لت
شعله آتش -> لهب
شهر جشنواره سینمایی -> کن
صلح -> آشتی
صندلی دندانپزشکی -> یونیت
ضربه سر -> هد
طوفان برف و باران -> بوران
طی کردن راه -> سلوک
عدد خیطی -> سه
عدل -> داد
عمامه -> دستار
غربال -> الک
غله کوبیده نشده -> کفه
فنی در کشتی -> کندهافلاک
فیلمی با بازی بهروز وثوقی -> گرداب گناه
قوم مغول -> تاتار
گاز سمی -> کلر
لشکریان -> خیل
مرتجع لاستیکی -> کش
مزه دهان جمع کن -> گس
مصیبت -> بلا
ملعون کربلا -> یزید
مملو -> آکنده
مناطق گرم -> حاره
میوه صد دانه -> انار
میوه نرسیده -> کال
نت آخر -> سی
نت اول -> دو
نشانه حاصل مصدر -> گی
نشانه های نوشتاری -> حروف
نفس بلند -> آه
نوعی شامی -> کتلت
نوعی کبک -> دری
نوعی یقه -> ارو
ولخرجی کردن -> اسراف
کامپیوتر -> رایانه
کمی و نقصان -> افت
یازده -> اا
یگانه -> احد

powerbank