حل مرحله 883 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 883 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 883 جدولانه کلاسیک

افقی 1 خبرچین -> جاسوس
افقی 1 اثری از آرتور میلر -> حالتطبیعی
افقی 2 جهت -> سوی
افقی 2 از شهرهای استان کرمان -> سیرجان
افقی 2 گیاه دارویی -> رازک
افقی 3 بالنگ -> ترنج
افقی 3 لاستیک ماشین -> تایر
افقی 3 چپاول -> تاراج
افقی 4 غذای ظهر -> ناهار
افقی 4 بریدن رگ -> سل
افقی 4 حجاب و پوشش -> پرده
افقی 5 غیر دائمی -> موقت
افقی 5 جای روشنایی -> منار
افقی 5 لعن -> سب
افقی 6 حد وسط چند چیز -> معدل
افقی 6 صورتگر -> نقاش
افقی 6 جام ورزشی -> کاپ
افقی 7 عضو پا -> ساق
افقی 7 کلروفیل گیاهان -> سبزینه
افقی 7 تاج -> افسر
افقی 8 دو سال پیش -> پیرار
افقی 8 حرص و علاقه شدید به چیزی -> ولع
افقی 8 کامپیوتر کیفی -> لپتاپ
افقی 9 روغن جلا -> ورنی
افقی 9 شهری در استان سیستان و بلوچستان -> چابهار
افقی 9 دستاویز -> اتو
افقی 10 خبرگزاری شوروی سابق -> تاس
افقی 10 پرتاب گلوله -> شلیک
افقی 10 مهره‌ای در شطرنج -> وزیر
افقی 11 عود -> ند
افقی 11 مجلس روسی -> دوما
افقی 11 دژخیم -> جلاد
افقی 12 وسط و بین -> میان
افقی 12 مخفف شاد -> شا
افقی 12 سرزنش -> نکوهش
افقی 13 نماینده یک دولت در یکی از شهرهای بیگانه -> کنسول
افقی 13 تکاور -> رنجر
افقی 13 سمت چپ -> یسار
افقی 14 جامه نازک -> یکلا
افقی 14 از حیوانات عظیم‌الجثه دریایی -> گاویال
افقی 14 دشمن -> عدو
افقی 15 تابلویی از ویلیام ترنر -> کاخنورهام
افقی 15 اختراع کننده -> مخترع
عمودی 1 رهایی یافتن -> جستن
عمودی 1 نخستین ماهواره فضایی -> اسپوتنیکیک
عمودی 2 برگ‌ها -> اوراق
عمودی 2 خرده‌گیری -> ایراد
عمودی 2 نیروگاه شمال ایران -> نکا
عمودی 3 صدر -> سینه
عمودی 3 گنبد زینتی -> مقرنس
عمودی 3 جای پوست کندن -> مسلخ
عمودی 4 گردآورنده -> جامع
عمودی 4 بلی در مکالمه -> ای
عمودی 4 دفتر شعر شاعران -> دیوان
عمودی 5 چاشنی ادویه‌دار -> سس
عمودی 5 سومین شهر وسیع استان گیلان -> رودسر
عمودی 5 ماه قمری -> شوال
عمودی 6 علامت مصدر جعلی -> یت
عمودی 6 از اختیارات شاعری -> قلب
عمودی 6 بی دست و پا در تداول عامه -> چلمن
عمودی 6 شعله آتش -> گر
عمودی 7 نگهبانی -> حراست
عمودی 7 گوشه‌ها -> زوایا
عمودی 7 جاده -> راه
عمودی 8 گاه مشکل‌گشا شود -> اجیل
عمودی 8 از سازها -> نیلبک
عمودی 8 کر نیست -> شنوا
عمودی 9 شهر خروس جنگی -> لار
عمودی 9 سرپوش خانم -> مقنعه
عمودی 9 نوعی زیرانداز -> جاجیم
عمودی 10 ماهی از نوع کنسروی -> تن
عمودی 10 پشتیبان -> پناه
عمودی 10 نخست -> اول
عمودی 10 از خدایان باستان -> را
عمودی 11 از لوازم‌التحریر -> تراش
عمودی 11 مرتعش -> لرزان
عمودی 11 فوت و فن -> لم
عمودی 12 داداش -> برادر
عمودی 12 بالای فرنگی -> اپ
عمودی 12 زاپاس -> یدکی
عمودی 13 دستبند زنانه -> یاره
عمودی 13 میراث‌خوار خرس -> کفتار
عمودی 13 پهنا -> وسعت
عمودی 14 سوگ -> عزا
عمودی 14 به دکمه دریچه هوای کاربراتور می‌گویند -> ساسات
عمودی 14 جنگاور -> بهادر
عمودی 15 فیلمی به کارگردانی قدرت‌الله صلح میرزایی -> یکجیبپرپول
عمودی 15 آغاز -> شروع