حل مرحله 885 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 885 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 885 جدولانه کلاسیک

افقی 1 مجری خندوانه -> رامبدجوان
افقی 1 نام دخترانه -> نسرین
افقی 2 دارای حرارت -> گرم
افقی 2 واگیری بیماری -> سرایت
افقی 2 نصف صد و چهل -> هفتاد
افقی 3 عنوان جانور سال نود و چهار -> بز
افقی 3 جمع غریزه -> غرایز
افقی 3 فانوس دریایی -> فار
افقی 3 از ادات تشبیه -> سا
افقی 4 از سبزی‌های خوردنی -> رشاد
افقی 4 راز بی‌پایان -> را
افقی 4 روشنایی -> نور
افقی 4 گلخن حمام -> تون
افقی 5 زنخدان -> چانه
افقی 5 فربه -> چاق
افقی 5 ستارگان -> انجم
افقی 6 بلندآوازگی -> شهره
افقی 6 نیکوکار -> خیر
افقی 6 درخت لرزان -> بید
افقی 7 آزاد -> رها
افقی 7 مجموعه وسایل زندگی که عروس به خانه داماد می‌برد -> جهیز
افقی 7 گیاهی دارای الیاف سلولوزی بسیار محکم -> کنف
افقی 7 پیشوند نفی -> نا
افقی 8 قدرت -> یارا
افقی 8 الله اکبر گفتن -> تکبیر
افقی 8 سرخ -> احمر
افقی 9 سیب گاز زده -> یب
افقی 9 ترس بنزینی -> باک
افقی 9 نوعی چسب صنعتی -> رزین
افقی 9 اهل مکه -> مکی
افقی 10 دلدادگی -> عشق
افقی 10 قفل کمربند -> سگک
افقی 10 پساوند آراستن -> ارای
افقی 11 غلیان، شور و هیجان -> جوشش
افقی 11 عیب -> عار
افقی 11 به تدریج -> کمکم
افقی 12 درس خوانده -> ملا
افقی 12 زرد انگلیسی -> یلو
افقی 12 حرف پیروزی -> وی
افقی 12 گاز مهتابی -> نیون
افقی 13 علامت جمع -> ها
افقی 13 سنگدل -> قسی
افقی 13 قضاوت -> داوری
افقی 13 سموم بدن را دفع می‌کند -> اب
افقی 14 خراب -> ویران
افقی 14 نوعی چسب -> سریشم
افقی 14 سلام تلفنی -> الو
افقی 15 از عنکبوتیان -> رتیلا
افقی 15 مانع حرکت یا فعالیت آزادانه -> دستوپاگیر
عمودی 1 هر یک از دسته‌های آوندی در یک برگ -> رگبرگ
عمودی 1 سرپرست قوه مجریه -> رییسجمهور
عمودی 2 بها و قیمت -> ارزش
عمودی 2 سنگ آسمانی -> شهاب
عمودی 2 بخشی از کشور در قدیم -> ولایت
عمودی 3 تکرار حرف -> مم
عمودی 3 ورقه کاغذی با قطع استاندارد -> اچهار
عمودی 3 نماز واپسین -> عشا
عمودی 3 شهر زیارتی -> ری
عمودی 4 بی‌وفا -> غدار
عمودی 4 اندام تنفسی جانوران دریایی -> ابشش
عمودی 4 سخن و گفتار -> قال
عمودی 5 پس‌غذا -> دسر
عمودی 5 راه روشن -> نهج
عمودی 5 سفید ترکی -> اق
عمودی 5 بخش اوستا -> یسنا
عمودی 6 ویژگی نوعی عقرب زرد بسیار سمی یا لشکر زیاد -> جراره
عمودی 6 بی‌حرمتی -> هتک
عمودی 6 امام اول شیعیان -> علی
عمودی 7 لازم و ضروری -> وایا
عمودی 7 مشک دوغ یا آب و ماست -> خیک
عمودی 7 باج -> ساو
عمودی 7 خطای فوتبالی -> سد
عمودی 8 نشانه و رد پا -> ایز
عمودی 8 همبرگری که روی آن پنیر چدار می‌ریزند -> چیزبرگر
عمودی 8 عبرت و پند -> درس
عمودی 9 یادداشت -> نت
عمودی 9 میوه آتشین -> نار
عمودی 9 پیشرو لشکر -> یزک
عمودی 9 سفید انگلیسی -> وایت
عمودی 10 بالا -> فوق
عمودی 10 ناشنوایی -> کری
عمودی 10 حرکتی در جدو -> کیوشو
عمودی 11 مقابل لیل -> نهار
عمودی 11 شهر آلمان -> بن
عمودی 11 اسم -> نام
عمودی 11 نوعی سطح شیبدار -> رمپ
عمودی 12 مسافرت -> سفر
عمودی 12 وفا کردن به عهد -> ایفا
عمودی 12 سکه طلای عهد دیلمیان -> رکنی
عمودی 13 نصف صورت -> رت
عمودی 13 مزه سریع -> تند
عمودی 13 اداره کننده گرمابه -> حمامی
عمودی 13 تخم مرغ فرنگی -> اگ
عمودی 14 شهری در جنوب غربی ایران -> یاسوج
عمودی 14 جمع‌آوری کننده نان خشک -> نمکی
عمودی 14 حاکم ولایت -> والی
عمودی 15 عملی از روی ناآگاهی -> ندانمکاری
عمودی 15 حشره عسل‌ساز -> زنبور